Year 2018, Volume 12, Issue 1-2, Pages 135 - 141 2018-12-28

Teaching Critical Discourse Analysis in English and French
İngilizce ve Fransızca Eleştirel Söylem Çözümlemesi Öğretimi

Alexandra Moraru [1]

18 57

The present paper studies the importance of teaching Critical Discourse Analysis, and the challenges of teaching the same subject both in English and in French. Following the proposal of a comparative analysis of the US President’s, Donald Trump, as well as the French President’s, Emmanuel Macron, inauguration speeches, the need to find a common critical approach is compulsory. As discourse analysis draws students to the investigation of socially-situated texts, the research focuses on the students’ engagement in the study of social interaction, context dependency, meaning in context and manipulation which derives from the comparative analysis of the two speeches. The present paper observes the students’ implication in the investigation of different types of manipulation, according to Van Dijk’s theories, as well as their understanding of the symbolic function of language in social life so as to acquire practical skills in the construction and interpretation of social relationships. 

Bu makalede, Eleştirel Söylem Analizi eğitiminin önemi ve aynı konuyu hem İngilizce hem de Fransızca olarak ele almanın zorlukları incelenmektedir. ABD Başkanı Donald Trump’ın ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un açılış konuşmalarının karşılaştırmalı bir incelemesinin ardından, ortak bir eleştirel yaklaşım bulma gerekliliği doğmuştur. Söylem analizi, öğrencileri sosyal açıdan önemi bulunan metinlerin incelenmesine yönlendirirken; bu araştırma öğrencilerin iki konuşmanın karşılaştırmalı analizinden ortaya çıkan sosyal etkileşim, bağlam bağlılığı, bağlamsal anlam ve manipülasyon çalışmaları ile ilgilenir. Bu makalede, öğrencilerin Van Dijk’in teorilerine göre farklı manipülasyon türlerinin araştırmasında kullandıkları imalar ve sosyal ilişkilerin kurulmasında ve yorumlanmasında pratik becerilerin kazanılması için sosyal hayatta dilin sembolik işlevini nasıl anladıkları incelenmektedir. 

  • Dijk, Teun A., van. “Discourse and Manipulation”, Discourse & Society, vol. 17, no. 2, 2006, pp. 359-383. Dijk , Teun A., van, Discourse as Structure and Process, edited by Teun A. Van Dijk, SAGE Publications, 1997. Fairclough, Norman, Discourse and Social Change, Polity Press, 1992. Fairclough, Norman, Language and Power, Longman, 1996.
Primary Language en
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Alexandra Moraru (Primary Author)
Institution: “Dimitrie Cantemir” Christian University
Country: Romania


Bibtex @research article { cankujhss508059, journal = {Cankaya University Journal of Humanities and Social Sciences}, issn = {1309-6761}, address = {Cankaya University}, year = {2018}, volume = {12}, pages = {135 - 141}, doi = {}, title = {Teaching Critical Discourse Analysis in English and French}, key = {cite}, author = {Moraru, Alexandra} }
APA Moraru, A . (2018). Teaching Critical Discourse Analysis in English and French. Cankaya University Journal of Humanities and Social Sciences, 12 (1-2), 135-141. Retrieved from http://dergipark.org.tr/cankujhss/issue/42210/508059
MLA Moraru, A . "Teaching Critical Discourse Analysis in English and French". Cankaya University Journal of Humanities and Social Sciences 12 (2018): 135-141 <http://dergipark.org.tr/cankujhss/issue/42210/508059>
Chicago Moraru, A . "Teaching Critical Discourse Analysis in English and French". Cankaya University Journal of Humanities and Social Sciences 12 (2018): 135-141
RIS TY - JOUR T1 - Teaching Critical Discourse Analysis in English and French AU - Alexandra Moraru Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Cankaya University Journal of Humanities and Social Sciences JF - Journal JO - JOR SP - 135 EP - 141 VL - 12 IS - 1-2 SN - 1309-6761- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Cankaya University Journal of Humanities and Social Sciences Teaching Critical Discourse Analysis in English and French %A Alexandra Moraru %T Teaching Critical Discourse Analysis in English and French %D 2018 %J Cankaya University Journal of Humanities and Social Sciences %P 1309-6761- %V 12 %N 1-2 %R %U
ISNAD Moraru, Alexandra . "Teaching Critical Discourse Analysis in English and French". Cankaya University Journal of Humanities and Social Sciences 12 / 1-2 (December 2018): 135-141.