Year 2009, Volume 4, Issue 1, Pages 12 - 21 2009-03-01

Investigation of the Factors Being Affected from Spectators of Amateur and Professional Football Players
Amatör ve Profesyonel Futbolcuların Seyircilerden Etkilenme Faktörlerinin Araştırılması

Cengiz ARSLAN [1] , Eyüp YILDIRIM [2]

99 268

The purpose of this study was to determine affecting factors from the spectators and their spectator’s behaviors of amateur and professional football players. Material and Methods: 90 professional and 120 amateur voluntary footballers in Turkish leagues who aged between 20 and 30 participated to this study. A questionnaire consisting of 16 questions was applied to the study for players as a related “yes- no- no difference” and “positive-negative”. The statistical analysis of data was made with SPSS pocket programmed and level of significance p<0.05 was evaluated. The results were commented into tables as numerical and percent (%) and statistical differences calculated with X2. Yates corrected X2 was applied in some tables and Fisher’s exact X2 test used for value five below. Results: According to the effected ranges from spectators, it was found positively in rate of 89 %, from no supporter playing negatively in rate of 40.5%, from non-scurrilous-insult the ovations positively in rate of 75.2 %, bad ovation against opponent team negatively 52.9 % (p<0.05). 94.3 % of the footballers determined to spectators who have not a conscious behavior. Amateur footballers had been effected much more than spectators (p<0.05). Amateur and professional footballers showed to questionnaire item consisting “whatever result become duration the match support they team” in first line (34.3 %). Conclusion: It was observed that amateur football players were much more affecting of spectators than professional and in generally footballers were effected negatively (58.1 %) from spectator reactions “noisy–negative–scurrilous”. It can be said that spectators are a source of energy for athletes and affected from behaviors of spectators. In matches without spectators professionals (% 55.5) had been affected much more than amateurs (% 29.2) in view of motivation. The conclusion shows that performance of players is being affected from spectator’s behaviors
Amaç: Bu araştırmanın amacı amatör ve profesyonel futbolcuların seyirci ve seyirci davranışlarından etkilenme faktörlerinin araştırılmasıdır. Gereç ve Yöntemler: Araştırmaya Türkiye’de Amatör ve profesyonel futbol liglerinde oynayan, yaşları 20–30 arasında, gönüllü 90 profesyonel ve 120 amatör futbolcu alınmıştır. Futbolculara araştırmanın amaca uygun olarak hazırlanan, “evet-hayır-fark etmez” “olumlu-olumsuz” durum belirten 16 soruluk bir anket, yüz yüze yapılan mülakat ile uygulanmıştır. Verilerin analizi SPSS istatistik paket programında değerlendirilmiştir. Anlamlılık düzeyi 0.05 olarak alınmıştır. Bulgular tablolarda sayısal ve yüzde (%) oranlarla yorumlanmış, istatiksel farklılık düzeyi X2 testi ile hesaplanmıştır. Bazı tablolarda Yates düzeltmeli kikare uygulanmış ve gözlenen değer beşten küçükse Fisher kesin ki-kare testinden yararlanılmıştır. Bulgular: Amatör ve profesyonel futbolcuların seyircilerden etkilenme oranlarına göre, kendi taraftarlarından % 89 oranında olumlu, maçın seyircisiz oynanmasından % 40.5 oranında olumsuz, küfür-hakaret içermeyen tezahüratlardan % 75.2 oranında olumlu, rakip takıma karşı kötü tezahürat halinde ise % 52.9 oranında olumsuz olarak etkilendikleri bulunmuştur (p<0.05). Futbolcuların % 94.3’ü seyircilerin bilinçli seyirci davranışı sergilemediğini belirtmiştir. Amatör futbolcuların seyircilerden daha çok etkilendiği saptanmıştır (p<0.05). Futbolcuların hakemlere karşı yaptıkları olumsuz davranışların seyircileri % 71.4 oranında olumsuz etkileyeceğini belirtmiştir. Amatör ve profesyonel futbolcular, seyircilerden “takımlarını maç süresi boyunca, sonuç ne olursa olsun destekleme” beklentisini ilk sırada (% 34.3) göstermiştir. Sonuç: Amatör futbolcular profesyonellere göre daha fazla seyirci etkisinde kaldıkları ve futbolcuların genelde “gürültülü–olumsuz–küfürlü” seyirci tepkilerinden performanslarının olumsuz (% 58.1) etkilendiği gözlenmiştir. Seyircisiz maçlarda profesyonel futbolcuların (% 55.5) motivasyon yönünden amatörlere (% 29.2) göre daha fazla etkilendikleri saptanmıştır. Bu sonuçlar, seyirci davranışlarının sporcu performansında etkili olduğu kanısını vermektedir.Anahtar Kelimeler: Amatör, profesyonel, futbolcu, seyirci, taraftar, motivasyon
Other ID JA95BF96EC
Journal Section Research Article
Authors

