Year 2018, Volume 16, Issue 4, Pages 333 - 348 2018-12-30

HAMMURABİ KANUNLARI’NDA VE TEVRAT’TA KADINLA İLGİLİ HÜKÜMLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

İlknur GÜRGEN [1]

63 244

Bu çalışmada Hammurabi Kanunları’nda ve Tevrat’ta kadınla ilgili hükümlere bakılarak hukuk kuralları doğrultusunda kadının toplumdaki yeri ve önemi tespit edilmeye çalışılmıştır. Ayrıca iki tarihi kaynağın sunduğu veriler doğrultusunda karşılaştırmalı yöntem kullanılarak iki toplumun hukuk yapısı ve kadın algısı yönünden benzerlik ve farklılıkları ortaya konulmaya çalışılmıştır

Kadın, Hammurabi Kanunları
  • ARAS Ahmet (2010), “Ortadoğu İnanç Tarihinde İnsan Haklarına Bakış”, İnsan Hakları Ve Din (Sempozyum) Bildiriler, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yayınları Yayın No. 105, ss. 292-299. ATEŞ Hamza-Soner Ünal (2004), Devletin Doğduğu Yer: Antik Çağ Ortadoğusu’nda İdari Hayat”, Bilgi Sosyal Bilimler Dergisi, S. 8, ss. 21-42. BİLGİÇ Emin, “Eski Mezopotamya Kavimlerinde Kanun Anlayışı ve An’anesi”, A.Ü. D.T.C. F. Dergisi, XXI/3-4, Ankara, ss. 103-119. CANPOLAT Gürkan (2015), “Tarihî Seyir İçerisinde Hukuk Düzeni”, Adalet Dergisi, S. 52, ss. 193-201. DUNCAN George S. (1904), “TheCode of Moses and the Code of Hammurabi II”, The Biblical World, Vol. 23, No. 4, ss. 272-278. DUYMUŞ FLORIOTI H. Hande-Gözde Demirci (2013), “Çivi Yazılı Kanun Metinlerinde İlginç Bir Suç Tespit ve Cezalandırma Yöntemi: Suya Atılma”, Tarih Araştırmaları Dergisi, C. 32, S. 54, ss. 26-40. GENCA Elif (2009), “Eski Mezopotamya’da Hukuk Hareketleri(Sümer, Babil, Eski İsrail)”, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul. GÖKÇEK L. Gürkan-Faruk Akyüz (2013), “Sümer Kanunları”, Fırat Üniversitesi Orta Doğu Araştırmaları Dergisi, C. IX, S. 1, ss. 1-9. GÜNDÜZ Ahmet (2014), “Eski ve Yeni Ahid’in Kadın Anlayışına Mukabil Kur’an’ın Medeniyeti”, Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Yıl: 19, S. 32, ss. 78-103. GÜRHAN Nazife (2010), “Toplumsal Cinsiyet ve Din”, e-Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi, S. 9, ss. 58-80. KAVAL Musa (2016), “İlahi Dinlerde Kadının Kıymet Problemi”, Akademik Bakış Dergisi, S. 55, ss. 306-324. KILIÇ Yusuf - H. Hande Duymuş (2009), “Eski Mezopotamya’da Din Kadınları (Rahibeler)”,TSA, Yıl: 13, S.1, ss. 159-178. KILIÇ Yusuf (2013), “Çivi Yazılı Hukukta Kölelere Verilen Cezalar”, Turkish Studies,Vol. 8/7, ss. 283-292. KILIÇ Yusuf (2015), Fatih Erdem, “Eski Mezopotamya Hukuku’nda Meslekî Suçlara Verilen Cezalar”, Akademik Tarih Ve Düşünce Dergisi, C. 2, S.7, ss. 1-30. Kitabı Mukaddes: Eski ve Yeni Ahit (Tevrat ve İncil), Kitabı Mukaddes Şirketi, İstanbul, 1958. MCNEIL Donald G. (1967), “The Code of Hammurabi”, American Bar Association Journal, Vol. 53, No. 5, pp. 444-446. PALAZ ERDEMİR Hatice (2016), “Roma Vatandaş Hukukunun Konusu Olarak Kadın”, Tarih Dergisi, Sayı 63 (2016 / 1), İstanbul 2016, s. 1-26. PALAZ ERDEMİR Hatice, Günday Onur, Barman Nurcan (2016),“Cumhuriyetten İmparatorluğa Geçiş Döneminde Roma Şehirli Kadınının Değişimi”, Geçmişten Günümüze Şehir ve Kadın, Editör Osman Köse, Samsun, 59-73. SAHİLLİOĞLU Halil, “Dirhem”, TDV İslam Ansiklopedisi, C. 9, ss. 368-371. SPEISER E. A. (1963), “Cuneiform Law and the History of Civilization”, Proceedings of the American Philosophical Society, Vol. 107, No. 6, Cuneiform Studies and the History of Civilization, pp. 536-541. SÜNBÜL Nazan (2014), “Eski Mezopotamya Kavimlerinin Hukukunda Kadının Toplumsal Statüsü (Sümer, Akad, Babil ve Asur)”, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara. ŞAHİN Hasan Ali - Hülya Kaya Hasdemir (2015), “Eski Önasya Aile Hukukunda Nafaka, Tazminat ve Mal Paylaşımı”, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S.38, 2015/1, ss. 143-156. TOPÇUOĞLU Hamide (1948), “Eski İsrail Hukukunun Menşei, Hususiyetleri ve Hamurabi Kanunu İle Olan Münasebetleri”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, S.1, C.5, 1948, ss. 284-322. TOSUN Mebrure (1963), “Hammurabi'nin Toprak Kanunları”, DTCF Dergisi, C. 21, S. 3, 1963, ss. 127-141. TOSUN Mebrure-Kadriye Yalvaç (1989), Sümer, Babil, Asur Kanunları ve Ammu Şaduqa Fermanı, TTK Yayınları, Ankara, 1989. URCH Erwin J. (1929), “The Law Code of Hammurabi”, American Bar Association Journal, Vol. 15, No. 7, pp.437-441. WINCENT George. E. (1904), “The Laws of Hammurabi”, American Journal of Sociology, Vol. 9, No. 6, pp. 737-754. YAMAN Sevde (2016), “Tevrat’a Göre İnsan Hayatı ve Onurunun Kutsallığı”, İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, C. 5, S. 2, ss. 338-354. YILMAZ Bedriye Özçelik (2009), “Tarihsel ve Teolojik açılardan Kadının Örtünmesi Sorunu”, İslami İlimler Dergisi, Yıl:4, S. 1-2, ss. 329-346.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: İlknur GÜRGEN

