Year 2018, Volume 16, Issue 1, Pages 579 - 592 2018-03-31

KADINHANI AĞZI'NDAN DERLEME SÖZLÜĞÜ’NE KATKILAR

Dilek ERENOĞLU ATAİZİ [1] , Burak SÖZER [2]

118 175

Dil araştırmalarına kaynaklık eden ve incelenmeyi bekleyen en önemli alanlardan biri de ağızlardır. Özellikle teknolojinin gelişmesiyle birlikte ağızların standart dile yaklaşması, okuryazarlık oranının ve köyden kente göçün hızlı bir şekilde artması gibi nedenlerden dolayı, Anadolu ağızlarının söz varlığı tespit edilemeden kaybolma tehlikesi ile karşı karşıyadır. Bu durumun önüne geçebilmek için ağız-saha araştırmalarının artması ve elde edilen verilerin Derleme Sözlüğü'ne aktarılması gerekir. Bu çalışmanın amacı Kadınhanı merkezi ve Türkmen - Yörük köylerinde yapılan ağız araştırmalarında elde edilen verilerden Derleme Sözlüğü’ne katkıda bulunarak söz varlığının kayda alınmasını sağlamaktır. Araştırmalar sonucunda tespit edilen sözcükler, türlerine ve kullanımlarına göre tasnif edilerek düzenlenmiştir. 

Ağız araştırmaları, Derleme Sözlüğü’ne katkı, Kadınhanı ağzı
  • Adıgüzel, A. (2013). "Dünyada ve Türkiye'de Ağız Çalışmaları ve Yöntemleri", Turkish Studies, Volume 8/9 Summer, s. 387-401, Ankara. Buran, A. (2011). "Türkiye Türkçesi Ağızlarının Tasnifleri Üzerine Bir Değerlendirme", Turkish Studies, Volume 6/1, Winter, s. 41-54, Ankara. Boz, E. (2008). "Ağız Atlasları", Turkish Studies, Volume 3/3 Spring, s.152-165, Ankara. Demir, İ. (2014). "Güneybatı Anadolu Ağızlarındaki Pekiştirme Ekleri Üzerine" Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, s. 106 - 124. Uşak. Demir, N. (1999). "Ağız Sözlükçülüğü", Kebikeç, S: 7- 8, s: 67- 75. Demir, N. (2013). Ankara Örneğinde Ağızların Belgelenmesi, İnceleme-Metinler-Sözlük, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara. Gemalmaz, E. (1989). Ağız Bilimi Araştırmaları Üzerine Genellemeler, Ankara Üniversitesi Basımevi, Halil Fikret Alasya'ya Armağan, Ankara. Goldstein, K. S. (1993). Sahada Folklor Derleme Metotları, Başbakanlık Basımevi, (Çev. Ahmet Uysal), Ankara. Karahan, L. (2014). Anadolu Ağızlarının Sınıflandırılması, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara. Sözer, B. (2017). Kadınhanı ve Çevresi Türkmen Yörük Ağzı (İnceleme-Metinler-Sözlük) Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi) Eskişehir. Şahin, F. (2017). Kadınhanı Ağzı, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi) Nevşehir.
  • Benzerlik Taraması Yapılan Kaynakça Boz, E. (1996), "Çüngüş ve Çermik Yöresi Ağzından Derleme Sözlüğü'ne Katkılar", Millî Folklor, S. 29-30, s. 112-113. Çifci, M. - Sezer, Ö. (2017). "Derleme Sözlüğüne Katkılar (Emirdağ/Burunarkaç Köyü)". Turkish Studies, S: 12/15, s. 211 - 232. Çiftçi, F. (2014). "Bitlis Merkez Ağzından Derleme Sözlüğüne Katkılar", Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C:2, S:2, s: 261 - 272. Erdoğan, S. (2016). "Niğde Yöresi Ağzından Derleme Sözlüğü'ne Katkılar", TÜBAR XL, s: 69 - 82. Güven, Ö. (2016). "Zara (Sivas) Ağzından Derleme Sözlüğüne Katkılar", Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, Cilt / Sayı LI. s: 63 - 77. Küçükballı, Fatih N. (2016). "Bozkır (Konya) Ağzından "Derleme Sözlüğü"ne Katkılar", Selçuk Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Yayınları, S:9, s: 643 - 658.
Primary Language tr
Subjects
Journal Section Beşeri Bilimler Sayısı
Authors

Author: Dilek ERENOĞLU ATAİZİ

Author: Burak SÖZER

Bibtex @research article { cbayarsos411526, journal = {Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-4796}, eissn = {2146-2844}, address = {Celal Bayar University}, year = {2018}, volume = {16}, pages = {579 - 592}, doi = {10.18026/cbayarsos.411526}, title = {KADINHANI AĞZI'NDAN DERLEME SÖZLÜĞÜ’NE KATKILAR}, key = {cite}, author = {ERENOĞLU ATAİZİ, Dilek and SÖZER, Burak} }
APA ERENOĞLU ATAİZİ, D , SÖZER, B . (2018). KADINHANI AĞZI'NDAN DERLEME SÖZLÜĞÜ’NE KATKILAR. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 16 (1), 579-592. Retrieved from http://dergipark.org.tr/cbayarsos/issue/36381/411526
MLA ERENOĞLU ATAİZİ, D , SÖZER, B . "KADINHANI AĞZI'NDAN DERLEME SÖZLÜĞÜ’NE KATKILAR". Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 16 (2018): 579-592 <http://dergipark.org.tr/cbayarsos/issue/36381/411526>
Chicago ERENOĞLU ATAİZİ, D , SÖZER, B . "KADINHANI AĞZI'NDAN DERLEME SÖZLÜĞÜ’NE KATKILAR". Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 16 (2018): 579-592
RIS TY - JOUR T1 - KADINHANI AĞZI'NDAN DERLEME SÖZLÜĞÜ’NE KATKILAR AU - Dilek ERENOĞLU ATAİZİ , Burak SÖZER Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 579 EP - 592 VL - 16 IS - 1 SN - 1304-4796-2146-2844 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi KADINHANI AĞZI'NDAN DERLEME SÖZLÜĞÜ’NE KATKILAR %A Dilek ERENOĞLU ATAİZİ , Burak SÖZER %T KADINHANI AĞZI'NDAN DERLEME SÖZLÜĞÜ’NE KATKILAR %D 2018 %J Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-4796-2146-2844 %V 16 %N 1 %R %U
ISNAD ERENOĞLU ATAİZİ, Dilek , SÖZER, Burak . "KADINHANI AĞZI'NDAN DERLEME SÖZLÜĞÜ’NE KATKILAR". Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 16 / 1 (March 2018): 579-592.