Bilge International Journal of Social Research
Cover Image
e-ISSN 2602-2303 | Period Biannually | Founded: 2017 | Publisher Kutbilge Akademisyenler Derneği |

5.417

9.940

Bilge Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, online ve açık erişimli yayınlanan uluslararası hakemli bir dergidir. Dergi dili Türkçe İngilizce'dir. Yılda iki sayı yayınlanan dergide İktisat, İşletme, Uluslararası İlişkiler, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi, Finans, Maliye ve diğer ilgili sosyal bilimler alanlarında makaleler yayınlanmaktadır.  Dergimize gönderilen makalelerin daha önce yayınlanmamış orijinal çalışmalar olması gerekmektedir.  Dergimiz, Google Scholar, ASOS Index ve CiteFactor' de taranmaktadır. Ayrıca diğer alan endekslerinde taranması için gerekli işlemler devam ettirilmektedir.

Bilge International Journal of Social Research

e-ISSN 2602-2303 | Period Biannually | Founded: 2017 | Publisher Kutbilge Akademisyenler Derneği |
Cover Image

5.417

9.940

Bilge Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, online ve açık erişimli yayınlanan uluslararası hakemli bir dergidir. Dergi dili Türkçe İngilizce'dir. Yılda iki sayı yayınlanan dergide İktisat, İşletme, Uluslararası İlişkiler, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi, Finans, Maliye ve diğer ilgili sosyal bilimler alanlarında makaleler yayınlanmaktadır.  Dergimize gönderilen makalelerin daha önce yayınlanmamış orijinal çalışmalar olması gerekmektedir.  Dergimiz, Google Scholar, ASOS Index ve CiteFactor' de taranmaktadır. Ayrıca diğer alan endekslerinde taranması için gerekli işlemler devam ettirilmektedir.