Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı
Cover Image
ISSN 2148-0877 | Period Biannually | Founded: 2003 | Publisher Çanakkale Onsekiz Mart University |

Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı

ISSN 2148-0877 | Period Biannually | Founded: 2003 | Publisher Çanakkale Onsekiz Mart University |
Cover Image

75.014

165.852
Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı Cilt 16 Sayı 25 Güz/2018 Last Issue
Volume 16 - Issue 25 - Oct 2018
 1. The People’s Houses as a Model of Non-Formal Education in Turkey (1932-1951)
  Pages 1 - 17
  Behçet Kemal YEŞİLBURSA
 2. Çanakkale Seramikleri; 17. Yüzyıl Sonundan 21. Yüzyıla
  Pages 19 - 35
  Billur TEKKÖK KARAÖZ
 3. Refik Halit Karay’ın Eserlerinde I. Dünya Savaşı, Anadolu’da Sosyal Hayat Ve Göç
  Pages 37 - 61
  Yenal ÜNAL
 4. Atabegân-ı Saltanat: Avrupa’ya Özenen Müceddidler Mi? Heterodoks Zındıklar Mı?
  Pages 63 - 86
  Süheyla YENİDÜNYA
 5. Afshar Nader Shah: Military Leadership, Strategy and the Armed Forces During his Reign
  Pages 87 - 104
  Kubilayhan ERMAN
 6. Remembering Rupert Brooke and Siegfried Sassoon in Gelibolu Novels
  Pages 105 - 116
  Azer Banu KEMALOĞLU
 7. Destinasyon Pazarlaması ve Transmedya: “The Water Diviner” Üzerine Bir Değerlendirme
  Pages 117 - 129
  Mehmet TUNCER
 8. Özbek Şair Mahmut Hâdi (Batu) ve Eserleri Hakkında
  Pages 131 - 152
  Veli Savaş YELOK
 9. Dark Humor in the Trenches of Gelibolu
  Pages 153 - 166
  Dilek KANTAR
 10. Sultan Abdülmecid Döneminde (1839-1861) Tuna-Karadeniz Arasında Kanal Açma Teşebbüsü
  Pages 167 - 207
  Erdoğan KELEŞ
 11. Gaius Sallustius Crispus’un De Coniuratione Catilinae’da Beliren Tarihçi Kişiliği
  Pages 209 - 225
  Hülya BOYANA
 12. Türk Siyasi Hayatında Açık Mektuplar (1950-1960)
  Pages 227 - 248
  Cafer GÜLER, Serdar SARISIR
 13. Üsküp Sanayi Mektebi (1897-1912)
  Pages 249 - 283
  Şerif KORKMAZ
 14. Çanakkale Vilâyetine Mübadillerin Yerleştirilmesi (1923-1930): Tasfiye Talepnamelerine Göre Bir İnceleme ve Değerlendirme
  Pages 285 - 316
  Ayşegül ŞENTÜRK