Author: Cengiz ARSLAN

Author: Eyüp YILDIRIM

Dates

Publication Date: March 1, 2009

Bibtex @ { cbubesbd357769, journal = {CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi}, issn = {}, eissn = {2149-1046}, address = {MCBÜ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ}, year = {2009}, volume = {4}, pages = {12 - 21}, doi = {}, title = {Amatör ve Profesyonel Futbolcuların Seyircilerden Etkilenme Faktörlerinin Araştırılması}, key = {cite}, author = {ARSLAN, Cengiz and YILDIRIM, Eyüp} }
APA ARSLAN, C , YILDIRIM, E . (2009). Amatör ve Profesyonel Futbolcuların Seyircilerden Etkilenme Faktörlerinin Araştırılması. CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 4 (1), 12-21. Retrieved from http://dergipark.org.tr/cbubesbd/issue/32226/357769
MLA ARSLAN, C , YILDIRIM, E . "Amatör ve Profesyonel Futbolcuların Seyircilerden Etkilenme Faktörlerinin Araştırılması". CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 4 (2009): 12-21 <http://dergipark.org.tr/cbubesbd/issue/32226/357769>
Chicago ARSLAN, C , YILDIRIM, E . "Amatör ve Profesyonel Futbolcuların Seyircilerden Etkilenme Faktörlerinin Araştırılması". CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 4 (2009): 12-21
RIS TY - JOUR T1 - Amatör ve Profesyonel Futbolcuların Seyircilerden Etkilenme Faktörlerinin Araştırılması AU - Cengiz ARSLAN , Eyüp YILDIRIM Y1 - 2009 PY - 2009 N1 - DO - T2 - CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 12 EP - 21 VL - 4 IS - 1 SN - -2149-1046 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi Amatör ve Profesyonel Futbolcuların Seyircilerden Etkilenme Faktörlerinin Araştırılması %A Cengiz ARSLAN , Eyüp YILDIRIM %T Amatör ve Profesyonel Futbolcuların Seyircilerden Etkilenme Faktörlerinin Araştırılması %D 2009 %J CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi %P -2149-1046 %V 4 %N 1 %R %U
ISNAD ARSLAN, Cengiz , YILDIRIM, Eyüp . "Amatör ve Profesyonel Futbolcuların Seyircilerden Etkilenme Faktörlerinin Araştırılması". CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 4 / 1 (March 2009): 12-21.
AMA ARSLAN C , YILDIRIM E . Amatör ve Profesyonel Futbolcuların Seyircilerden Etkilenme Faktörlerinin Araştırılması. CBÜ BESBD. 2009; 4(1): 12-21.
Vancouver ARSLAN C , YILDIRIM E . Amatör ve Profesyonel Futbolcuların Seyircilerden Etkilenme Faktörlerinin Araştırılması. CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi. 2009; 4(1): 21-12.