Year 2019, Volume 159, Issue 159, Pages 63 - 87 2019-08-15

Paleoseismological catalog of Pre-2012 trench studies on the active faults in Turkey
Paleosismoloji kataloğu: 2012 yılı öncesi Türkiye’deki aktif faylar üzerinde yapılmış hendek çalışmaları

Şule GÜRBOĞA [1] , Oktay GÖKÇE [2]

34 82

 

Instrumental and historical earthquake catalogues have to be examined and evaluated to understand the long-term seismic behaviour of active faults. Although the instrumental records have been determined from the national and international observatories, the historical seismic catalogues are very limited in Turkey. For the reason, we aimed to compile paleoseismological trench studies carried out before 2012 in the areas of onshore and offshore sections of Turkey. In terms of a Turkey Paleoseismological Project (TURKPAP) posted by General Directorate of Mineral Research and Exploration (MTA) in the 2012 year, a number of paleoseismological investigations have been initiated and documented for archiving at a standardized data layout. In this study, we compiled all paleoseismological trench surveys with the definite dates of past strong seismic events occurred in Turkey before that date. By using this compilation, not only the historical earthquakes but also many paleoseismologic parameters of the studies have been listed clearly.

 

Aktif fayların uzun dönem sismik davranışlarını anlamak için aletsel ve tarihsel deprem kayıtları incelenmeli ve değerlendirilmelidir. Aletsel kayıtlar, ulusal ve uluslararası rasathaneler tarafından kayıt ediliyor olmasına rağmen, Türkiye’deki tarihsel sismik kataloglar çok sınırlıdır. Bu çalışma kapsamında, 2012 yılı öncesi Türkiye’nin kara ve deniz-göl alanlarında yapılmış olan hendek ve karot çalışmalarını derleyerek tarihsel deprem kayıtlarının tek bir kaynakta toplanması hedeflenmiştir. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) tarafından 2012 yılında başlatılan Türkiye Paleosismoloji Projesi (TURKPAP) kapsamında, hendekler sonucu elde edilen veriler standart bir dosya düzeninde arşivlenmeye başlanmıştır. Bu çalışmada, Türkiye’de meydana gelmiş olan yıkıcı sismik olayların kesin tarihleriyle tespit edildiği bütün paleosismolojik hendek çalışma sonuçları derlenmiştir. Bu derlemede sadece tarihi depremler değil, aynı zamanda birçok çalışmadaki paleosismolojik parametreler detaylı bir şekilde listelenmiştir.

 

 • AHEAD, 2018. https://www.emidius.eu/AHEAD/query_ event/.
 • Akyüz, H.S., Altunel, E., Karabacak, V., Yalçıner, C.Ç. 2006. Historical earthquake activity of the northern part of the Dead Sea Fault Zone, southern Turkey. Tectonophysics, 426, 281 – 293.
 • Akyüz, H.S., Karabacak, V., Zabcı, C., Altunel, E., Gürsoy, H., Tatar, O. 2009. Paleoseismic Trenching on 1939 Erzincan and 1942 Niksar-Erbaa Earthquake Surface Ruptures, the North Anatolian Fault (Turkey). Geophysical Research Abstracts EGU General Assembly 11, EGU2009-12152.
 • Altunel, E., Barka, A.A., Akyüz, S. 1999. Paleoseismology of Dinar fault, SW Turkey. Terra Nova, 11, 297– 302.
 • Altunel, E., Meghraoui, M., Karabacak, V., Akyüz, H.S., Ferry, M., Yalçıner, C.Ç., Munschy, M. 2009. Archaeological sites (Tell and Road) ofset by the Dead Sea Fault in the Amik Basin, Southern Turkey. Geophy J Int, 179, 1313 – 1329.
 • Ambraseys, N.N., Jackson, J.A. 1998. Faulting associated with historical and recent earthquakes in the eastern Mediterranean region. Geophysical Journal International, 133, 390–406.
