Year 2017, Volume 15, Issue 1, Pages 189 - 218 2017-03-31

CULTURAL DIVERSITY, LINGUISTIC HOSPITALITY AND ETHICAL REFLECTION IN PAUL RICOEUR’S HERMENEUTICS OF TRANSLATION

Mehmet BÜYÜKTUNCAY [1]

331 716

Çeviri asla yalnızca farklı dil topluluklarını birbiriyle bağlantılandıran yansız bir iletişim aracı ya da bu topluluklar arasında dilsel mesajların iletimini sağlayan tarafsız bir süreç olarak kavranamaz. Çeviri edimi, bireyler ve kültürler arası etkileşimi düzenlemede bir model işlevi yüklenebilmesi sebebiyle fazladan bir ethik değere de sahiptir. Paul Ricoeur’e göre çevirinin hatırlama ve affetme edimlerine içkin olan anlatısallık ile kurduğu bağ aynı zamanda bir değiş tokuş ilişkisi sayılabilecek çeviriyi karakterize eden söyleşimsellik özelliğini de pekiştirir. Ricoeur, çeviriyi çeşitli diller arasındaki dolayımlayıcı rolünden dolayı bir paradigma olarak görür ve onu karşılıklı tanıma ilişkisini merkeze alan bir Avrupa ethosu inşasında denetleyici eğretileme olarak düşünür.  Bu makalenin amacı, ahlaki bir eylem olan çevirinin sahip olduğu olanakların karşıt kültürel iddiaları dolayımlama ve birbirine direnç gösteren kültürel davranışların gerilimini azaltmakta kullanılmasını soruşturmaktır. Böylelikle, bu çalışmada irdelenecek nihai soru çevirinin daha çoğulcu ve demokratik bir sivil toplumun teşvik edilmesi için ulus-devletin sınırlarını aşmak yönünde evrensel bir model sunma kapasitesine sahip olup olmadığıdır. 

Linguistic hospitality, desire to translate
  • BAKER, Mona. (2006). Translation and conflict: A narrative account. London: Routledge.
  • BALIBAR, Étienne. (2004). We, the people of Europe? Reflections on transnational citizenship. James Swenson (Trans.). Princeton: Princeton UP. (Nous, citoyens d’Europe: Les Frontières, l’État, le peuple, 2001).
  • BALIBAR, Étienne. (2009). Europe as borderland. Environment and Planning D: Society and Space, 27, 190-215. doi:10.1068/d13008
  • BENJAMIN, Walter. (2004). The task of the translator. Harry Zohn (Trans.). In Marcus Bullock & Michael W. Jennings (Eds.). Walter Benjamin: Selected writings vol. 1 1913-1926 (pp. 253-263). Cambridge: The Belknap/Harvard UP. (Die Aufgabe des Übersetzers, 1921).
  • BERMAN, Antoine. (1992). The Experience of the foreign. S. Heyvaert (Trans.). Albany: State University of New York Press. (L’Épreuve de l’étranger, 1984).
  • BOTTONE, Angelo. (2010). The vanishing mediator and linguistic hospitality. Kritike, (4) 2, 18-25. Retrieved from http://www.kritike.org/journal/issue_8/bottone_december2010.pdf
  • BOTTONE, Angelo. (2012). Translation and justice in Paul Ricoeur. In Lisa Foran (Ed.). Translation and philosophy (pp. 65-74). Bern: Peter Lang.
Journal Section Beşeri Bilimler Sayısı
Authors

Author: Mehmet BÜYÜKTUNCAY

Dates

Publication Date: March 31, 2017

Bibtex @research article { cbayarsos297887, journal = {Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-4796}, eissn = {2146-2844}, address = {Celal Bayar University}, year = {2017}, volume = {15}, pages = {189 - 218}, doi = {10.18026/cbayarsos.297887}, title = {CULTURAL DIVERSITY, LINGUISTIC HOSPITALITY AND ETHICAL REFLECTION IN PAUL RICOEUR’S HERMENEUTICS OF TRANSLATION}, key = {cite}, author = {BÜYÜKTUNCAY, Mehmet} }
APA BÜYÜKTUNCAY, M . (2017). CULTURAL DIVERSITY, LINGUISTIC HOSPITALITY AND ETHICAL REFLECTION IN PAUL RICOEUR’S HERMENEUTICS OF TRANSLATION. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 15 (1), 189-218. DOI: 10.18026/cbayarsos.297887
MLA BÜYÜKTUNCAY, M . "CULTURAL DIVERSITY, LINGUISTIC HOSPITALITY AND ETHICAL REFLECTION IN PAUL RICOEUR’S HERMENEUTICS OF TRANSLATION". Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 15 (2017): 189-218 <http://dergipark.org.tr/cbayarsos/issue/30064/297887>
Chicago BÜYÜKTUNCAY, M . "CULTURAL DIVERSITY, LINGUISTIC HOSPITALITY AND ETHICAL REFLECTION IN PAUL RICOEUR’S HERMENEUTICS OF TRANSLATION". Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 15 (2017): 189-218
RIS TY - JOUR T1 - CULTURAL DIVERSITY, LINGUISTIC HOSPITALITY AND ETHICAL REFLECTION IN PAUL RICOEUR’S HERMENEUTICS OF TRANSLATION AU - Mehmet BÜYÜKTUNCAY Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.18026/cbayarsos.297887 DO - 10.18026/cbayarsos.297887 T2 - Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 189 EP - 218 VL - 15 IS - 1 SN - 1304-4796-2146-2844 M3 - doi: 10.18026/cbayarsos.297887 UR - https://doi.org/10.18026/cbayarsos.297887 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi CULTURAL DIVERSITY, LINGUISTIC HOSPITALITY AND ETHICAL REFLECTION IN PAUL RICOEUR’S HERMENEUTICS OF TRANSLATION %A Mehmet BÜYÜKTUNCAY %T CULTURAL DIVERSITY, LINGUISTIC HOSPITALITY AND ETHICAL REFLECTION IN PAUL RICOEUR’S HERMENEUTICS OF TRANSLATION %D 2017 %J Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-4796-2146-2844 %V 15 %N 1 %R doi: 10.18026/cbayarsos.297887 %U 10.18026/cbayarsos.297887
ISNAD BÜYÜKTUNCAY, Mehmet . "CULTURAL DIVERSITY, LINGUISTIC HOSPITALITY AND ETHICAL REFLECTION IN PAUL RICOEUR’S HERMENEUTICS OF TRANSLATION". Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 15 / 1 (March 2017): 189-218. https://doi.org/10.18026/cbayarsos.297887
AMA BÜYÜKTUNCAY M . CULTURAL DIVERSITY, LINGUISTIC HOSPITALITY AND ETHICAL REFLECTION IN PAUL RICOEUR’S HERMENEUTICS OF TRANSLATION. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2017; 15(1): 189-218.
Vancouver BÜYÜKTUNCAY M . CULTURAL DIVERSITY, LINGUISTIC HOSPITALITY AND ETHICAL REFLECTION IN PAUL RICOEUR’S HERMENEUTICS OF TRANSLATION. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2017; 15(1): 218-189.