Year 2018, Volume 1, Issue 1, Pages 17 - 31 2018-03-15

Mısır’da Öykücülük

 

Öz

Öykü, gerçek ya da kurgulanmış olayları anlatan düzyazı türüdür. Araplarda ilk öykülerde örf, adet, gelenek, görenek, kahramanlık, savaş ve aşk macerası gibi konulara ağırlık verilmiştir. İslam’ın doğuşuyla birlikte, Kur’ân kıssaları, hadis-i şerifler ve seyahatnameler Arap edebiyatında ağırlık kazanmaya başlamıştır.

Mısır’da modern anlamda öykücülük 1917-1944 yılları; 1945-1967 yılları ve 1967’den günümüze olmak üzere üç dönemde incelenmektedir. Öykü,  Mısır’da XX. yüzyılın başlarında çeviri faaliyetleriyle başlamıştır. Mısır’da Birinci Dünya Savaşı yıllarında kurulan el-Medresetu’l-Hadîse grubunun çalışmaları, öykü türünde alınacak mesafeyi kısaltmıştır. 1930 sonrasında Mısır’da yayınlanan gazeteler öyküler için özel bölümler ayırmıştır. İkinci Dünya Savaşı yıllarında meydana gelen siyasi, dini ve ekonomik sorunlar yazarları tüm edebi türlerde olduğu gibi öyküde de gerçekçiliğe yöneltmiştir.

Anahtar Kelimeler: Öykü, Arap Edebiyatı, Arap Hikâyesi, Modern Mısır Öykücülüğü.

 

Short Story İn Egypt

Abstract

Short story, is a genre of prose describing realities or edited facts. There are several issues such as customs, rituals, folkways, conventions, bravery, battles and love affairs in former Arabic stories. After the birth of Islam, tales in Quran, hadiths and travelbooks have taken precious attention in Arabic Literature since then.

In Egypt, modern story writing is categorized into three main period of time: 1917-1944, 1945-1967 and from 1967 to now. Short story came about to develop by translation activities in the beginning of the twentieth century in Egypt. Especially, the studies of a group called el-Medresetu’l-Hadîse, have made it easier for short stories to gradually shorten its long journey of developing process. Journals published in Egypt after 1930’s, allocated short stories in their special issues. Political, religious and economical problems came about in the years of World War II have forced short story writers turn their attention to realism just as other literary genres.

Key Words: Short Story, Arabic Literature, Arabic Short Story, Modern Egyptian Short Story.

Öykü, Arap Edebiyatı, Arap Hikâyesi
  • Brochelmann, Carl. (1974). Tarihu’l-Edebi’l-Arabî. Mısır: Daru’l-Maârif Dayf, Şevki. (1961). el-Edebu’l-Arabî el-Muasır fi Mısır. Mısır: Dar’l-Maârif. Emekli, İlknur. (2006). ‘Abdurrahman Munîf, Hayatı, Edebi Kişiliği ve en-Nihâyât Adlı Romanının İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi: Erzurum: Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Zeyyât, Ahmet Hasan. (1930). Tarihu’l-Edebi’l-Arabi, Mısır: Matbaatu’l-İ’timâd.
Primary Language tr
Subjects Linguistics
Journal Section Articles
Authors

Author: Gülyaşar Demirci
Country: Turkey


Dates

Publication Date: March 15, 2018

Bibtex @conference paper { butobid379670, journal = {Bayburt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dergisi}, issn = {2602-3938}, address = {Bayburt University}, year = {2018}, volume = {1}, pages = {17 - 31}, doi = {}, title = {MISIR'DA ÖYKÜCÜLÜK}, key = {cite}, author = {Demirci, Gülyaşar} }
APA Demirci, G . (2018). MISIR'DA ÖYKÜCÜLÜK. Bayburt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dergisi, 1 (1), 17-31. Retrieved from http://dergipark.org.tr/butobid/issue/36150/379670
MLA Demirci, G . "MISIR'DA ÖYKÜCÜLÜK". Bayburt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dergisi 1 (2018): 17-31 <http://dergipark.org.tr/butobid/issue/36150/379670>
Chicago Demirci, G . "MISIR'DA ÖYKÜCÜLÜK". Bayburt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dergisi 1 (2018): 17-31
RIS TY - JOUR T1 - MISIR'DA ÖYKÜCÜLÜK AU - Gülyaşar Demirci Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Bayburt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 17 EP - 31 VL - 1 IS - 1 SN - 2602-3938- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Bayburt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Toplum ve Bilim Dergisi MISIR'DA ÖYKÜCÜLÜK %A Gülyaşar Demirci %T MISIR'DA ÖYKÜCÜLÜK %D 2018 %J Bayburt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dergisi %P 2602-3938- %V 1 %N 1 %R %U
ISNAD Demirci, Gülyaşar . "MISIR'DA ÖYKÜCÜLÜK". Bayburt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dergisi 1 / 1 (March 2018): 17-31.
AMA Demirci G . MISIR'DA ÖYKÜCÜLÜK. Bayburt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dergisi. 2018; 1(1): 17-31.
Vancouver Demirci G . MISIR'DA ÖYKÜCÜLÜK. Bayburt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dergisi. 2018; 1(1): 31-17.