Year 2018, Volume 16, Issue 4, Pages 291 - 306 2018-12-30

HİSSE GETİRİSİ, FAİZ ORANI VE DOLAR KURU İLİŞKİSİ:

Sevinç GÜLER [1] , Melih ÖZÇALIK [2]

59 134

Sermaye piyasalarının aktörleri, piyasalarda birçok faktörü göz önünde bulundurarak işlem yapmaktadır. Bu değişkenlerin bir kısmı öngörülebilen ve sayısallaştırılabilen nitelikte iken, bir kısmı tamamen davranışsal boyutta olabilmektedir. Dolar endeksi son yıllarda dünya ekonomisinde doları en çok etkileyen para birimlerinden oluşan bir endekstir ve bu endeks birçok ülkenin makroekonomik değişkenlerini etkilemektedir. Faiz oranı, piyasa yapıcıları ve yatırımcılar için diğer önemli göstergelerden biridir. Döviz kuru, ulusal paranın yabancı para cinsinden değeri şeklinde tanımlanır ve uluslararası sermaye ve mal hareketlerini etkileyen en önemli göstergelerden biridir. Küreselleşme ile finansal riskin arttığı bir ekosistemde ekonomideki en önemli gösterge ve fiyatlardan biri döviz kurudur. Bu çalışmada Aralık 2016-Eylül 2018 dönemi arasında günlük seviyede gerçekleşen BIST 100 endeksi, TCMB faiz oranları ortalaması, dolar endeksi ve dolar/TL kuru arasındaki ekonomik ilişkinin ortaya konulması amaçlanmıştır. Bu amaçla zaman serisi prosedürü izlenmiş, durağanlık analizleri, Vektör Oto Regresyon analizi ve ardından Granger nedensellik testi uygulanmıştır. Elde edilen bulgular, tüm değişkenlerin birbirinden etkilendiklerini ortaya koymaktadır.


BIST 100 Endeksi, Dolar Endeksi
  • Abdalla, I. S.A. ve Murind, V. (1997), Exchange Rate and Stock Price Interactions in Emerging Financial Markets: Evidence on India, Korea, Pakistan and The Philippines, Applied Financial Economics, 7: 25-35. Ajayi, R.A., Friedman, J. ve Mehdian, S.M. (1998), On The Relationshıp Between Stock Returns and Exchange Rates: Tests of Granger Causality, Global Finance Journal 9(2): 241-251. Akel, V. ve Gazel, S. (2014), Döviz Kurları ile BIST Sanayi Endeksi Arasındaki Eşbütünleşme İlişkisi: Bir ARDL Sınır Testi Yaklaşımı, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 44, Temmuz-Aralık, 23-41. Aktaş, M. ve Akdağ, S. (2013), Türkiye’de Ekonomik Faktörlerin Hisse Senedi Fiyatları ile İlişkilerinin Araştırılması, International Journal Social Science Research, 2 (2): 50-67. Aytekin, S. ve Dube, S. (2016). Piyasalar Arası Dinamikler: Hisse Senedi, Tahvil, Döviz ve Emtia Piyasaları Arasındaki Etkileşim ve Nedensellik İlişkileri, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 15 (59): 1311-1326. Bahmani-Oskooee, M. ve Sohrabian, A., (1992), Stock Prices and The Effective Exchange Rate of The Dolar, Applied Economics, 24(4): 459–464. Coşkun, Y. ve Ümit, A.Ö. (2016), Türkiye’de Hisse Senedi ile Döviz, Mevduat, Altın, Konut Piyasaları Arasındaki Eşbütünleşme İlişkilerinin Analizi, Business and Economics Research Journal, 7 (1): 47-69. Duran, M., Gürkaynak, R., Özlü, P. ve Ünalmış, D. (2010), TCMB Faiz Kararlarının Piyasa Faizleri ve Hisse Senedi Piyasaları Üzerine Etkisi, TCMB Ekonomi Notları, 2010-8. Ehrmann, M., Fratzscher, M. ve Rigobon, R. (2005), Stocks, Bonds, Money Markets and Exchange Rates Measuring International Financial Transmission, European Central Bank Working Paper Series, No: 452. Ekinci, R., Ceylan, F., Tüzün, O. ve Kahyaoğlu, H. (2016), TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti’nin BİST100 Üzerindeki Etkisi, Journal of Yasar University, 11(44): 263-277. Erkan, S. (2014), Makroekonomik Değişkenlerin, BİST-30 Endeksinde İşlem Gören Hisse Senedi Getirileri Üzerindeki Etkilerinin Arbitraj Fiyatlama Modeli Kullanarak Belirlenmesi, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 43(2): 271-292. Gay, R.D. (2016), Effect of Macroeconomic Variables on Stock Market Returns for Four Emerging Economies: Brazil, Russia, India, and China, International Business and Economics Research Journal, 15(3): 119-125. Gençtürk, M. (2009), Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 14 (1): 127-136. Granger, C.W.J., (1969), Investigating Causal Relations by Econometric Models and Cross-Spectral Methods”, Econometrica, 37(3): 424-438. Hamilton, J. D., (1994), Time Series Analysis, Prenceton University Press, New Jersey. Jorion, P. (1991), The Pricing of Exchange Rate Risk in the Stock Market, Journal of Financial and Quanitative Analysis, 26(3): 363-376. Özer, A., Kaya, A., ve Özer, N. (2011), Hisse Senedi Fiyatları ile Makroekonomik Değişkenlerin Etkileşimi, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 26(1): 163-182. Savaş, İ. ve Can, İ. (2011), Euro‐Dolar Paritesi ve Reel Döviz Kuru’nun İMKB 100 Endeksi’ne Etkisi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 6(1): 323‐339. Sevinç, E. (2014), Makroekonomik Değişkenlerin, BİST-30 Endeksinde İşlem Gören Hisse Senedi Getirileri Üzerindeki Etkilerinin Arbitraj Fiyatlama Modeli Kullanarak Belirlenmesi, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 43(2):271-292. Sui, L. ve Sun, L. (2016), Spillover Effects Between Exchange Rates and Stock Prices: Evidence From BRICS Around The Recent Global Financial Crisis, Research in International Business and Finance, 36: 459–471. Tetik, M. ve Ceylan, R. (2015), Faiz Koridoru Stratejisinin Hisse Senedi Fiyatları ve Döviz Kuru Üzerine Etkisinin İncelenmesi, Business and Economics Research Journal, 6 (4): 55-69. Yıldız, A. (2014), BIST 100 Endeksi ile Alternatif Yatırım Araçlarının İlişkisi, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 19(2): 39-56.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Sevinç GÜLER (Primary Author)

