Year 2019, Volume 17, Issue 1, Pages 227 - 242 2019-03-26

ÇAĞDAŞLAŞMA SÜRECİNDE ATATÜRK VE TÜRK KADINI

Nilgün Nurhan Kara [1]

42 199

Yıkılış sürecinde Osmanlı devlet adamları ve aydınları devletin devamını sağlamak için bir takım çabalara girişmişlerse de pek çok sebeple devlet kurtarılamamıştı. Yaptıkları faaliyetler ve yenilikler sonucu meydana gelen birikimler ise yeni kurulacak olan Türkiye Cumhuriyeti’nde sonrası gelişimlere zemin hazırlayacaktı. Burada dikkat çeken husus dönemin kadınlarının toplumsal hayattaki mevcut durumları ile ilgili süreçtir. Her ne kadar bu gelişmeler mevcut olsa da kadının toplumda hak ettiği yeri edinmesi ve siyasi haklara sahip olması Atatürk’le olacaktı. Çünkü toplumunu çağdaş medeniyet seviyesine çıkartmayı hedefleyen Atatürk için kadınıyla erkeğiyle birlikte gelişme göstermek zorunluydu.

Bu çalışma ile geçmişten günümüze Türk kadınının toplum içerisindeki yerine değinilerek Atatürk’ün öncülüğünde yeni kurulan devletle birlikte kadının toplumsal ve siyasal kazanımları etüt edilecektir.

Atatürk, Kadın, Kadın Hakları, Maarif Kongresi, Medeni Kanun
  • - Afetinan, Atatürk Hakkında Hatıralar ve Belgeler, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Ankara, 1981.- Akkuş Yiğit Fatma, “İktidar ve İzdivaç: Memlûk-Altın Orda-İlhanlı Üçgeninde Siyasi Evlilikler”, Karadeniz Araştırmaları, S. 49, Bahar 2016. ss. 103-120.- Atatürkçülük, I.II. III Kitap, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul, 1984.- Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, I.II. III, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara 1989.- Bulut Sedef - Vurmay Güzel Miray, “ Ortadoğulu Kadın Gözünden Atatürk Döneminde Kadın Hareketleri”, DTCF Dergisi, C. 57, Sayı.1, 2017, ss. 1-49.- Denk Cemil, Atatürk Laiklik ve Cumhuriyet, Kültür Bakanlığı Yayınları/2309, Ankara, 1999.- Ergün Mustafa, Atatürk Devri Türk Eğitimi, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara, 1982.- Feyzioğlu Turhan, “Atatürk ve Kadın Hakları”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, Cilt. 2, Sayı. 6, Temmuz 1986, ss. 585-601.- Göksel Burhan. “Atatürk ve Kadın Hakları”, Atatürkçü Düşünce, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara, 1992, ss. 213-235.- İçli Tülin, “Atatürk ve Türk Kadını”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, Cilt: IX, Sayı:25, 1992, ss. 67-72.- İnan M. Rauf, “Atatürk ve Türk Kadını”, X. Türk Tarih Kongresi, 1986, Kongreye Sunulan Bildiriler, Cilt: Vl., Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 1994, ss. 2957-2974.- Karal Enver Ziya, “Atatürk ve Kadın Sorunu”, Atatürk ve Devrim, Konferans ve Makaleler, Ankara, 1980, ss. 118-122.- Kitapçı Zekeriya, “Müslüman Arap Ordularında Çarpışan ilk Türkler” Diyanet Dergisi, Cild XII, Sayı.4, 1973, ss. 239-244- Müezzinoğlu Ersin, Yakup Kaya, “ Milli Mücadele Sonrasında Türk Kadınına Siyasal Haklar Tanınmasına Yönelik Arayışlar (1923‐1924)", Tarihin Peşinde ‐Uluslararası Tarih Ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 2017, Sayı: 18, ss. 137-158.- Önder Mehmet (Yay. Haz.), Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretleri İzmir Yollarında, Matbuat Müdüriyet-i Umumiyesi Neşriyatı, Türkiye İş Bankası Yay., 1989.- Özkaya Günseli, Tutsaklıktan Özgürlüğe, Kadınların Savaşı, Garanti Matbaası, İstanbul 1970.- Sarıhan Zeki, Kurtuluş Savaşı Kadınları, Remzi Kitabevi, İstanbul, 2007.- Turhan Oğuzkan, “Atatürkçü Eğitim Politikası ve Millî Eğitim”, Atatürkçülük, II. Kitap, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul, 1988. - Ulusan, Şayan, “Amerikan Basınında Türk Kadını Hakkında Çıkmış Bazı Makaleler”, Tarih İncelemeleri Dergisi, C.XXV, Sayı 2, Aralık 2010.- Yazman Aslan Tufan, Atatürk’le Beraber Devrimler, Olaylar, Anılar, Yanık Matbaası, İstanbul, 1969. - Sezer, Ayten, Türkiye’deki İlk Kadın Milletvekilleri ve Meclis’teki Çalışmaları, (http://www.ait.hacettepe.edu.tr/akademik/arsiv/kadin.htm), (4.11.2018)
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Beşeri Bilimler Sayısı
Authors