 • Arpat, E., Şaroğlu, F. 1972. The East Anatolian Fault System; Thoughts on its Development. Bulletin of the Mineral Research and Exploration, 78, 33 – 39.
 • Barka, A., Kadinsky-Cade, K. 1988. Strike-slip fault geometry in Turkey and its influence on earthquake activity. Tectonics, 7, 663 – 684.
 • Bertrand, S., Doner, L., Akçer, S., Sancar, Ü., Schudack, U., Mischke, S., Çağatay, M.N., Leroy, S.A. 2011. Sedimentary record of coseismic subsidence in Hersek coastal lagoon (İzmit Bay, Turkey) and the late Holocene activity of the North Anatolian Fault. Geochemistry, Geophyics, Geosystems, 12 (6), 1-17.
 • Çağatay, M.N., Erel, L., Bellucci, L.G., Polonia, A., Gasperini, L., Eriş, E., Sancar, Ü., Biltekin, D., Uçarkuş, G., Ülgen, U.B., Damcı, E. 2012. Sedimentary earthquake records in the İzmit Gulf, Sea of Marmara, Turkey. Sedimentary Geology, 282, 347-359.
 • Çetin, H., Güneyli, H., Mayer, L. 2003. Paleoseismology of the Palu-Lake Hazar segment of the East Anatolian Fault Zone, Turkey. Tectonophysics, 374, 163 – 197.
 • Crone, A. J., Hailer, K. M. 1991. Segmentation and the coseismic behavior of Basin and Range normal faults: examples from eastcentral Idaho and southwestern Montana, U.S.A.J. Struct. Geol. 13, 151-164.
 • dePolo, C.M., Clark, D.G., Slemmons, D.B., Aymard, W.H. 1989. Historical Basin and Range province surface faulting and fault segmentation. U.S. geol. Surv. Open-file Rep. 89-315, 131-163
 • Dewey, J.F., Hempton, M.R., Kidd, W.S.F., Şaroğlu, F., Şengör, A.M.C. 1986. Shortening of continental lithosphere: the neotectonics of Eastern Anatolia-a young collision zone. In: Coward, M.P. and Ries, A.C (Eds.), Collision Tectonics. Geological Society, London, Special Publications, 19, 1-36.
 • Dikbaş, A., Akyüz, H.S. 2010. KAF Zonu üzerinde İzmit- Sapanca Gölü segmentinin fay morfolojisi ve paleosismolojisi”. İTÜ Dergisi, 3, 141 – 152.
 • Dikbaş, A., Akyüz, H.S., Gutsuz, P., Zabcı, C,. Sancar, T., Karabacak, V. 2009. Palaeoseismology of Karadere Segment (Between Akyazı-Gölyaka) on the Western Part of the North Anatolian Fault. 62nd Geological Assembly of Turkey, 13−17 April 2009, pp. 1017.
 • Dirik, K., Belindir, F., Özsayın, E., Kutluay, A. 2008. Yenice- Gönen Fay Zonu’nun Neotektonik Özellikleri ve Paleosismolojisi. TUJJB-UDP Project.
 • Duman, T.Y., Emre, Ö. 2013. The East Anatolian Fault: geometry, segmentation and jog characteristics. Geol. Soc. (London) Spec. Publ., 372, 495-529.
 • Emre, Ö., Duman, T.Y., Toda, S., Okuno, M., Doğan, A., Özalp, S., Tsutsumi, H., Tokay, F., Haraguchi, T., Kondo, H., Sugito, N., Nakamura, T. 2001. Paleoseismologic findings on the Düzce Fault: North Anatolian Fault Zone, NW Turkey. EOS Transactions. American Geophysical Union 82, 47, S52C-0651.
 • Emre, Ö., Duman, T.Y., Özalp, S., Elmacı, H., Olgun, Ş., Şaroğlu, F. 2013. Açıklamalı Türkiye Diri Fay Haritası Ölçek 1/1.125.000: Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Özel Yayın Serisi 30. ISBN: 978-605- 5310-56-1.
