Year 2017, Volume 13, Issue 1, Pages 211 - 225 2017-03-30

Sülfonamit İçeren Maleamik Asit Türevi ile 2-Aminopiridinin Proton Transfer Tuzu ve Co(II) ve Cu(II) Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Karbonik Anhidraz İzoenzimleri Üzerindeki İnhibisyon Özelliklerinin İncelenmesi Synthesis and Characterization of Proton Transfer Salt Between Maleamic Acid Derivative Including Sulfonamide Moiety and 2-aminopyridine and Preparation of Their Co(II) and Cu(II) Complexes and Investigation of Inhibition Properties on Carbonic Anhydrase Isoenzymes

Halil İlkimen [1] , Cengiz Yenikaya [2] , Metin Bülbül [3] , Gözde İmdat [4]

236 285

Bu çalışmada, ilk olarak 3-aminobenzensülfonilamit (abs) ile maleik anhidritin (mal) tepkimesinden (E)-4-okso-4-(3-sülfamoyilfenil)amino)büt-2-enoik asit (Hmabsmal) bileşiği sentezlenmiştir. Daha sonra Hmabsmal bileşiği ile 2-aminopiridinin (ap) proton transfer tuzu (1) hazırlanmıştır. Bu maddelerin değişik yöntemlerle Co(II) (2) ve Cu(II) (3 ve 4) geçiş metal kompleksleri sentezlenmiştir. Proton transfer tuzunun yapısı elementel analiz, 1H-NMR, 13C-NMR, FT-IR, UV-Vis metotları ile aydınlatılmıştır. Amorf halde elde edilen geçiş metal komplekslerinin yapıları ise elementel analiz, ICP-OES, FT-IR, UV-Vis, termal analiz, manyetik duyarlılık ve molar iletkenlik sonuçları dikkate alınarak önerilmiştir. Ayrıca, sentezlenen maddelerin insan eritrosit hCA I ve hCA II izoenzimleri üzerindeki inhibisyon etkilerini belirlemek üzere in vitro çalışmalar yapılmıştır. Yeni sentezlenen maddelerin izoenzimlerin esteraz aktivitesini inhibe ettiği, hidrataz aktivitesini ise sadece 3 bileşiğinin inhibe ettiği tespit edilmiştir. Bu maddelerin inhibisyon değerlerinin kontrol bileşiği asetazolamid (AAZ) değerleri ile kıyaslanabilir büyüklükte olduğu tespit edilmiştir.

In this study, firstly (E)-4-oxo-4-(3-sulfamoylphenylamino)but-2-enoic acid (Hmabsmal) has been synthesized from the reaction between 3‑aminobenzenesulfonamide (abs) and maleic anhydride (mal) and secondly, proton transfer salt has been prepared from 2-aminopyridine (ap) and Hmabsmal. Transition metal complexes of these substances, Co(II) (2) and Cu(II) (3 and 4), have been synthesized by different methods. The structure of proton transfer compounds have been proposed by using elemantal analysis, 1H-NMR, 13C-NMR, UV-Vis techniques. The structure of amorphous metal complexes have been proposed by using elemantal analysis, ICP-OES, FT-IR, UV-Vis, thermal analysis, magnetic susceptibility and molar conductivity techniques. In addition, in vitro studies have been performed to determine the inhibition effects of synthesized compounds on human erythrocyte hCA I and hCA II isoenzymes. It has been observed that synthesized compounds have affected esterase activities of hCA I and hCA II. But only compound 3 has inhibiton effect on the hydratase activities on the isozymes. Also the inhibition values of these compounds are comparable with the inhibition values of control compound acetazolamide (AAZ).


Sülfonamit Bileşikleri, 2-Aminopiridin, Proton Transfer Tuzu, Metal Kompleksleri, Karbonik Anhidraz İnhibisyonu. Sulfonamide Compounds, 2-Aminopyridine, Proton Transfer Salt, Metal Complexes, Carbonic Anhydrase Inhibition
  • [1] Geary, W.J. The use of conductivity measurements in organic solvents for the characterisation of coordination compounds, Coordination Chemistry Reviews. 1971; 7(1), 81-122.
Subjects Engineering
Journal Section Articles
Authors