Dates

Publication Date: December 30, 2018

Bibtex @research article { cbayarsos505991, journal = {Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-4796}, eissn = {2146-2844}, address = {Celal Bayar University}, year = {2018}, volume = {16}, pages = {333 - 348}, doi = {10.18026/cbayarsos.505991}, title = {HAMMURABİ KANUNLARI’NDA VE TEVRAT’TA KADINLA İLGİLİ HÜKÜMLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ}, key = {cite}, author = {GÜRGEN, İlknur} }
APA GÜRGEN, İ . (2018). HAMMURABİ KANUNLARI’NDA VE TEVRAT’TA KADINLA İLGİLİ HÜKÜMLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 16 (4), 333-348. Retrieved from http://dergipark.org.tr/cbayarsos/issue/42039/505991
MLA GÜRGEN, İ . "HAMMURABİ KANUNLARI’NDA VE TEVRAT’TA KADINLA İLGİLİ HÜKÜMLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ". Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 16 (2018): 333-348 <http://dergipark.org.tr/cbayarsos/issue/42039/505991>
Chicago GÜRGEN, İ . "HAMMURABİ KANUNLARI’NDA VE TEVRAT’TA KADINLA İLGİLİ HÜKÜMLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ". Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 16 (2018): 333-348
RIS TY - JOUR T1 - HAMMURABİ KANUNLARI’NDA VE TEVRAT’TA KADINLA İLGİLİ HÜKÜMLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ AU - İlknur GÜRGEN Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 333 EP - 348 VL - 16 IS - 4 SN - 1304-4796-2146-2844 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi HAMMURABİ KANUNLARI’NDA VE TEVRAT’TA KADINLA İLGİLİ HÜKÜMLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ %A İlknur GÜRGEN %T HAMMURABİ KANUNLARI’NDA VE TEVRAT’TA KADINLA İLGİLİ HÜKÜMLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ %D 2018 %J Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-4796-2146-2844 %V 16 %N 4 %R %U
ISNAD GÜRGEN, İlknur . "HAMMURABİ KANUNLARI’NDA VE TEVRAT’TA KADINLA İLGİLİ HÜKÜMLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ". Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 16 / 4 (December 2019): 333-348.
AMA GÜRGEN İ . HAMMURABİ KANUNLARI’NDA VE TEVRAT’TA KADINLA İLGİLİ HÜKÜMLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; 16(4): 333-348.
Vancouver GÜRGEN İ . HAMMURABİ KANUNLARI’NDA VE TEVRAT’TA KADINLA İLGİLİ HÜKÜMLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; 16(4): 348-333.