 • Emre, Ö., Duman, T.Y., Özalp, S., Şaroğlu, F., Olgun, Ş., Elmacı, H., Çan, T. 2018. Active fault database of Turkey. Bulletin of Earthquake Engineering, 16 (8), 3229-3275, doi: 10.1007/s10518-016-0041-2.
 • Fraser, J.G. 2009. Four new paleoseismic investigations on the North Anatolian Fault, Turkey, in the context of existing data, Ph.D. thesis, Univ. Libre de Bruxelles, Belgium, Brussels, pp. 284 pp.
 • Fraser, J., Pigati J.S., Hubert-Ferrari, A., Vanneste, K., Avşar, U., Altınok, S. 2009. A 3000-year record of groundrupturing earthquakes along the Central North natolian Fault near Lake Ladik, Turkey. Bull. of the Seis. Soc. of America, 99, 2681 – 2703.
 • Fraser, J.G., Hubert-Ferrari, A., Vanneste, K., Altınok, S., Drab, L. 2010. A Relict Paleoseismic Record of Seven Earthquakes between 600 AD and 2000 BC on the Central North Anatolian F ault at Elmacik, near Osmancik, Turkey. Bull. of the Seis. Soc. of America, 122, 11/12 1830–1845.
 • Fraser, J.G., Hubert-Ferrari, A., Verbeeck, K., Garcia- Moreno, D., Avşar, U., Maricq, N., Coudijzer, A., Vlamynck, N., Venneste, K. 2012. A 3000- year record of surface-rupturing earthquakes at Günalan: variable fault-rupture lengths along the 1939 Erzincan earthquake-rupture segment of the North Anatolian Fault, Turkey. Ann. Geophys., 55(5), 895–927.
 • Gürboğa, Ş. 2011. Neo- and Seismo-Tectonic Characteristics of the Yenigediz (Kütahya) Area. Midlle East Technical Unversity, PhD Thesis, 314 p, Ankara.
 • Gürboğa, Ş. 2013. 28 March 1970 Gediz earthquake fault, western Turkey: palaeoseismology and tectonic significance, International Geology Review, 55,10, 1191-1201, DOI: 10.1080/00206814.2013.771420.
 • Hartleb, R.D., Dolan, J.F., Akyüz, H.S., Yerli, B. 2003. A 2000-year-long paleoseismologic record of earthquakes along the central North Anatolian Fault, from trenches at Alayurt, Turkey. Bull. of the Seis. Soc. of America, 93, 1935 – 1954.
 • Hartleb, R.D., Dolan, J.F., Kozacı, Ö., Akyüz, H.S., Seitz, G.G. 2006. A 2500-yr-long paleoseismologic record of large, infrequent earthquakes on the North Anatolian fault at Çukurçimen, Turkey. Bull. of the Seis. Soc. of America, 118, 823 – 840.
 • Hempton, M.R., Dewey, J.F. 1981. Structure and tectonics of the Lake Hazar pull-apart basin, SE Turkey. EOS Transactions, American Geophysical Union 62, pp. 1033.
 • Hubert-Ferrari,A., Lamair, L., Hage, S.,Avşar, U., El Ouahabi, M., Çağatay, M. 2005. Paleoseismological record of the Hazar Lake along the East Anatolian Fault (Turkey). Geophysical Research Abstracts EGU.
 • Hubert-Ferrari, A, Avşar, U.,, El Ouahabi, M., Lepoint, G., Martinez, P., Fagel, N. 2012. Paleoseismic record obtained by coring a sag-pond along the North Anatolian Fault (Turkey). Annals of Geophysics, 55, 5.
 • Ikeda, Y., Suzuki, Y., Herece, E., Şaroğlu, F., Işıkara, A.M., Honkura, Y. 1991. Geological evidence for the last two faulting events on the North Anatolian fault zone in the Mudurnu Valley, western Turkey. Tectonophysics, 193(4), 335–345.
 • Jackson, J., McKenzie, D.P. 1984. Active tectonics of the Alpine–Himalayan Belt between western Turkey and Pakistan. Geophy. Jour. of Royal Astronomical Soc., 77, 185-264.
