Year 2015, Volume 13, Issue 1, Pages 533 - 541 2015-04-07

VLADİMİR PROPP’UN MASAL ÇÖZÜMLEME METODU ÇERÇEVESİNDE “PADİŞAHIN EVLATLIĞI” MASALI ÜZERİNE BİR İNCELEME

Öğr. Emin ÖLMEZ [1]

698 930

The rapid progress of technology, which has become an inevitable instrument of our lives, makes it more complicated to conserve national cultural components. The works of folk literature are endangered owing to these technological developments. The grandpas narrating stories and enriching the people’s imaginary world have been replaced by the television which controls the people and disables them even to imagine. In this case our oral products, especially fairy tales have been almost forgotten. We compiled fairy tales in Domaniç county of Kütahya where Ottoman Empire was founded. We found out that “Sultan’s Adopted Child” fairy tale is suitable for Propp's method. We tried to apply Propp's method on "Sultan's Adopted Child
Çağımızın vazgeçilmezi olan teknolojinin hızlı bir şekilde ilerlemesi bizi biz yapan milli kültür unsurlarının saklanıp korunmasını güçleştirmektedir. Halk edebiyatı mahsulleri bu teknolojik gelişmeler sebebiyle kaybolmaya yüz tutmaktadır. Eskiden masal anlatarak insanların hayal dünyalarını zenginleştiren ninelerin, dedelerin yerini bugün insanı karşısında zapt eden, hayatın ve hayal dünyasının dışına atan televizyon almıştır. Bu durumda sözlü mahsullerimiz özellikle de masallarımız unutulmaya yüz tutmuştur. Osmanlı Devleti’nin kurulduğu topraklar olan Kütahya’nın Domaniç ilçesinde masal derleme çalışması yaptık. Derlenen masallar içerisinde seçtiğimiz ‘Padişahın Evlatlığı’ masalının Propp metoduna uygun bir yapıda olduğunu gördük. Çalışmamızda Propp metodunu “Padişahın Evlatlığı” masalına uygulamaya çalıştık.
  • ARTUN, Erman (2009), Anonim Türk Halk Edebiyatı Neşri, Kitabevi, İstanbul.
  • ÖLMEZ, Emin (2014), “Domaniç Masallarının Propp Metoduna Göre İncelenmesi”, Yüksek Lisans Tezi, Fatih Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
  • GÜNAY, Umay (2011), Elazığ Masalları ve Propp Metodu, Akçağ Yayınları, Ankara.
  • PROPP, Vladimir (2011), Masalın Biçimbilimi (çev. Mehmet Rifat- Sema Rifat), Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul.
  • SEYİTOĞLU, Bilge (1975), Erzurum Halk Masalları Üzerinde Araştırmalar, Baylan, Ankara. MASALIN METNİ: PADİŞAHIN EVLATLIĞI
  • Kaynak Kişi: Mediha Karataş
  • Doğum Yeri ve Tarihi: Domaniç – 1930; Mesleği: Ev Hanımı; Tahsili: Yok
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Öğr. Emin ÖLMEZ

Dates

Publication Date: April 7, 2015

Bibtex @ { cbayarsos53886, journal = {Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-4796}, eissn = {2146-2844}, address = {Celal Bayar University}, year = {2015}, volume = {13}, pages = {533 - 541}, doi = {10.18026/cbusos.03347}, title = {VLADİMİR PROPP’UN MASAL ÇÖZÜMLEME METODU ÇERÇEVESİNDE “PADİŞAHIN EVLATLIĞI” MASALI ÜZERİNE BİR İNCELEME}, key = {cite}, author = {ÖLMEZ, Öğr. Emin} }
APA ÖLMEZ, Ö . (2015). VLADİMİR PROPP’UN MASAL ÇÖZÜMLEME METODU ÇERÇEVESİNDE “PADİŞAHIN EVLATLIĞI” MASALI ÜZERİNE BİR İNCELEME. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13 (1), 533-541. DOI: 10.18026/cbusos.03347
MLA ÖLMEZ, Ö . "VLADİMİR PROPP’UN MASAL ÇÖZÜMLEME METODU ÇERÇEVESİNDE “PADİŞAHIN EVLATLIĞI” MASALI ÜZERİNE BİR İNCELEME". Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 13 (2015): 533-541 <http://dergipark.org.tr/cbayarsos/issue/4078/53886>
Chicago ÖLMEZ, Ö . "VLADİMİR PROPP’UN MASAL ÇÖZÜMLEME METODU ÇERÇEVESİNDE “PADİŞAHIN EVLATLIĞI” MASALI ÜZERİNE BİR İNCELEME". Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 13 (2015): 533-541
RIS TY - JOUR T1 - VLADİMİR PROPP’UN MASAL ÇÖZÜMLEME METODU ÇERÇEVESİNDE “PADİŞAHIN EVLATLIĞI” MASALI ÜZERİNE BİR İNCELEME AU - Öğr. Emin ÖLMEZ Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - doi: 10.18026/cbusos.03347 DO - 10.18026/cbusos.03347 T2 - Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 533 EP - 541 VL - 13 IS - 1 SN - 1304-4796-2146-2844 M3 - doi: 10.18026/cbusos.03347 UR - https://doi.org/10.18026/cbusos.03347 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi VLADİMİR PROPP’UN MASAL ÇÖZÜMLEME METODU ÇERÇEVESİNDE “PADİŞAHIN EVLATLIĞI” MASALI ÜZERİNE BİR İNCELEME %A Öğr. Emin ÖLMEZ %T VLADİMİR PROPP’UN MASAL ÇÖZÜMLEME METODU ÇERÇEVESİNDE “PADİŞAHIN EVLATLIĞI” MASALI ÜZERİNE BİR İNCELEME %D 2015 %J Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-4796-2146-2844 %V 13 %N 1 %R doi: 10.18026/cbusos.03347 %U 10.18026/cbusos.03347
ISNAD ÖLMEZ, Öğr. Emin . "VLADİMİR PROPP’UN MASAL ÇÖZÜMLEME METODU ÇERÇEVESİNDE “PADİŞAHIN EVLATLIĞI” MASALI ÜZERİNE BİR İNCELEME". Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 13 / 1 (April 2015): 533-541. https://doi.org/10.18026/cbusos.03347
AMA ÖLMEZ Ö . VLADİMİR PROPP’UN MASAL ÇÖZÜMLEME METODU ÇERÇEVESİNDE “PADİŞAHIN EVLATLIĞI” MASALI ÜZERİNE BİR İNCELEME. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2015; 13(1): 533-541.
Vancouver ÖLMEZ Ö . VLADİMİR PROPP’UN MASAL ÇÖZÜMLEME METODU ÇERÇEVESİNDE “PADİŞAHIN EVLATLIĞI” MASALI ÜZERİNE BİR İNCELEME. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2015; 13(1): 541-533.