Year 2018, Volume 16, Issue 4, Pages 197 - 222 2018-12-30

VERGİ CENNETLERİ VE ÜLKE UYGULAMALARI

Murat YILMAZ [1]

85 217

Vergi cennetleri olarak adlandırılan ülkelerin fiziki yatırım alanları kısıtlı olduğundan tarıma ve sanayiye uygun yeterli alanları yoktur. Bu ülkeler kalkınmak ve sürdürülebilirliği sağlamak için ideal vergileme ilkelerine tamamen zıt yönde işleyen vergi sistemini benimsemişlerdir. Finansal gizliliğin esas alındığı, döviz kontrollerinin uygulanmadığı ve denetim yapısının zayıf bırakıldığı off-shore merkezler vergiden kaçınmak, vergi kaçırmak ve kara para aklamak için cazibe merkezi haline gelmiştir. Özellikle sermaye hareketlerinin serbestleşmesi ve küreselleşmesinin hız kazanmasıyla vergi cennetleri en verimli dönemlerini yaşamaya başlamıştır. Yüksek miktardaki fonların vergilendirme dışında bırakılması devletlerin bütçe gelirlerini ve kamu harcamalarını azaltmakla kalmayıp hukuki ve sosyal açıdan yozlaşmaya da neden olmaktadır. Uluslararası alanda yapılan çalışmalar ve alınan tedbirler ise, vergi cennetlerinin küresel finans sisteminde yarattığı bu sorunları çözmede yetersiz kalmaktadır.


Off-Shore, Finansal Gizlilik, Vergi Cennetleri
  • Arıkan, Z.; Akdeniz, H. A. (2005). “Küreselleşen Dünyada Vergi Cennetlerinin Ekonomik Analizi”, Review of Social, Economic & Business Studies, Vol. 5/6, s. 285 - 338. Arslan, M. O. (2011). “Vergi Cennetleri ve Küresel Yoksulluk”, Vergi Raporu Dergisi, Sayı: 142, s. 4249. Artar, Yusuf (2013). “Vergi Kaçakçılığı İle Vergiden Kaçınmaya İlişkin Düzenlemeler, Görüş Ve Öneriler”, Legal Mali Hukuk Dergisi, Temmuz, Sayı: 103. Central Intelligence Agency (2018), The World Factbook, www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook. Coşkun, İsa (2000). “Vergi cennetleri,” Vergi Dünyası Dergisi Sayı 192, Ağustos 2000, s.41. Ergül, Ergin (1998). “Kara Paranın Aklanması ve Suçları”, Adalet Yayınevi, Ankara, s. 14. Eyüpgiller, Saygın (2000). “Vergi cennetleri ve Tercihli Vergi Sistemleri: Uygun Olmayan Vergi Rekabetinin 1998 OECD Vergi Komitesi Raporu Işığında Değerlendirilmesi”, Vergi Dünyası, Sayı 222, Şubat, s. 186 – 189. Gravelle, J. G. (2015). “Tax Havens: International Tax Avoidance and Evasion”, CRS Report for Congress, Congressional Research Service. Gurtner, Bruno (2004). “Tax Evasion: Hidden Billions For Development”, Swiss Coalition of Development Organizations, s. 24, Günaydın, İhsan (1991). “Vergi Cennetlerinin Özellikleri ve Konuları”, Vergi Sorunları Dergisi, Sayı: 126, s. 76. Heper, Fethi; Hoşyumruk, Şennur (2002). “Vergi Cennetleri ile İlgili Çalışmalarda Son Durum - 1”, Yaklaşım Dergisi, Sayı:116, Ağustos, s. 38. Internaxx Offshore (04.08.2018), Cayman Island Information: https://www.lowtax.net/information/cayman-islands/cayman-islands-tax-treaty-introduction.html Internaxx Offshore (21.07.2018), Liechtenstein Information: Business, Taxation and Offshore, http://www. lowtax.net/lowtax/html/jlioltr.html#foreign. Internaxx Offshore (26.07.2018). Andorra Information: Business, Taxation and Offshore, http://www.lowtax.net/lowtax/html/janhom.html. Internaxx Offshore (29.07.2018). Jersey Information: https://www.lowtax.net/information/jersey/jersey-investments-by-foreigners.html Internaxx Offshore (26.07.2018). Liechtenstein: Personel Taxation, http://www.lowtax.net/lowtax/html/ jlipetx.html. Internaxx Offshore (27.07.2018). Man Island: Double Tax Treaties, http://www.lowtax.net/lowtax/html/man_island/jmr2tax.html#2tax. Internaxx Offshore (24.07.2018). Man Island: Personal Taxation, http://www.lowtax.net/lowtax/html/man_island/jmrpetx.html#wages. Introducing the FSI (2018) & Methodology, (01.08.2018). https://www.financialsecrecyindex.com/ Mccann, Hilton (2006). “Off-shore Finance”, New York, Cambridge Üniversitesi Yayınları, s.70. Musings, Tony’s (2009). “Whitelist, Greylist, Blacklist and Nolist”, April. Nariman, Aiman; Sulaiman, Mohd; Bidin, Aishah; Hanrahan, Pamela; Ramsay, Ian; Stapledon, Geof (2008). “Commercial Applications of Company Law in Malaysia”, Malezya, Cch Yayınları, s. 46. OECD (2000). “Küresel Vergi İşbirliğine Doğru: Zarar Verici Vergi Uygulamalarını Tanımlama ve Elimine Etmede İlerlemeler (Towards Global Tax Co-Operation: Progress in Identifying and Eliminating Harmful Tax Practices)”. OECD (2001). “Zararlı Vergi Uygulamaları Üzerine OECD'nin Projesi: 2001 Yılı İlerleme Raporu (The OECD's Project On Harmful Tax Practices: The 2001 Progress Report)”. OECD (2002). “Combating Harmful Tax Practices”, http://www.oecdobserver.org/news/fullstory.php/aid/671/Combatting_harmful_tax_practices.html. OECD (2009). “A Progress Report on the Jurisdictions Surveyed by the OECD Global Forum in Implementing the Internationally Agreed Tax Standard”, Progress Made as at 2nd April. OECD, (Online). Organisation for Economic Co-operation and Development, Glossary of Tax Terms, http://www.oecd.org/ctp/glossaryoftaxterms.htm. Öz, Semih (2005). “Uluslararası Vergi Rekabeti ve Vergi Cennetleri”, Maliye ve Hukuk Yayınları, Mart, s. 98 - 99. Smith, D. (2013). “The Use of off shore Tax Havens by the Top 100 Publicly Traded Companies, Offshore Shell Games U.S. PIRG”, July, Retrieved from, http://www.uspirg.org/sites/pirg/files. Trading Economics (2018), www.tradingeconomics.com Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği (2011). “Off-Shore Finansal Merkezleri”, Nisan, Sayı 104, s. 24 – 33. YETKİNER, Erkan (2001). “Vergi Cennetlerinin Sunduğu Bazı Vergi ve Yatırım Avantajları”, Vergi Dünyası Dergisi, Sayı 237, Mayıs, s. 79. Yılmaz, Murat (2017). “Kara Para Aklama ve Türkiye Boyutu”, Yüksek Lisans Tezi, s. 31.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Murat YILMAZ (Primary Author)

