Year 2017, Volume 13, Issue 1, Pages 251 - 257 2017-03-30

Öğrencilerin Web Tabanlı Matematik Öğretimine Yönelik Görüşleri / Students’ Wiews Towards Web Based Mathematics Teaching

Ali Özdemir [1]

269 387

Bilgisayar teknolojilerinin değişmesi,  gelişmesi ve hayatın her alanına etki etmesiyle, zaman ve mekân kavramı değişmiştir. Artık pek çok şey zamandan ve mekândan bağımsız olarak yapılabilmektedir. Öğrenme de bunlardan birisidir. Teknolojinin sunduğu birçok imkân ve seçenek, öğrenme ve öğretmenin önündeki bazı sınırlılıkları kaldırmıştır. Web teknolojilerinin öğretimde kullanılması, geleneksel öğretimi destekler niteliktedir. Yeni nesil öğrencilerin teknolojiye duyduğu merak ve ilgi, web tabanlı öğretimle birleştiğinde pozitif etki yapması beklenmektedir.  Bu çalışmada, meslek lisesi öğrencilerinin web tabanlı matematik öğretimine yönelik görüşleri araştırılmıştır. Çalışma kapsamında 58 öğrenciye ulaşılmıştır. Veri toplama aracı olarak Kişisel Bilgi Formu ve Görüş Belirleme Ölçeği uygulanmıştır. Kişisel Bilgi Formunun verilerine, frekans ve yüzde analizleri yapılmıştır. Öğrencilerin web tabanlı matematik öğretimine yönelik görüşleri ile cinsiyet arasındaki ilişki bağımsız gruplar t-testi ile, diğer analizler ANOVA ile gerçekleştirilmiştir. Çalışma sonunda, lise öğrencilerinin web tabanlı matematik öğretimine yönelik görüşlerinin olumlu olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

The concept of time and place has changed with the change of computer technologies, their development and their influence on every aspect of life. Many things can now be done independently of time and space. Learning is also one of them. Many opportunities and options offered by technology have removed some of the limitations of learning and teaching. The use of Web technologies in teaching supports traditional teaching. It is expected that the curiosity and interest of new generation students in technology will make a positive impact when combined with web-based instruction.

In this study, the opinions of vocational high school students towards web based mathematics teaching were investigated. Within the scope of the study, 58 students opinions were analysed. Personal Information Form and Opinion Identification Scale were applied for data collection tool. Frequency and percentage analyzes were made to the Personal Information Form. The relationship between students' views towards web based mathematics teaching and gender was examined by independent groups t-test and other analyzes by ANOVA.  At the end of the study, it was concluded that the opinions of high school students towards web based mathematics teaching were positive.

Web Tabanlı Matematik Öğretimi, Web Tabanlı Matematik, Matematik
  • Kawazoe, M.; Yoshitomi, K. E-learning/e-assessment systems based on webMathematica for university math-ematics education. MSOR Connections. 2017; 15(2), 17–24.
Subjects
Journal Section Articles
Authors

Author: Ali Özdemir

Bibtex @research article { cbayarfbe303632, journal = {Celal Bayar University Journal of Science}, issn = {1305-130X}, eissn = {1305-1385}, address = {Celal Bayar University}, year = {2017}, volume = {13}, pages = {251 - 257}, doi = {10.18466/cbayarfbe.303632}, title = {Öğrencilerin Web Tabanlı Matematik Öğretimine Yönelik Görüşleri / Students’ Wiews Towards Web Based Mathematics Teaching}, key = {cite}, author = {Özdemir, Ali} }
APA Özdemir, A . (2017). Öğrencilerin Web Tabanlı Matematik Öğretimine Yönelik Görüşleri / Students’ Wiews Towards Web Based Mathematics Teaching. Celal Bayar University Journal of Science, 13 (1), 251-257. Retrieved from http://dergipark.org.tr/cbayarfbe/issue/28447/303632
MLA Özdemir, A . "Öğrencilerin Web Tabanlı Matematik Öğretimine Yönelik Görüşleri / Students’ Wiews Towards Web Based Mathematics Teaching". Celal Bayar University Journal of Science 13 (2017): 251-257 <http://dergipark.org.tr/cbayarfbe/issue/28447/303632>
Chicago Özdemir, A . "Öğrencilerin Web Tabanlı Matematik Öğretimine Yönelik Görüşleri / Students’ Wiews Towards Web Based Mathematics Teaching". Celal Bayar University Journal of Science 13 (2017): 251-257
RIS TY - JOUR T1 - Öğrencilerin Web Tabanlı Matematik Öğretimine Yönelik Görüşleri / Students’ Wiews Towards Web Based Mathematics Teaching AU - Ali Özdemir Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Celal Bayar University Journal of Science JF - Journal JO - JOR SP - 251 EP - 257 VL - 13 IS - 1 SN - 1305-130X-1305-1385 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Celal Bayar University Journal of Science Öğrencilerin Web Tabanlı Matematik Öğretimine Yönelik Görüşleri / Students’ Wiews Towards Web Based Mathematics Teaching %A Ali Özdemir %T Öğrencilerin Web Tabanlı Matematik Öğretimine Yönelik Görüşleri / Students’ Wiews Towards Web Based Mathematics Teaching %D 2017 %J Celal Bayar University Journal of Science %P 1305-130X-1305-1385 %V 13 %N 1 %R %U
ISNAD Özdemir, Ali . "Öğrencilerin Web Tabanlı Matematik Öğretimine Yönelik Görüşleri / Students’ Wiews Towards Web Based Mathematics Teaching". Celal Bayar University Journal of Science 13 / 1 (March 2017): 251-257.