 • Kadirioğlu, F.T., Kartal, R.F., Kılıç, T., Kalafat, D., Duman, T.Y., Eroğlu Azak, T., Özalp, S., Emre, Ö. 2018. An Improved earthquake catalogue (M≥4.0) for Turkey and its near vicinity (1900–2012). Bull. Earthq. Eng., 16, 3317–3338.
 • Kalafat, D., Güneş, Y., Kekovalı, K., Kara, M., Deniz, P., Yılmazer, M. 2011. Bütünleştirilmiş Homojen Türkiye Deprem Kataloğu (1900-2010; M ≥ 4.0). Boğaziçi Üniversitesi, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Yayın No: 1049, 640p., Bebek-İstanbul.
 • Karabacak, V., Akyüz, H.S., Kıyak, N.G., Altunel, E., Meghraoui, M., Yönlü, Ö. 2012. Doğu Anadolu Fay Zonu’nun Gölbaşı (Adıyaman) ile Karataş (Adana) arasındaki kesiminin geç Kuvaterner aktivitesi. Tübitak Project, 109Y043.
 • Klinger, Y., Sieh, K., Altunel, E., Akoğlu, A., Barka, A.A., Dawson, T.E., Gonzalez, T., Meltzner, A.J., Rockwell, T.K. 2003. Paleoseismic evidence of characteristic slip on the western segment of the North Anatolian Fault, Turkey. Bull. Seismol. Soc. Am., 93(6), 2317–2332.
 • Knuepfer, P. L. K. 1989. Implications of the characteristics of endpoints of historical surface fault ruptures for the nature of fault segmentation. U.S. geol. Surv. Open-file Rep. 89-315, 193-228.
 • Kondo, H., Özaksoy, V., Yıldırım, C., Awata, Y., Emre, Ö., Okumura, K. 2004. 3D trenching survey at Demir Tepe site on the 1944 earthquake rupture, North Anatolian fault system, Turkey. Japanese No. 4, p. 231-242.
 • Kondo, H., Özaksoy, V., Yıldırım, C. 2010. Slip history of the 1944 Bolu-Gerede earthquake rupture along the North Anatolian fault system: implications for recurrence behavior of multisegment earthquakes. J. Geophys. Res., 115(B4),1–16.
 • Kozacı, Ö., Dolan, J.F., Yönlü, Ö., Hartleb, R.D. 2011. Paleoseismologic evidence for the relatively regular recurrence of infrequent, large-magnitude earthquakes on the eastern North Anatolian fault at Yaylabeli, Turkey. Lithosphere, 3(1), 37–54.
 • Kürçer, A. 2012. Neotectonic Characteristics and Paleoseismology of Tuz Gölü Fault Zone, Central Anatolia, Turkey. Ankara University, PhD Thesis 289p, Ankara.
 • Kürçer, A., Chatzipetros, A., Tutkun, S.Z., Pavlides, S., Ateş, O., Valkaniotis, S. 2008. The Yenice-Gönen active fault (NW Turkey): active tectonics and palaeoseismology. Tectonophysics, 453(1–4), 263 – 275.
 • Kürçer, A., Kondo, H., Özalp, S., Emre, Ö. 2009. Paleoseismological findings on the western portion of the surface rupture associated with 1942 Erbaa-Niksar earthquake, North Anatolian fault system, Turkey. EGU General Assembly – Geophysical Research Abstracts, Vienna.
 • Kürçer, A., Gökten, Y.E., Yeleser, L. 2011. Tuzgölü Fay Zonu Üzerinde Paleosismolojik Hendek Çalışmaları, Orta Anadolu, Türkiye. Aktif Tektonik Araştırma Grubu 15. Toplantısı (ATAG-15), Bildiri Özleri Kitabı, pp. 13-14. 19-22 Ekim 2011, Çukurova Üniversitesi, Jeoloji Mühendisligi Bölümü, Adana.
