Year 2016, Volume 14, Issue 2, Pages 0 - 0 2016-10-25

TÜKETİCİLERİN SOSYO-EKONOMİK VE DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERİNİN ÜLKE İMAJI DEĞERLENDİRMELERİ ÜZERİNE ETKİSİ

Tolga ŞENTÜRK [1] , Burak KARTAL [2]

641 501

Ülke imajı tüketicilerin ürün değerlendirmelerini etkileyen bir ipucu olarak değerlendirilmektedir (Manrai vd., 1998). Dolayısıyla tüketicilerin ürün değerlemelerinde ülke imajı etkilerinin bilinmesi, doğru bir pazarlama stratejisi için büyük önem arz etmektedir. Firmalar olumlu ülke imajını kullanan reklam ve halkla ilişkiler kampanyaları hazırlayarak rekabet avantajı elde edebilirler. Ayrıca yeni bir pazara girecek firma açısından ürünün üretileceği ülkenin tüketiciler tarafından algılanan imajının bilinmesi, üretim ülkesinin seçiminde, ürünün adaptasyonunda ve tutundurma stratejilerinin geliştirilmesinde etkili olacaktır. Bu bağlamda hedef ülke tüketicilerinin demografik değişkenler çerçevesinde belirli bir ülkeye yönelik tutumlarının bilinmesi çok önemlidir. Söz konusu tutumları açıklamada da tutum teorisi son dönemde sıkça başvurulan etkili bir araçtır. Bu güne kadarki çalışmalar ülke orijini kavramını sadece bilişsel bileşenden oluşan tekli bir yapı olarak ele almıştır (Roth ve Diamantopoulos, 2009). Söz konusu çalışmaların bir kısmında tutumun bilişsel bileşenini ölçen değişkenlerle duygusal bileşenin ölçülmeye çalışıldığı görülmüştür (örn. Brijs, 2006; Heslop, 2004, 2008). ABD, Fransa ve Japonya’nın ülke imajı etkisini [1]demografik değişkenler çerçevesinde araştıran bu çalışma, sunulan hipotezlerle ve geleneksel ülke imajı araştırmalarının kapsamının genişletilmesiyle literatüre pek çok açıdan katkı sunmaktadır. Bu çerçevede çalışmamız ülke imajı literatürüne üç önemli katkı yapmıştır: (1) Tutum teorisi çerçevesinde ülke imajının bilişsel ve duygusal bileşenini tam anlamıyla ayrıştırmış; (2) ülke imajı etkisi konsepti içerisinde bilişsel bileşen yanında duygusal bileşene de yer vermiş; (3) literatürde ilk defa demografik değişkenlerin ülke imajı değerlendirmeleri üzerine olan etkisini tutum teorisi bağlamında açıklamış ve önemli bir eksikliği gidermiştir. 

Journal Section Articles
Authors

Author: Tolga ŞENTÜRK

Author: Burak KARTAL

Dates

Publication Date: October 25, 2016

Bibtex @ { cbayarsos258206, journal = {Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-4796}, eissn = {2146-2844}, address = {Celal Bayar University}, year = {2016}, volume = {14}, pages = {0 - 0}, doi = {10.18026/cbusos.45621}, title = {TÜKETİCİLERİN SOSYO-EKONOMİK VE DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERİNİN ÜLKE İMAJI DEĞERLENDİRMELERİ ÜZERİNE ETKİSİ}, key = {cite}, author = {ŞENTÜRK, Tolga and KARTAL, Burak} }
APA ŞENTÜRK, T , KARTAL, B . (2016). TÜKETİCİLERİN SOSYO-EKONOMİK VE DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERİNİN ÜLKE İMAJI DEĞERLENDİRMELERİ ÜZERİNE ETKİSİ. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14 (2), 0-0. DOI: 10.18026/cbusos.45621
MLA ŞENTÜRK, T , KARTAL, B . "TÜKETİCİLERİN SOSYO-EKONOMİK VE DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERİNİN ÜLKE İMAJI DEĞERLENDİRMELERİ ÜZERİNE ETKİSİ". Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 14 (2016): 0-0 <http://dergipark.org.tr/cbayarsos/issue/24358/258206>
Chicago ŞENTÜRK, T , KARTAL, B . "TÜKETİCİLERİN SOSYO-EKONOMİK VE DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERİNİN ÜLKE İMAJI DEĞERLENDİRMELERİ ÜZERİNE ETKİSİ". Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 14 (2016): 0-0
RIS TY - JOUR T1 - TÜKETİCİLERİN SOSYO-EKONOMİK VE DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERİNİN ÜLKE İMAJI DEĞERLENDİRMELERİ ÜZERİNE ETKİSİ AU - Tolga ŞENTÜRK , Burak KARTAL Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - doi: 10.18026/cbusos.45621 DO - 10.18026/cbusos.45621 T2 - Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - 0 VL - 14 IS - 2 SN - 1304-4796-2146-2844 M3 - doi: 10.18026/cbusos.45621 UR - https://doi.org/10.18026/cbusos.45621 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi TÜKETİCİLERİN SOSYO-EKONOMİK VE DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERİNİN ÜLKE İMAJI DEĞERLENDİRMELERİ ÜZERİNE ETKİSİ %A Tolga ŞENTÜRK , Burak KARTAL %T TÜKETİCİLERİN SOSYO-EKONOMİK VE DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERİNİN ÜLKE İMAJI DEĞERLENDİRMELERİ ÜZERİNE ETKİSİ %D 2016 %J Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-4796-2146-2844 %V 14 %N 2 %R doi: 10.18026/cbusos.45621 %U 10.18026/cbusos.45621
ISNAD ŞENTÜRK, Tolga , KARTAL, Burak . "TÜKETİCİLERİN SOSYO-EKONOMİK VE DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERİNİN ÜLKE İMAJI DEĞERLENDİRMELERİ ÜZERİNE ETKİSİ". Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 14 / 2 (October 2016): 0-0. https://doi.org/10.18026/cbusos.45621
AMA ŞENTÜRK T , KARTAL B . TÜKETİCİLERİN SOSYO-EKONOMİK VE DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERİNİN ÜLKE İMAJI DEĞERLENDİRMELERİ ÜZERİNE ETKİSİ. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2016; 14(2): 0-0.
Vancouver ŞENTÜRK T , KARTAL B . TÜKETİCİLERİN SOSYO-EKONOMİK VE DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERİNİN ÜLKE İMAJI DEĞERLENDİRMELERİ ÜZERİNE ETKİSİ. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2016; 14(2): 0-0.