Dates

Publication Date: December 30, 2018

Bibtex @research article { cbayarsos505974, journal = {Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-4796}, eissn = {2146-2844}, address = {Celal Bayar University}, year = {2018}, volume = {16}, pages = {197 - 222}, doi = {10.18026/cbayarsos.505974}, title = {VERGİ CENNETLERİ VE ÜLKE UYGULAMALARI}, key = {cite}, author = {YILMAZ, Murat} }
APA YILMAZ, M . (2018). VERGİ CENNETLERİ VE ÜLKE UYGULAMALARI. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 16 (4), 197-222. Retrieved from http://dergipark.org.tr/cbayarsos/issue/42039/505974
MLA YILMAZ, M . "VERGİ CENNETLERİ VE ÜLKE UYGULAMALARI". Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 16 (2018): 197-222 <http://dergipark.org.tr/cbayarsos/issue/42039/505974>
Chicago YILMAZ, M . "VERGİ CENNETLERİ VE ÜLKE UYGULAMALARI". Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 16 (2018): 197-222
RIS TY - JOUR T1 - VERGİ CENNETLERİ VE ÜLKE UYGULAMALARI AU - Murat YILMAZ Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 197 EP - 222 VL - 16 IS - 4 SN - 1304-4796-2146-2844 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi VERGİ CENNETLERİ VE ÜLKE UYGULAMALARI %A Murat YILMAZ %T VERGİ CENNETLERİ VE ÜLKE UYGULAMALARI %D 2018 %J Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-4796-2146-2844 %V 16 %N 4 %R %U
ISNAD YILMAZ, Murat . "VERGİ CENNETLERİ VE ÜLKE UYGULAMALARI". Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 16 / 4 (December 2019): 197-222.
AMA YILMAZ M . VERGİ CENNETLERİ VE ÜLKE UYGULAMALARI. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; 16(4): 197-222.
Vancouver YILMAZ M . VERGİ CENNETLERİ VE ÜLKE UYGULAMALARI. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; 16(4): 222-197.