Year 2017, Volume 15, Issue 1, Pages 801 - 823 2017-03-31

ÖĞRETMEN ADAYLARININ AKADEMİK SAHTEKARLIKEĞİLİMLERİNDE ÖZYETERLİK VE AKADEMİK KONTROLODAĞININ ROLÜ

Hilal BÜYÜKGÖZE [1]

512 710

Bu çalışmada öğretmen adaylarının akademik sahtekarlık eğilimleri ile genel özyeterlik düzeyleri ve akademik kontrol odağı yönelimlerinin ilişkisine odaklanılmıştır. Araştırmaya, 222 kadın (% 79,6) ve 57 erkek (% 20,4) olmak üzere 279 üniversite öğrencisi katılmıştır. Araştırma kapsamında Eminoğlu (2008) tarafından geliştirilen ‘Akademik Sahtekarlık Eğilim Ölçeği’, Sherer ve Adams (1983) tarafından geliştirilip Yıldırım ve İlhan (2010) tarafından uyarlanan ‘Genel Özyeterlik Ölçeği’ ile Akın (2007) tarafından geliştirilen ‘Akademik Kontrol Odağı Ölçeği’ kullanılmıştır. Katılımcı öğretmen adaylarının akademik sahtekarlık eğilimi, genel özyeterlik ve akademik kontrol odağı ilişkisinin belirlenmesinde Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon katsayısından yararlanılmıştır. Öğrencilerin, genel özyeterlik düzeyi ve akademik kontrol odağının akademik sahtekarlık eğilimlerindeki varyansın ne kadarını açıkladığını saptamak için ise hiyerarşik çoklu regresyondan yararlanılmıştır. Bulgular, öğretmen adaylarının akademik sahtekarlık eğilimlerinin düşük düzeyde ve genel özyeterliklerinin ise orta düzeyde olduğunu göstermiştir. Ayrıca, katılımcı öğrencilerin içsel akademik kontrol odağı puanlarının, dışsal akademik kontrol odağı puanlarına göre daha yüksek olduğu görülmüştür. Bunun yanı sıra, öğrencilerin akademik sahtekarlık eğilimleri ile özyeterlik düzeyleri arasında orta düzeyde ters yönlü, dışsal akademik kontrol odağı arasında aynı yönlü orta düzeyde ve içsel akademik kontrol odağı ile düşük düzeyde ters yönlü bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Son olarak ise dışsal akademik kontrol odağı ile özyeterliğin ‘başlama’ ve ‘sürdürme’ alt boyutlarının katılımcıların akademik sahtekarlık eğilimlerinin anlamlı birer yordayıcısı olduğu belirlenmiştir. Bu değişkenlerin öğrencilerin akademik sahtekarlık eğilimlerindeki toplam varyansın % 18’ini açıkladığı görülmüştür.

Akademik sahtekarlık eğilimi, özyeterlik
  • AKIN, A. (2011). Academic locus of control and self-handicapping. Procedia Social and Behavioral Sciences, 30, 812-816.
  • AKKUŞ, Z. (2013). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının öz-yeterlik düzeylerinin belirlenmesi üzerine bir çalışma. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 20, 102-116.
  • AKKUZU, N., & AKÇAY, H. (2012). Kimya öğretmen adaylarının öz yeterlik inançlarının farklı değişkenler açısından incelenmesi (Dokuz Eylül Üniversitesi örneği). Educational Sciences: Theory and Practice, 12(3), 2195-2216.
  • ANANOU, T. S. (2014). Academic honesty in the digital age (Doctoral dissertation). Indiana University of Pennsylvania, Pennsylvania.
Journal Section Beşeri Bilimler Sayısı
Authors

Author: Hilal BÜYÜKGÖZE

Dates

Publication Date: March 31, 2017

Bibtex @research article { cbayarsos300038, journal = {Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-4796}, eissn = {2146-2844}, address = {Celal Bayar University}, year = {2017}, volume = {15}, pages = {801 - 823}, doi = {10.18026/cbayarsos.300038}, title = {ÖĞRETMEN ADAYLARININ AKADEMİK SAHTEKARLIKEĞİLİMLERİNDE ÖZYETERLİK VE AKADEMİK KONTROLODAĞININ ROLÜ}, key = {cite}, author = {BÜYÜKGÖZE, Hilal} }
APA BÜYÜKGÖZE, H . (2017). ÖĞRETMEN ADAYLARININ AKADEMİK SAHTEKARLIKEĞİLİMLERİNDE ÖZYETERLİK VE AKADEMİK KONTROLODAĞININ ROLÜ. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 15 (1), 801-823. DOI: 10.18026/cbayarsos.300038
MLA BÜYÜKGÖZE, H . "ÖĞRETMEN ADAYLARININ AKADEMİK SAHTEKARLIKEĞİLİMLERİNDE ÖZYETERLİK VE AKADEMİK KONTROLODAĞININ ROLÜ". Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 15 (2017): 801-823 <http://dergipark.org.tr/cbayarsos/issue/30064/300038>
Chicago BÜYÜKGÖZE, H . "ÖĞRETMEN ADAYLARININ AKADEMİK SAHTEKARLIKEĞİLİMLERİNDE ÖZYETERLİK VE AKADEMİK KONTROLODAĞININ ROLÜ". Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 15 (2017): 801-823
RIS TY - JOUR T1 - ÖĞRETMEN ADAYLARININ AKADEMİK SAHTEKARLIKEĞİLİMLERİNDE ÖZYETERLİK VE AKADEMİK KONTROLODAĞININ ROLÜ AU - Hilal BÜYÜKGÖZE Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.18026/cbayarsos.300038 DO - 10.18026/cbayarsos.300038 T2 - Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 801 EP - 823 VL - 15 IS - 1 SN - 1304-4796-2146-2844 M3 - doi: 10.18026/cbayarsos.300038 UR - https://doi.org/10.18026/cbayarsos.300038 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi ÖĞRETMEN ADAYLARININ AKADEMİK SAHTEKARLIKEĞİLİMLERİNDE ÖZYETERLİK VE AKADEMİK KONTROLODAĞININ ROLÜ %A Hilal BÜYÜKGÖZE %T ÖĞRETMEN ADAYLARININ AKADEMİK SAHTEKARLIKEĞİLİMLERİNDE ÖZYETERLİK VE AKADEMİK KONTROLODAĞININ ROLÜ %D 2017 %J Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-4796-2146-2844 %V 15 %N 1 %R doi: 10.18026/cbayarsos.300038 %U 10.18026/cbayarsos.300038
ISNAD BÜYÜKGÖZE, Hilal . "ÖĞRETMEN ADAYLARININ AKADEMİK SAHTEKARLIKEĞİLİMLERİNDE ÖZYETERLİK VE AKADEMİK KONTROLODAĞININ ROLÜ". Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 15 / 1 (March 2017): 801-823. https://doi.org/10.18026/cbayarsos.300038
AMA BÜYÜKGÖZE H . ÖĞRETMEN ADAYLARININ AKADEMİK SAHTEKARLIKEĞİLİMLERİNDE ÖZYETERLİK VE AKADEMİK KONTROLODAĞININ ROLÜ. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2017; 15(1): 801-823.
Vancouver BÜYÜKGÖZE H . ÖĞRETMEN ADAYLARININ AKADEMİK SAHTEKARLIKEĞİLİMLERİNDE ÖZYETERLİK VE AKADEMİK KONTROLODAĞININ ROLÜ. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2017; 15(1): 823-801.