 • Kürçer, A., Chatzipetros, A., Pavlides, S., Syrides, G., Vouvalidis, K., Ateş, Ö., Levent, Y. 2012. An Assessment of the Earthquakes of Ancient Troy, NW Anatolia, Turkey. In: E. Sharkov (Hrsg.), Tectonics - Recent Advances, InTech (2012). Doi: 10.5772/48471.
 • Leroy, S., Kazancı, N., İleri, Ö., Kibar, M., Emre, Ö., McGee, E., Griffits, H.I. 2002. Abrupt environmental changes within a late Holocene lacustrine sequence south of the Marmara Sea (Lake Manyas, N-WTurkey): possible links with seismic events. Marine Geology, 190, 531-552.
 • Lovelock, P.E.R. 1984. A review of the tectonics of the northern Middle East region. Geol Mag 121: 577 – 587.
 • McHugh, C.M.G., Seeber, L., Cormier, M.H., Dutton, J., Çağatay, M.N., Polonia, A., Ryan, W.B.F., Görür, N. 2006. Submarine earthquake geology along the North Anatolia Fault in the Marmara Sea, Turkey: A model for transform basin sedimentation. Earth and Planetary Science Letters, 248,661–684.
 • Meghraoui, M., Aksoy, M.E., Akyüz, H.S., Ferry, M., Dikbaş, A., Altunel, E. 2012. Paleoseismology of the North Anatolian Fault at Güzelköy (Ganos segment, Turkey): size and recurrence time of earthquake ruptures west of the Sea of Marmara. Geochem Geophys Geosyst 13: Q04005.
 • Meriç, N., Demirtaş, R., Atlıhan, A., Erkmen, C., Yaman, M., Eravcı, B., Tepeuğur, E., Aktan, T. 2006. Büyük Menderes Paleosismolojisi Kapsamında Bölgedeki Diri Fayların Yaş tayinine ön çalışma olarak, Fay Zonların Alınan Numunelerin OSL Metodu ile Paleodoz Miktarının Tayini. Tübitak Project 105Y006.
 • Muehlberger, W.R., Gordon, M.B. 1987. Observations on the complexity of the East Anatolian fault, Turkey. J. Struc. Geol., 9 (7), 899 – 903.
 • Okumura, K., Yoshioka, T., Kuşçu, İ., Nakamura, T., Suzuki, Y. 1994. Recent surface faulting on the North Anatolian Fault East of Erzincan Basin, Turkey – a trenching survey. Summaries of Researches using AMS at Nagoya University (in Japanese with English Abstract).
 • Okumura, K., Awata, Y., Duman, T.Y., Tokay, F., Kuşçu, İ., Kondo, H. 2002. Rupture History of the 1944 Bolu-Gerede Segment of the North Anatolian Fault: Gerede-Ardıçlı Trench Re-excavated. American Geophysical Union, Fall Meeting 2002, abstract id. S11B-1155.
 • Okumura, K., Rockwell, T.K., Duman, T.Y., Tokay, F., Kondo, H., Yıldırım, C., Özaksoy, V. 2003. Refined slip history of the North Anatolian Fault at Gerede on the 1944 rupture. EOS Transactions AGU, San Francisco.
 • Özaksoy, V., Emre, Ö., Yıldırım, C., Doğan, A., Özalp, S., Tokay, F. 2010. Sedimentary Record of Late Holocene Seismicity and uplift of Hersek restraining-bend along the North Anatolian Fault in the Gulf of İzmit, Tectonophysics 487, 1-4, 33-45.
 • Özalp, S., Doğan, A., Emre, Ö. 2003. The last two faulting events on the southern strand of the North Anatolian fault zone, NW Turkey. EOS Transactions, AGU.
 • Özalp, S., Emre, Ö., Doğan, A. 2013. The Segment Structure of Southern Branch of The North Anatolian Fault and Paleoseismological Behaviour of The Gemlik Fault, NW Anatolia. Bulletin of the Mineral Research and Exploration, 147: 1 – 17.
