Year 2017, Volume 15, Issue 1, Pages 1 - 30 2017-03-31

SORUŞTURMA GRUBUNDA GÖREV YAPAN İL EĞİTİM DENETMENLERİNİN SÜREÇ İÇİNDE KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR

Nurhayat ÇELEBİ [1] , Müzeyyen ÖVÜR [2] , Filiz ERAVCI [3]

519 498

Bu çalışmanın amacı, İstanbul’da görev yapan soruşturma grubundaki il eğitim denetmenlerinin disiplin soruşturmalarında karşılaştıkları sorunların neler olduğunun incelenmesidir. Araştırma, içerik analiz yönteminin benimsendiği nitel bir çalışmadır. Araştırmanın çalışma grubunu, İstanbul İl Eğitim Denetmenleri Başkanlığına bağlı 77 soruşturma grubunda, ikili olarak görev yapan 154 il eğitim denetmeninden gönüllü olarak katılım sağlayan 27 il eğitim denetmeni oluşturmaktadır. Araştırmada, Özmen ve Şahin (2010) tarafından hazırlanan, 9 maddelik açık uçlu sorulardan oluşan veri toplama aracı kullanılmıştır. Toplanan veriler, içerik analizi yapılarak değerlendirilmiştir. Verilerin sunulmasında konu alanlarına göre frekans sayısı dikkate alınarak sıralama yapılmış ve il eğitim denetmenlerinin çarpıcı olan görüşleri detaylı bir biçimde verilmiştir. Sonuç olarak görevlendirme emirlerinde konuların açık ve net olarak belirtilmemesi ve bilgi-belge eksiklikleri nedeni ile il eğitim denetmenleri sıkıntılar yaşamaktadır. Soruşturmanın yürütülmesi aşamasında, şikâyetçilerin kendilerini gizlemeleri ve yanlış adres, isim ve telefon vermeleri, iddiaların genel anlamda duyuma dayanması, bilgi ve belgelerle desteklenmemesi, işlerin kalitesini düşürmektedir. Birçok konuda mevzuatın birbiriyle çelişmesi; denetmenler arasında görüş farklılıklarının olması; uygulamada birlik sağlanmaması, karşılaşılan önemli sorunlar olarak görülmüştür.

İl Eğitim Denetmeni, Soruşturma, Mevzuat
  • ARABACI, İ.B. (1999). MEB Teftiş Politikaları, Eğitim Yönetimi Dergisi, Güz Sayısı, 545.
  • AYDOĞDU, M. (2001). Memur Suçları Soruşturma Usulleri ve Sayıştay (Denetçi Yardımcılarına Verilen Kurs Notları) Sayıştay Hizmet-içi Eğitim Yayınları: 11.
  • BABAOĞLAN, E. (2016a). Kadın ve Erkek Eğitim Denetmenlerinin Kişisel ve Mesleki Özellikleri, Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, C: 12, S:2, ss. 757-769.
  • BABAOĞLAN, E. (2016b). Kadın Okul Bölgesi Müdürlerinden ve Eğitim Denetmenlerinden Müdürlere Tavsiyeler ve Okulda Önemli Gördükleri Görevler: Nitel bir Araştırma. E. Babaoğlan, E. Kıral, A. Çilek (Ed.), Eğitime Dönüş, e kitap. içinde (s. 115-128). Eyuder Yayınları, Ankara:
  • BABAOĞLAN, E. (2016c). The Ppredictive Power of Organizational Trust to Organizational Commitment in Elementary and High School Teachers, Anthropologist, V: 24 I: 1, ss. 83-89.
  • BABAOĞLAN, E. (2013). Öğretmenlerin Örgütsel Adalet Algısı ile Örgütsel Adanmışlıkları Arasındaki İlişki, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, C: 28, S: 2, 87-101.
Journal Section Beşeri Bilimler Sayısı
Authors

Author: Nurhayat ÇELEBİ

Author: Müzeyyen ÖVÜR

Author: Filiz ERAVCI

Dates

Publication Date: March 31, 2017

Bibtex @research article { cbayarsos298897, journal = {Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-4796}, eissn = {2146-2844}, address = {Celal Bayar University}, year = {2017}, volume = {15}, pages = {1 - 30}, doi = {10.18026/cbayarsos.298897}, title = {SORUŞTURMA GRUBUNDA GÖREV YAPAN İL EĞİTİM DENETMENLERİNİN SÜREÇ İÇİNDE KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR}, key = {cite}, author = {ÇELEBİ, Nurhayat and ÖVÜR, Müzeyyen and ERAVCI, Filiz} }
APA ÇELEBİ, N , ÖVÜR, M , ERAVCI, F . (2017). SORUŞTURMA GRUBUNDA GÖREV YAPAN İL EĞİTİM DENETMENLERİNİN SÜREÇ İÇİNDE KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 15 (1), 1-30. DOI: 10.18026/cbayarsos.298897
MLA ÇELEBİ, N , ÖVÜR, M , ERAVCI, F . "SORUŞTURMA GRUBUNDA GÖREV YAPAN İL EĞİTİM DENETMENLERİNİN SÜREÇ İÇİNDE KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR". Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 15 (2017): 1-30 <http://dergipark.org.tr/cbayarsos/issue/30064/298897>
Chicago ÇELEBİ, N , ÖVÜR, M , ERAVCI, F . "SORUŞTURMA GRUBUNDA GÖREV YAPAN İL EĞİTİM DENETMENLERİNİN SÜREÇ İÇİNDE KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR". Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 15 (2017): 1-30
RIS TY - JOUR T1 - SORUŞTURMA GRUBUNDA GÖREV YAPAN İL EĞİTİM DENETMENLERİNİN SÜREÇ İÇİNDE KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR AU - Nurhayat ÇELEBİ , Müzeyyen ÖVÜR , Filiz ERAVCI Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.18026/cbayarsos.298897 DO - 10.18026/cbayarsos.298897 T2 - Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 30 VL - 15 IS - 1 SN - 1304-4796-2146-2844 M3 - doi: 10.18026/cbayarsos.298897 UR - https://doi.org/10.18026/cbayarsos.298897 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi SORUŞTURMA GRUBUNDA GÖREV YAPAN İL EĞİTİM DENETMENLERİNİN SÜREÇ İÇİNDE KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR %A Nurhayat ÇELEBİ , Müzeyyen ÖVÜR , Filiz ERAVCI %T SORUŞTURMA GRUBUNDA GÖREV YAPAN İL EĞİTİM DENETMENLERİNİN SÜREÇ İÇİNDE KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR %D 2017 %J Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-4796-2146-2844 %V 15 %N 1 %R doi: 10.18026/cbayarsos.298897 %U 10.18026/cbayarsos.298897
ISNAD ÇELEBİ, Nurhayat , ÖVÜR, Müzeyyen , ERAVCI, Filiz . "SORUŞTURMA GRUBUNDA GÖREV YAPAN İL EĞİTİM DENETMENLERİNİN SÜREÇ İÇİNDE KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR". Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 15 / 1 (March 2017): 1-30. https://doi.org/10.18026/cbayarsos.298897
AMA ÇELEBİ N , ÖVÜR M , ERAVCI F . SORUŞTURMA GRUBUNDA GÖREV YAPAN İL EĞİTİM DENETMENLERİNİN SÜREÇ İÇİNDE KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2017; 15(1): 1-30.
Vancouver ÇELEBİ N , ÖVÜR M , ERAVCI F . SORUŞTURMA GRUBUNDA GÖREV YAPAN İL EĞİTİM DENETMENLERİNİN SÜREÇ İÇİNDE KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2017; 15(1): 30-1.