Year 1997, Volume 2, Issue 1, Pages 7 - 17 1997-03-01

A C o m p a r i s o n o f T h e L e v e l s o f T e a m - C o h e s i o n in In d i v i d u a l S p o r t s a n d T e a m S p o r t s
Bireysel ve Takım Sporlarında Takım Birlikteliği Düzeylerinin Karşılaştırılması

Süleyman MORALI [1] , Birol DOĞAN [2]

116 590

This study includes the comparison of the team-cohesion levels of the athletes joining individual sports and those joining teams sports. In the study, the Measurement of Cohesion in Sport Teams the Group Environment Questionnaire developed by Widmeyer et al. (9) has been used. The reliability of the questionnaire has been checked by Morah (8). The sample group consisted of 31 archers, 67 handballers, and 67 footballers, total 165 athletes. The data gathered has been evaluated in Ege Üniversitesi. It has been concluded that there is a considerable statistical difference among different teams. In the comparison of "Individual Attraction Group-Task" aspect of the questionnaire (f=2.36, p<0.05).
Bu çalışma, bireysel ve takım sporları yapan sporcuların "Takım Birlikteliği" düzeylerinin karşılaştırılmasını içermektedir. Araştırmada, Widmeyer ve ark. (9), tarafından geliştirilen, Morali (8) tarafından güvenirlik çalışması yapılarak (n=265, Güvenirlik Katsayısı = 0.7873, Standart Alfa = 0.7907) güvenirliği saptanan "Takım Sporlarında Takım Birlikteliği" envanteri (The Measurement of Cohesion in Sport Teams; The Group Environment Questionnaire) kullanıldı. Araştırmanın örneklem grubunu, 31 Okçu, 67 Hentbolcu ve 67 futbolcu olmak üzere toplam 165 sporcu oluşturdu. Araştırmada elde edilen veriler EÜ BAUM de değerlendirildi. Araştırma sonucunda; Envanterin "Bireysel Çekicilik Grup-Görev" boyutunun farklı spor takımlarına göre karşılaştırılmasında takımlar arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılaşma saptandı (f=2.36, p<0.05).
Other ID JA52UA95TD
Journal Section Research Article
Authors

Author: Süleyman MORALI

Author: Birol DOĞAN

Dates

Publication Date: March 1, 1997

Bibtex @ { cbubesbd357745, journal = {CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi}, issn = {}, eissn = {2149-1046}, address = {MCBÜ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ}, year = {1997}, volume = {2}, pages = {7 - 17}, doi = {}, title = {Bireysel ve Takım Sporlarında Takım Birlikteliği Düzeylerinin Karşılaştırılması}, key = {cite}, author = {MORALI, Süleyman and DOĞAN, Birol} }
APA MORALI, S , DOĞAN, B . (1997). Bireysel ve Takım Sporlarında Takım Birlikteliği Düzeylerinin Karşılaştırılması. CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2 (1), 7-17. Retrieved from http://dergipark.org.tr/cbubesbd/issue/32219/357745
MLA MORALI, S , DOĞAN, B . "Bireysel ve Takım Sporlarında Takım Birlikteliği Düzeylerinin Karşılaştırılması". CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 2 (1997): 7-17 <http://dergipark.org.tr/cbubesbd/issue/32219/357745>
Chicago MORALI, S , DOĞAN, B . "Bireysel ve Takım Sporlarında Takım Birlikteliği Düzeylerinin Karşılaştırılması". CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 2 (1997): 7-17
RIS TY - JOUR T1 - Bireysel ve Takım Sporlarında Takım Birlikteliği Düzeylerinin Karşılaştırılması AU - Süleyman MORALI , Birol DOĞAN Y1 - 1997 PY - 1997 N1 - DO - T2 - CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 7 EP - 17 VL - 2 IS - 1 SN - -2149-1046 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi Bireysel ve Takım Sporlarında Takım Birlikteliği Düzeylerinin Karşılaştırılması %A Süleyman MORALI , Birol DOĞAN %T Bireysel ve Takım Sporlarında Takım Birlikteliği Düzeylerinin Karşılaştırılması %D 1997 %J CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi %P -2149-1046 %V 2 %N 1 %R %U
ISNAD MORALI, Süleyman , DOĞAN, Birol . "Bireysel ve Takım Sporlarında Takım Birlikteliği Düzeylerinin Karşılaştırılması". CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 2 / 1 (March 1997): 7-17.
AMA MORALI S , DOĞAN B . Bireysel ve Takım Sporlarında Takım Birlikteliği Düzeylerinin Karşılaştırılması. CBÜ BESBD. 1997; 2(1): 7-17.
Vancouver MORALI S , DOĞAN B . Bireysel ve Takım Sporlarında Takım Birlikteliği Düzeylerinin Karşılaştırılması. CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi. 1997; 2(1): 17-7.