 • Özkaymak, Ç., Sözbilir, H., Uzel, B., Akyüz, H.S. 2011. Geological and Palaeoseismological Evidence for Late Pleistocene−Holocene Activity on the Manisa Fault Zone, Western Anatolia. Turkish J. Earth Sci., 20, 449 – 474.
 • Palyvos, N., Pantosti, D., Zabcı, C., D’Addezio, G. 2007. Paleoseismological evidence of recent earthquakes on the 1967 Mudurnu valley earthquake segment of the North Anatolian Fault Zone. Bull. Seismol. Soc. Am., 97(5), 1646 – 1661.
 • Pantosti, D., Pucci, S., Palyvos, N., Martini, P.M.D., D’Addezio, G., Collins, P.E.F., Zabcı, C. 2008. Paleoearthquakes of the Düzce fault (North Anatolian Fault Zone): insights for large surface faulting earthquake recurrence. J. Geophys. Res., 113, B01309.
 • Pavlides, S.B., Chatzipetros, A., Tutkun, Z.S., Özaksoy, V., Doğan, B. 2006. Evidence for late Holocene activity along the seismogenic fault of the 1999 İzmit earthquake,NW Turkey. Geol. Soc. Spl. Publ., 260, 635 – 647.
 • Pavlides, S., Tutkun, S.Z., Chatzipetros, A., Michailidou, A., Sboras, S., Syrides, G., Valkaniotis, S., Vouvalidis, K., Zervopoulou, A., Doğan, B., Özaksoy, V., Kürçer, A., Özden, S., Ateş, Ö., Ulugergerli, E.U., Bekler, T., Ekinci, Y.L., Demirci, A., Şengül, E., Elbek, Ş., Gündoğdu, E., Köse, K. 2009. Hidden Earthquakes in the Gölcük-Kavaklı, Yenice- Gönen and Troy Faults, Palaeoseismological and Archaeoseismological Approach. Aktif Tektonik Araştırma Grubu Atag 13. Çalıştayı 08-11 Ekim 2009, Çanakkale.
 • Perinçek, D., Çemen, İ. 1990. The structural relationship between the East Anatolian and Dead Sea fault zone in south-eastern Turkey. Tectonophysics, 172, 331 – 340.
 • Polat, A., Tatar, O., Gürsoy, H., Karabacak, V., Zabcı, C., Sançar, T. 2012. Paleoseismological Findings on the Ortakoy-Suşehri Segment of the 1939 Erzincan Earthquake Surface Rupture, North Anatolian Fault Zone. Geological Bulletin of Turkey, 55.
 • Rockwell ,T., Barka, A., Dawson, T., Akyüz, S., Thorup, K. 2001a. Paleoseismology of the Gazikoy-Saros segment of the North Anatolia fault, northwestern Turkey: comparison of the historical and paleoseismic records, implications of regional seismic hazard, and models of earthquake recurrence. J. Seismol., 5(3), 433 – 448.
 • Rockwell, T., Seitz, G., Langridge, R., Barka, A., Meltzner, A.J., Klinger, Y., Regona, D., Meghraoui, M., Ferry, M. 2001b. Paleoearthquake History of the North Anatolian Fault, Western Turkey: An Investigation into the Nature of Earthquake Recurrences as Revealed by Precise Stratigraphic and Historical Records. Geological Society Technical Report.
 • Rockwell, T., Regona, D., Seitz, G., Langridge, R., Aksoy, M.E., Uçarkuş, G., Ferry, M., Meltzner, A.J., Meghraoui, M., Satır, D., Barka, A., Akbalık, B. 2009. Palaeoseismology of the North Anatolian Fault near the Marmara Sea: Implications for fault segmentation and seismic hazard, in Palaeoseismology: Historical and Prehistorical Records of Earthquake Ground Effects for Seismic Hazard Assessment, edited by K. Reicherter, A. M. Michetti, and P. G. Silva. Geol. Soc. Spec. Publ., 316(1), 31–54.