Author: Melih ÖZÇALIK

Dates

Publication Date: December 30, 2018

Bibtex @research article { cbayarsos505983, journal = {Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-4796}, eissn = {2146-2844}, address = {Celal Bayar University}, year = {2018}, volume = {16}, pages = {291 - 306}, doi = {10.18026/cbayarsos.505983}, title = {HİSSE GETİRİSİ, FAİZ ORANI VE DOLAR KURU İLİŞKİSİ:}, key = {cite}, author = {GÜLER, Sevinç and ÖZÇALIK, Melih} }
APA GÜLER, S , ÖZÇALIK, M . (2018). HİSSE GETİRİSİ, FAİZ ORANI VE DOLAR KURU İLİŞKİSİ:. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 16 (4), 291-306. Retrieved from http://dergipark.org.tr/cbayarsos/issue/42039/505983
MLA GÜLER, S , ÖZÇALIK, M . "HİSSE GETİRİSİ, FAİZ ORANI VE DOLAR KURU İLİŞKİSİ:". Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 16 (2018): 291-306 <http://dergipark.org.tr/cbayarsos/issue/42039/505983>
Chicago GÜLER, S , ÖZÇALIK, M . "HİSSE GETİRİSİ, FAİZ ORANI VE DOLAR KURU İLİŞKİSİ:". Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 16 (2018): 291-306
RIS TY - JOUR T1 - HİSSE GETİRİSİ, FAİZ ORANI VE DOLAR KURU İLİŞKİSİ: AU - Sevinç GÜLER , Melih ÖZÇALIK Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 291 EP - 306 VL - 16 IS - 4 SN - 1304-4796-2146-2844 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi HİSSE GETİRİSİ, FAİZ ORANI VE DOLAR KURU İLİŞKİSİ: %A Sevinç GÜLER , Melih ÖZÇALIK %T HİSSE GETİRİSİ, FAİZ ORANI VE DOLAR KURU İLİŞKİSİ: %D 2018 %J Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-4796-2146-2844 %V 16 %N 4 %R %U
ISNAD GÜLER, Sevinç , ÖZÇALIK, Melih . "HİSSE GETİRİSİ, FAİZ ORANI VE DOLAR KURU İLİŞKİSİ:". Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 16 / 4 (December 2019): 291-306.
AMA GÜLER S , ÖZÇALIK M . HİSSE GETİRİSİ, FAİZ ORANI VE DOLAR KURU İLİŞKİSİ:. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; 16(4): 291-306.
Vancouver GÜLER S , ÖZÇALIK M . HİSSE GETİRİSİ, FAİZ ORANI VE DOLAR KURU İLİŞKİSİ:. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; 16(4): 306-291.