Author: Halil İlkimen

Author: Cengiz Yenikaya

Author: Metin Bülbül

Author: Gözde İmdat

Bibtex @research article { cbayarfbe302655, journal = {Celal Bayar University Journal of Science}, issn = {1305-130X}, eissn = {1305-1385}, address = {Celal Bayar University}, year = {2017}, volume = {13}, pages = {211 - 225}, doi = {10.18466/cbayarfbe.302655}, title = {Sülfonamit İçeren Maleamik Asit Türevi ile 2-Aminopiridinin Proton Transfer Tuzu ve Co(II) ve Cu(II) Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Karbonik Anhidraz İzoenzimleri Üzerindeki İnhibisyon Özelliklerinin İncelenmesi Synthesis and Characterization of Proton Transfer Salt Between Maleamic Acid Derivative Including Sulfonamide Moiety and 2-aminopyridine and Preparation of Their Co(II) and Cu(II) Complexes and Investigation of Inhibition Properties on Carbonic Anhydrase Isoenzymes}, key = {cite}, author = {İlkimen, Halil and Yenikaya, Cengiz and Bülbül, Metin and İmdat, Gözde} }
APA İlkimen, H , Yenikaya, C , Bülbül, M , İmdat, G . (2017). Sülfonamit İçeren Maleamik Asit Türevi ile 2-Aminopiridinin Proton Transfer Tuzu ve Co(II) ve Cu(II) Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Karbonik Anhidraz İzoenzimleri Üzerindeki İnhibisyon Özelliklerinin İncelenmesi Synthesis and Characterization of Proton Transfer Salt Between Maleamic Acid Derivative Including Sulfonamide Moiety and 2-aminopyridine and Preparation of Their Co(II) and Cu(II) Complexes and Investigation of Inhibition Properties on Carbonic Anhydrase Isoenzymes. Celal Bayar University Journal of Science, 13 (1), 211-225. DOI: 10.18466/cbayarfbe.302655
MLA İlkimen, H , Yenikaya, C , Bülbül, M , İmdat, G . "Sülfonamit İçeren Maleamik Asit Türevi ile 2-Aminopiridinin Proton Transfer Tuzu ve Co(II) ve Cu(II) Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Karbonik Anhidraz İzoenzimleri Üzerindeki İnhibisyon Özelliklerinin İncelenmesi Synthesis and Characterization of Proton Transfer Salt Between Maleamic Acid Derivative Including Sulfonamide Moiety and 2-aminopyridine and Preparation of Their Co(II) and Cu(II) Complexes and Investigation of Inhibition Properties on Carbonic Anhydrase Isoenzymes". Celal Bayar University Journal of Science 13 (2017): 211-225 <http://dergipark.org.tr/cbayarfbe/issue/28447/302655>
Chicago İlkimen, H , Yenikaya, C , Bülbül, M , İmdat, G . "Sülfonamit İçeren Maleamik Asit Türevi ile 2-Aminopiridinin Proton Transfer Tuzu ve Co(II) ve Cu(II) Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Karbonik Anhidraz İzoenzimleri Üzerindeki İnhibisyon Özelliklerinin İncelenmesi Synthesis and Characterization of Proton Transfer Salt Between Maleamic Acid Derivative Including Sulfonamide Moiety and 2-aminopyridine and Preparation of Their Co(II) and Cu(II) Complexes and Investigation of Inhibition Properties on Carbonic Anhydrase Isoenzymes". Celal Bayar University Journal of Science 13 (2017): 211-225
RIS TY - JOUR T1 - Sülfonamit İçeren Maleamik Asit Türevi ile 2-Aminopiridinin Proton Transfer Tuzu ve Co(II) ve Cu(II) Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Karbonik Anhidraz İzoenzimleri Üzerindeki İnhibisyon Özelliklerinin İncelenmesi Synthesis and Characterization of Proton Transfer Salt Between Maleamic Acid Derivative Including Sulfonamide Moiety and 2-aminopyridine and Preparation of Their Co(II) and Cu(II) Complexes and Investigation of Inhibition Properties on Carbonic Anhydrase Isoenzymes AU - Halil İlkimen , Cengiz Yenikaya , Metin Bülbül , Gözde İmdat Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.18466/cbayarfbe.302655 DO - 10.18466/cbayarfbe.302655 T2 - Celal Bayar University Journal of Science JF - Journal JO - JOR SP - 211 EP - 225 VL - 13 IS - 1 SN - 1305-130X-1305-1385 M3 - doi: 10.18466/cbayarfbe.302655 UR - https://doi.org/10.18466/cbayarfbe.302655 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Celal Bayar University Journal of Science Sülfonamit İçeren Maleamik Asit Türevi ile 2-Aminopiridinin Proton Transfer Tuzu ve Co(II) ve Cu(II) Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Karbonik Anhidraz İzoenzimleri Üzerindeki İnhibisyon Özelliklerinin İncelenmesi Synthesis and Characterization of Proton Transfer Salt Between Maleamic Acid Derivative Including Sulfonamide Moiety and 2-aminopyridine and Preparation of Their Co(II) and Cu(II) Complexes and Investigation of Inhibition Properties on Carbonic Anhydrase Isoenzymes %A Halil İlkimen , Cengiz Yenikaya , Metin Bülbül , Gözde İmdat %T Sülfonamit İçeren Maleamik Asit Türevi ile 2-Aminopiridinin Proton Transfer Tuzu ve Co(II) ve Cu(II) Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Karbonik Anhidraz İzoenzimleri Üzerindeki İnhibisyon Özelliklerinin İncelenmesi Synthesis and Characterization of Proton Transfer Salt Between Maleamic Acid Derivative Including Sulfonamide Moiety and 2-aminopyridine and Preparation of Their Co(II) and Cu(II) Complexes and Investigation of Inhibition Properties on Carbonic Anhydrase Isoenzymes %D 2017 %J Celal Bayar University Journal of Science %P 1305-130X-1305-1385 %V 13 %N 1 %R doi: 10.18466/cbayarfbe.302655 %U 10.18466/cbayarfbe.302655
ISNAD İlkimen, Halil , Yenikaya, Cengiz , Bülbül, Metin , İmdat, Gözde . "Sülfonamit İçeren Maleamik Asit Türevi ile 2-Aminopiridinin Proton Transfer Tuzu ve Co(II) ve Cu(II) Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Karbonik Anhidraz İzoenzimleri Üzerindeki İnhibisyon Özelliklerinin İncelenmesi Synthesis and Characterization of Proton Transfer Salt Between Maleamic Acid Derivative Including Sulfonamide Moiety and 2-aminopyridine and Preparation of Their Co(II) and Cu(II) Complexes and Investigation of Inhibition Properties on Carbonic Anhydrase Isoenzymes". Celal Bayar University Journal of Science 13 / 1 (March 2017): 211-225. https://doi.org/10.18466/cbayarfbe.302655