Year 2015, Volume 13, Issue 2, Pages 289 - 302 2015-07-06

Measuring the Relationship Between the Theoretical Knowledge Given in Accounting Education and the Accounting Sector Practices: Evidence From Aydın

Yrd. Doç. Dr. Çağrı KÖROĞLU [1] , Doç. Dr. Yusuf KADERLİ [2] , Araş. Gör. Yusuf ZEYTUN [3]

514 444

The process of globalization led to essential developments both in national and international trade. In parallel with these developments, firms need accounting as a core element to present their business activities correctly, credibly, comparably and understandably. In this sense, accounting became an important element for all firms. To meet the need for qualified work force in the area of accounting, a good number of associate degree and undergraduate degree programs are established in Turkey. However as in all sectors, the differences between theoretical knowledge gathered through education and sectoral practices present a problem in accounting sector as well. The aim of this study is to identify if there is a significant difference between the theoretical knowledge in associate degree and undergraduate degree accounting education and the accounting sector practices. For this purpose, an interview study is implemented to independent accountants registered to Aydın Chamber of Certified Public Accountants with a simple random sampling method in order to reveal the relationship between theoretical knowledge and implementation of sector

The process of globalization led to essential developments both in national and international trade. In parallel with these developments, firms need accounting as a core element to present their business activities correctly, credibly, comparably and understandably. In this sense, accounting became an important element for all firms. To meet the need for qualified work force in the area of accounting, a good number of associate degree and undergraduate degree programs are established in Turkey. However as in all sectors, the differences between theoretical knowledge gathered through education and sectoral practices present a problem in accounting sector as well.
The aim of this study is to identify if there is a significant difference between the theoretical knowledge in associate degree and undergraduate degree accounting education and the accounting sector practices. For this purpose, an interview study is implemented to independent accountants registered to Aydın Chamber of Certified Public Accountants with a simple random sampling method in order to reveal the relationship between theoretical knowledge and implementation of sector.

 • CHIA, Yew Ming (1995), “Decentralization, Management Accounting System (MAS), Information Characteristics and their Interaction Effects on Managerial Performance: A Singapore Study”, Journal of Business Finance and Accounting, vol:22, no: 6, September, pp: 811-830.
 • ÇÜRÜK, Turgut ve DOĞAN, Zeki (2002), “Muhasebe Ders ve İçeriklerinin Üniversitelerden Taleplerinin Tespitine İlişkin Bir Araştırma”, Dokuz Eylül Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, sayı:1, cilt:17, ss.107-126.
 • DİNÇ, Engin ve KAYA, Uğur (2006), “Muhasebe Meslek Mensuplarının Meslek Ahlakı Kuralları Açısından Hizmet Satın Alanlar Tarafından Algılanma Biçimi Üzerine Bir Araştırma”, Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi, sayı:17, cilt:5, ss.139-152.
 • DURAK, Gökhan (2009), Üniversitelerde Verilen Muhasebe Eğitiminin Kırklareli Yöresi’nde Faaliyet Gösteren Küçük Ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Beklentilerini Karşılama Düzeyinin İncelenmesi, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Edirne.
 • DURSUN, Âdem (2006), Muhasebe Eğitiminde Kalite Arayışı, Seçkin Yayıncılık, Ankara.
 • HANSEN, Don, MOWEN, Maryanne ve GUAN Liming (2007), “Cost Management, Accounting and Control”, South-Western Learning, Mason.
 • HYVÖNEN, Timo (2003), “Management Accounting and Information Systems: ERP Versüs BoB”, Europen Accounting Review, vol:12, no:1, pp:155-173.
 • KARAPINAR, Aydın (2001), “Avrupa Topluluğu Ülkelerinde Muhasebe Eğitimi ve Ülkemiz Muhasebe Eğitimi ile Karşılaştırılması”, XX. Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu, 23-27 Mayıs, Antalya, ss. 211-231.
 • MURTHY, Uday S. ve WIGGINS, Casper E. (1999), “A Perspective on Accounting Information Systems Research”, Journal of Information Systems, vol:13, no:1, pp.3-6.
 • OKAY, Suat (2011), Muhasebe Hata ve Hilelerinin Meslek Etiği Açısından İrdelenmesi, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Karaman.
 • PAKSOY, H. Mustafa, AKBULUT, Ramazan ve AYDIN, Vehbi. (2005), “Meslek Yüksek Okullarında Muhasebe Eğitiminin Yeterliliğinin Harran Üniversitesi Özelinde İncelenmesi ve Geleceğe İlişkin Bir Değerlendirme”, Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi, sayı:15, cilt:5, ss.73-105.
 • ŞENGEL, Salim (2011), “İşletmelerin Sosyal Sorumluluğu ve Bir /documents/national_presantations/ul12.pdf tarihi:25.12.2014).
 • http://icongfesr2011.tolgaerdogan.net- (Erişim
 • YAYLA, Hilmi Erdoğan ve CENGİZ, Ekrem (2005), “Muhasebe Mesleğinin Tercih Edilmesinde Etkili Olan Faktörlerin Belirlenmesine Yönelik Bir Alan Çalışması: Karadeniz Teknik Üniversitesi Örneği”, Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi, sayı:16, cilt:5, ss:147-168.
Primary Language en
Subjects
Journal Section Articles
Authors

Author: Yrd. Doç. Dr. Çağrı KÖROĞLU

Author: Doç. Dr. Yusuf KADERLİ

Author: Araş. Gör. Yusuf ZEYTUN

Bibtex
APA KÖROĞLU, Y , KADERLİ, D , ZEYTUN, A . (). . , 13 (2), 289-302. DOI: 10.18026/cbusos.26193
MLA KÖROĞLU, Y , KADERLİ, D , ZEYTUN, A . "". 13 (): 289-302 <http://dergipark.org.tr/cbayarsos/issue/4079/53909>
Chicago KÖROĞLU, Y , KADERLİ, D , ZEYTUN, A . "". 13 (): 289-302
RIS TY - JOUR T1 - AU - Yrd. Doç. Dr. Çağrı KÖROĞLU , Doç. Dr. Yusuf KADERLİ , Araş. Gör. Yusuf ZEYTUN Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - doi: 10.18026/cbusos.26193 DO - 10.18026/cbusos.26193 T2 - Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 289 EP - 302 VL - 13 IS - 2 SN - 1304-4796-2146-2844 M3 - doi: 10.18026/cbusos.26193 UR - https://doi.org/10.18026/cbusos.26193 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %A Yrd. Doç. Dr. Çağrı KÖROĞLU , Doç. Dr. Yusuf KADERLİ , Araş. Gör. Yusuf ZEYTUN %T %D 2015 %J Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-4796-2146-2844 %V 13 %N 2 %R doi: 10.18026/cbusos.26193 %U 10.18026/cbusos.26193
ISNAD KÖROĞLU, Yrd. Doç. Dr. Çağrı , KADERLİ, Doç. Dr. Yusuf , ZEYTUN, Araş. Gör. Yusuf . "". Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 13 / 2 (July 2015): 289-302. https://doi.org/10.18026/cbusos.26193