Orcid: 0000-0001-6168-5996
Author: Nilgün Nurhan Kara
Institution: SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: March 26, 2019

Bibtex @research article { cbayarsos515529, journal = {Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-4796}, eissn = {2146-2844}, address = {Celal Bayar University}, year = {2019}, volume = {17}, pages = {227 - 242}, doi = {10.18026/cbayarsos.515529}, title = {ÇAĞDAŞLAŞMA SÜRECİNDE ATATÜRK VE TÜRK KADINI}, key = {cite}, author = {Kara, Nilgün Nurhan} }
APA Kara, N . (2019). ÇAĞDAŞLAŞMA SÜRECİNDE ATATÜRK VE TÜRK KADINI. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 17 (1), 227-242. DOI: 10.18026/cbayarsos.515529
MLA Kara, N . "ÇAĞDAŞLAŞMA SÜRECİNDE ATATÜRK VE TÜRK KADINI". Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 17 (2019): 227-242 <http://dergipark.org.tr/cbayarsos/issue/44164/515529>
Chicago Kara, N . "ÇAĞDAŞLAŞMA SÜRECİNDE ATATÜRK VE TÜRK KADINI". Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 17 (2019): 227-242
RIS TY - JOUR T1 - ÇAĞDAŞLAŞMA SÜRECİNDE ATATÜRK VE TÜRK KADINI AU - Nilgün Nurhan Kara Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.18026/cbayarsos.515529 DO - 10.18026/cbayarsos.515529 T2 - Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 227 EP - 242 VL - 17 IS - 1 SN - 1304-4796-2146-2844 M3 - doi: 10.18026/cbayarsos.515529 UR - https://doi.org/10.18026/cbayarsos.515529 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi ÇAĞDAŞLAŞMA SÜRECİNDE ATATÜRK VE TÜRK KADINI %A Nilgün Nurhan Kara %T ÇAĞDAŞLAŞMA SÜRECİNDE ATATÜRK VE TÜRK KADINI %D 2019 %J Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-4796-2146-2844 %V 17 %N 1 %R doi: 10.18026/cbayarsos.515529 %U 10.18026/cbayarsos.515529
ISNAD Kara, Nilgün Nurhan . "ÇAĞDAŞLAŞMA SÜRECİNDE ATATÜRK VE TÜRK KADINI". Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 17 / 1 (March 2019): 227-242. https://doi.org/10.18026/cbayarsos.515529
AMA Kara N . ÇAĞDAŞLAŞMA SÜRECİNDE ATATÜRK VE TÜRK KADINI. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 17(1): 227-242.
Vancouver Kara N . ÇAĞDAŞLAŞMA SÜRECİNDE ATATÜRK VE TÜRK KADINI. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 17(1): 242-227.