Year 2016, Volume 14, Issue 4, Pages 341 - 358 2016-12-30

TERORİZMİN FİNANSMANIYLA MÜCADELEDE VERGİLENDİRME VE TERÖR İLİŞKİSİ

Burcu GEDİZ ORAL [1]

372 771

11 Eylül 2001 saldırıları sonrası ABD’nin teröre karşı başlattığı savaşın bir parçası olarak terörizmin finansmanı ile mücadele önem kazanmıştır. Literatürde terör örgütlerinin finans kaynakları olmadan varlıklarını devam ettiremeyeceği gerçeği kabul edilmiştir. Birçok ülke suç kaynaklarının vergilendirilmesi prensibini uzun süre önce kabul etmiştir. Anti-mali suç stratejilerinde mali suçlarla mücadele hedeflendiğinden vergi suçları çok az dikkate alınmıştır. Vergilendirme ile terörizm arasındaki bağlantının ortaya konması küresel terörle mücadelede kilit nokta olacaktır. Vergi suçlarına ve vergi cennetlerine bakış açısının değiştirilmesi terörizmin finansman kaynaklarıyla mücadeledeki başarıyı arttırabilecektir. Çalışmanın amacı vergilendirme ve terör arasındaki bağlantıyı ortaya koymaktır. Bu amaçla, vergi tabanlı stratejiler ile Türk vergi hukukunun kapsamı araştırılıp yasal durum değerlendirilecektir.

Terörizm, Vergi Suçları, Vergi Cennetleri
  • 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu, http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.3713.doc (Erişim tarihi: 21.09.2016).
  • Aktan, C. C., Vural, İl Y. (2004). Vergi Rekabeti, Erciyes üniversitesi İİBF Dergisi, 22, 1-18.
  • Altundiş, M. (2007). Vergi Usul Kanunu’nda Yer Alan Vergi Suç Ve Cezaları İle Cezaları İle Yeni Türk Ceza Kanunu’nun Bu Suçlara Etkisi. Ankara Barosu Dergisi, Yıl, 65, 168-179.
  • Aykın, H., Sözmen, H. K. (2008). Terörün Finansmanı, MASAK Yayını, Ankara.
  • Barth, J. R., Li, T., McCarthy, D., Phumiwasana, T., & Yago, G. (2006). Economic impacts of global terrorism: from Munich to Bali. Available at SSRN 892033.
  • Chorvat, T., Chorvat, E. (2003). Income tax as implicit insurance against losses from terrorism. Ind. L. Rev., 36, 425.
  • Çakmak, H., Kurum, M. (2008). "Terörizmin Finansman Boyutu ve Terörizmle Mücadeledeki Yeri", H. ÇAKMAK ve T. ALTUNOK (Ed.), Terörizmin Finansmanı ve Ekonomisi, Ankara, Barış Platin Kitap, 7-50.
Subjects Social
Journal Section İktisadi ve idari Bilimler Sayısı
Authors

Author: Burcu GEDİZ ORAL

Bibtex @research article { cbayarsos282799, journal = {Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-4796}, eissn = {2146-2844}, address = {Celal Bayar University}, year = {2016}, volume = {14}, pages = {341 - 358}, doi = {10.18026/cbayarsos.282799}, title = {TERORİZMİN FİNANSMANIYLA MÜCADELEDE VERGİLENDİRME VE TERÖR İLİŞKİSİ}, key = {cite}, author = {GEDİZ ORAL, Burcu} }
APA GEDİZ ORAL, B . (2016). TERORİZMİN FİNANSMANIYLA MÜCADELEDE VERGİLENDİRME VE TERÖR İLİŞKİSİ. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14 (4), 341-358. Retrieved from http://dergipark.org.tr/cbayarsos/issue/26899/282799
MLA GEDİZ ORAL, B . "TERORİZMİN FİNANSMANIYLA MÜCADELEDE VERGİLENDİRME VE TERÖR İLİŞKİSİ". Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 14 (2016): 341-358 <http://dergipark.org.tr/cbayarsos/issue/26899/282799>
Chicago GEDİZ ORAL, B . "TERORİZMİN FİNANSMANIYLA MÜCADELEDE VERGİLENDİRME VE TERÖR İLİŞKİSİ". Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 14 (2016): 341-358
RIS TY - JOUR T1 - TERORİZMİN FİNANSMANIYLA MÜCADELEDE VERGİLENDİRME VE TERÖR İLİŞKİSİ AU - Burcu GEDİZ ORAL Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 341 EP - 358 VL - 14 IS - 4 SN - 1304-4796-2146-2844 M3 - UR - Y2 - 2016 ER -
EndNote %0 Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi TERORİZMİN FİNANSMANIYLA MÜCADELEDE VERGİLENDİRME VE TERÖR İLİŞKİSİ %A Burcu GEDİZ ORAL %T TERORİZMİN FİNANSMANIYLA MÜCADELEDE VERGİLENDİRME VE TERÖR İLİŞKİSİ %D 2016 %J Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-4796-2146-2844 %V 14 %N 4 %R %U
ISNAD GEDİZ ORAL, Burcu . "TERORİZMİN FİNANSMANIYLA MÜCADELEDE VERGİLENDİRME VE TERÖR İLİŞKİSİ". Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 14 / 4 (December 2016): 341-358.