 • Sancar, T., Akyüz, H.S. 2007. Preliminary Investigations on Geomorphological and Paleoseismological Studies on Yedisu Seismic Gap, North Anatolian Fault Zone, Eastern Turkey. Geophysical Research Abstracts EGU 9.
 • Sarı, E., Çağatay, M.N. 2006. Turbidites and their association with past earthquakes in the deep Çinarcik Basin of the Marmara Sea. Geo-Marine Letters, 26 (2), 69-76.
 • Sugai, T., Emre, O., Duman, T.Y., Yoshioka, T., Kuşçu, İ. 1999. Geologic evidence for five large earthquakes on the North Anatolian Fault at Ilgaz, during the last 2000 years; a result of GSJ-MTA international cooperative research. Paper presented at the paleoseismology workshop.
 • Sugai, T., Awata, Y., Toda, S., Emre, Ö., Doğan, A., Özalp, S., Haraguchi, T., Kinoshita, H, Takada, K., Yamaguchi, M. 2001. Paleoseismic Investigation of the 1999 Düzce Earthquake Fault at Lake Eft eni, North Anatolian Fault System, Turkey. Annual Report on Active Fault and Paleoearthquake Researches 1. Active Fault Research Center, Tsukuba, Japan.
 • Şaroğlu, F., Emre, Ö., Kuşçu, İ. 1992. Active Fault Map of Turkey, 1:2,000,000 Scale. Mineral Research and Exploration Institute of Turkey (MTA) Publications, Ankara.
 • Şengör, A.M.C., Görür, N., Şaroğlu, F. 1985. Strike-slip faulting and related basin formation in zones of tectonic escape: Turkey as a case study, Strike-slip Deformation, Basin Formation, and Sedimentation. Soc. Econ. Paleont. Min. Spec. Pub. 37 (in honor of J.C. Crowell), 227-264.
 • Tan, O.M., Tapırdamaz, C., Yörük, A. 2008. The earthquake catalogues for Turkey. Turkish Journal of Earth Sciences, 17, 405–418.
 • Westaway, R. 1994. Present-day kinematics of the Middle East and eastern Mediterranean. J. of Geophy. Research, 99, 12071–12090.
 • Wheeler, R.L. 1987. Boundaries between segments of normal faults: Criteria for recognition and interpretation. U.S. geol. Surv. Openfile Rep., 87- 673, 385-398.
 • Yoshioka, T., Kuşçu, İ. 1994. Late Holocene faulting events on the İznik-Mekece fault in the western part of the North Anatolian fault zone, Turkey. Bull. Geol. Soc. Jpn., 45(11), 677 – 685.
 • Yoshioka, T., Okumura, K., Kuşçu, İ., Emre, Ö. 2000. Recent surface faulting of the North Anatolian Fault along the 1943 Ladik earthquake ruptures. Bull. Geol. Survey. Jpn., 51(1), 29–35.
 • Yönlü, Ö., Altunel, E., Karabacak, V. 2017. Geological and geomorphological evidence for the southwestern extension of the East Anatolian Fault Zone, Turkey. Earth and Planetary Science Letters, 469, 1-14.
 • Zabcı, C., Akyüz, H.S., Karabacak, V., Sancar, T., Altunel, E., Gürsoy, H., Tatar, O. 2011. Paleoearthquakes on the Kelkit Valley segment of the North Anatolian Fault, Turkey: implications for the surface rupture of the historical 17 August 1668 Anatolian Earthquake, Turkish J. Earth Sci., 20, 411 – 427.
Primary Language en
Subjects Engineering
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-5225-5895
Author: Şule GÜRBOĞA (Primary Author)
Institution: General Directorate of Mineral Research and Exploration, Department of Marine Research, Ankara, Turkey
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-0553-3511
Author: Oktay GÖKÇE
Institution: Prime Ministry Disaster and Emergency Management Presidency, Ankara, Turkey
Country: Turkey


Thanks This article is a compilation of trench data selected from literature. The authors would like to thank Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Dr. Selim Özalp and another anonymous reviewer. Their suggestions and critical reading signifi cantly improved this manuscript. The authors are also grateful for support of handling Editor Assoc. Prof. Dr. Ayhan Ilgar spending much time for this paper. - Bu çalışma, literatürde bulunan hendek verilerinin seçilmesi sonucu derleme makale olarak hazırlanmıştır. Değerlendirme aşamasında yapmış oldukları eleştiriler ve katkılar nedeniyle sayın hakemler Hasan Sözbilir, Selim Özalp ve diğer isimsiz hakeme teşekkür ederiz. Eleştiri ve önerileri sayesinde makale önemli ölçüde gelişmiştir. Ayrıca uzun değerlendirme süreci nedeniyle makale üzerinde zaman harcayan Editör Yardımcısı Ayhan Ilgar’a da teşekkür etmek isteriz.
Dates

Publication Date: August 15, 2019

Bibtex @review { bulletinofmre561925, journal = {Bulletin of the Mineral Research and Exploration}, issn = {0026-4563}, eissn = {2651-3048}, address = {Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü}, year = {2019}, volume = {159}, pages = {63 - 87}, doi = {10.19111/bulletinofmre.561925}, title = {Paleoseismological catalog of Pre-2012 trench studies on the active faults in Turkey}, key = {cite}, author = {GÜRBOĞA, Şule and GÖKÇE, Oktay} }
APA GÜRBOĞA, Ş , GÖKÇE, O . (2019). Paleoseismological catalog of Pre-2012 trench studies on the active faults in Turkey. Bulletin of the Mineral Research and Exploration, 159 (159), 63-87. DOI: 10.19111/bulletinofmre.561925
MLA GÜRBOĞA, Ş , GÖKÇE, O . "Paleoseismological catalog of Pre-2012 trench studies on the active faults in Turkey". Bulletin of the Mineral Research and Exploration 159 (2019): 63-87 <http://dergipark.org.tr/bulletinofmre/issue/39456/561925>
Chicago GÜRBOĞA, Ş , GÖKÇE, O . "Paleoseismological catalog of Pre-2012 trench studies on the active faults in Turkey". Bulletin of the Mineral Research and Exploration 159 (2019): 63-87
RIS TY - JOUR T1 - Paleoseismological catalog of Pre-2012 trench studies on the active faults in Turkey AU - Şule GÜRBOĞA , Oktay GÖKÇE Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.19111/bulletinofmre.561925 DO - 10.19111/bulletinofmre.561925 T2 - Bulletin of the Mineral Research and Exploration JF - Journal JO - JOR SP - 63 EP - 87 VL - 159 IS - 159 SN - 0026-4563-2651-3048 M3 - doi: 10.19111/bulletinofmre.561925 UR - https://doi.org/10.19111/bulletinofmre.561925 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Bulletin of the Mineral Research and Exploration Paleoseismological catalog of Pre-2012 trench studies on the active faults in Turkey %A Şule GÜRBOĞA , Oktay GÖKÇE %T Paleoseismological catalog of Pre-2012 trench studies on the active faults in Turkey %D 2019 %J Bulletin of the Mineral Research and Exploration %P 0026-4563-2651-3048 %V 159 %N 159 %R doi: 10.19111/bulletinofmre.561925 %U 10.19111/bulletinofmre.561925
ISNAD GÜRBOĞA, Şule , GÖKÇE, Oktay . "Paleoseismological catalog of Pre-2012 trench studies on the active faults in Turkey". Bulletin of the Mineral Research and Exploration 159 / 159 (August 2019): 63-87. https://doi.org/10.19111/bulletinofmre.561925
AMA GÜRBOĞA Ş , GÖKÇE O . Paleoseismological catalog of Pre-2012 trench studies on the active faults in Turkey. Bull.Min.Res.Exp.. 2019; 159(159): 63-87.
Vancouver GÜRBOĞA Ş , GÖKÇE O . Paleoseismological catalog of Pre-2012 trench studies on the active faults in Turkey. Bulletin of the Mineral Research and Exploration. 2019; 159(159): 87-63.