Year 2010, Volume 5, Issue 2, Pages 70 - 76 2010-09-01

Performance with total and partial sleep deprivation
Tam ve Kısmi Uyku Yoksunluğunda Performans

Cem KURT [1] , Ekim PEKÜNLÜ [2] , Ozan ATALAĞ [3] , Fatih ÇATIKKAŞ [4]

198 995

Sleep as an important part of daily life is accepted as the process of recuperation and recovery in central nervous system. There’s a considerable relationship betweenphysical activity and sleep. American Sleep Disorders Association determined that physical activity is a non-pharmalogical cure for the quality and regulation of sleep. Sleep deprivation is a commonly seen health problem among athletes as well as among otheroccupations. The first aim of this review is to explain the effects of partial and total sleepdeprivation on aerobic and anaerobic performance. The other aim is to exame the exercisetypes, intensities and time of the day of exercise, which can contribute to sleep health.The databases of EBSCOHOST, Medline, Proquest Medical and Health Package, GoogleAcademic, Science Direct, SpringerLINK-Kluwer Online, Synergy, Taylor&Franis OnlineJournals were reached through the electronic library of Ege University with the keywordsof “Sleep”, “Sleep and aerobic performance”, “Sleep and anaerobic performance”. According to the results obtained from the studies, aerobic and anaerobic performance starts todecrease after 72-100 hours of total sleep-deprivation. Compared to anaerobic performance, aerobic performance is affected more easily from the hormonal and metabolicprocesses that might have been affected negatively from the total sleep deprivation. Themost affected characteristics are psychological and neurological. The role of physical activity on sleep regulation is to increase total and slow wave sleep time and to decrease thetime needed to go sleep. In order to achieve those fore-mentioned results, medium intensity endurance exercises should be done regularly in the afternoon hours
Canlı yaşamında önemli işlevleri bulunan uyku, merkezi sinir sisteminin işlevlerinde onarım sağlayan bir süreç olarak kabul edilmektedir. Uyku ile fiziksel etkinlik arasında önemli bir ilişki bulunmaktadır. Fiziksel etkinlik uyku sağlığını düzenlemede Amerikan Uyku Bozuklukları Derneği tarafından farmakolojik olmayan bir araç olarak kabul edilmektedir. Uykusuzluk birçok meslek grubunda olduğu gibi sporcularda da sık karşılaşılan bir sağlık sorunudur. Bu derlemenin birincil amacı tam ve kısmi uyku yoksunluğunun anaerobik ve aerobik performans üzerindeki etkilerinin açıklanmasıdır. Derlemenin bir diğer amacıysa uyku sağlığına katkıda bulunabilecek egzersiz türlerinin, egzersiz şiddetinin ve egzersizin gerçekleştirildiği saat dilimlerinin incelenmesidir. Bu amaçla Ege Üniversitesi elektronik kütüphanesi aracılığıyla ulaşılan EBSCOHOST, Medline, Proquest Medical and Health Package, Google Akademik, Science Direct, SpringerLINK-Kluwer Online, Synergy, Taylor&Franis Online Journals veri tabanları “Sleep”, “ Sleep and aerobic performance”, “Sleep and anaerobic performance” anahtar kelimeleri kullanılarak taranmıştır. Ulaşılabilen çalışmalardan elde edilen sonuç, anaerobik ve aerobik performansın 72-100 saatlik tam uyku yoksunluğunda bozulmaya başladığı yönündedir. Aerobik performans, uykusuzluk nedeniyle bozulan hormonal ve metabolik süreçlerden daha kolay etkilendiğinden anaerobik performansa oranla daha erken bozulmaya başlamaktadır. Uykusuzluktan en çok etkilenen özellikler ise ruhsal ve nörolojik özelliklerdir. Uykuyu düzenlemede egzersizden beklenen yarar, toplam uyku ve yavaş dalga uykusu süresinde artışın sağlanması ve uykuya dalma süresinde azalmanın oluşmasıdır. Bu beklentilerin elde edilebilmesi için orta şiddetteki dayanıklılık egzersizlerinin öğleden sonraki saatlerde düzenli olarak yapılması gerekmektedir.
Other ID JA78YR44UK
Journal Section Review
Authors

Author: Cem KURT

Author: Ekim PEKÜNLÜ

Author: Ozan ATALAĞ

Author: Fatih ÇATIKKAŞ

Dates

Publication Date: September 1, 2010

Bibtex @ { cbubesbd357799, journal = {CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi}, issn = {}, eissn = {2149-1046}, address = {MCBÜ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ}, year = {2010}, volume = {5}, pages = {70 - 76}, doi = {}, title = {Tam ve Kısmi Uyku Yoksunluğunda Performans}, key = {cite}, author = {KURT, Cem and PEKÜNLÜ, Ekim and ATALAĞ, Ozan and ÇATIKKAŞ, Fatih} }
APA KURT, C , PEKÜNLÜ, E , ATALAĞ, O , ÇATIKKAŞ, F . (2010). Tam ve Kısmi Uyku Yoksunluğunda Performans. CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 5 (2), 70-76. Retrieved from http://dergipark.org.tr/cbubesbd/issue/32231/357799
MLA KURT, C , PEKÜNLÜ, E , ATALAĞ, O , ÇATIKKAŞ, F . "Tam ve Kısmi Uyku Yoksunluğunda Performans". CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 5 (2010): 70-76 <http://dergipark.org.tr/cbubesbd/issue/32231/357799>
Chicago KURT, C , PEKÜNLÜ, E , ATALAĞ, O , ÇATIKKAŞ, F . "Tam ve Kısmi Uyku Yoksunluğunda Performans". CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 5 (2010): 70-76
RIS TY - JOUR T1 - Tam ve Kısmi Uyku Yoksunluğunda Performans AU - Cem KURT , Ekim PEKÜNLÜ , Ozan ATALAĞ , Fatih ÇATIKKAŞ Y1 - 2010 PY - 2010 N1 - DO - T2 - CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 70 EP - 76 VL - 5 IS - 2 SN - -2149-1046 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi Tam ve Kısmi Uyku Yoksunluğunda Performans %A Cem KURT , Ekim PEKÜNLÜ , Ozan ATALAĞ , Fatih ÇATIKKAŞ %T Tam ve Kısmi Uyku Yoksunluğunda Performans %D 2010 %J CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi %P -2149-1046 %V 5 %N 2 %R %U
ISNAD KURT, Cem , PEKÜNLÜ, Ekim , ATALAĞ, Ozan , ÇATIKKAŞ, Fatih . "Tam ve Kısmi Uyku Yoksunluğunda Performans". CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 5 / 2 (September 2010): 70-76.
AMA KURT C , PEKÜNLÜ E , ATALAĞ O , ÇATIKKAŞ F . Tam ve Kısmi Uyku Yoksunluğunda Performans. CBÜ BESBD. 2010; 5(2): 70-76.
Vancouver KURT C , PEKÜNLÜ E , ATALAĞ O , ÇATIKKAŞ F . Tam ve Kısmi Uyku Yoksunluğunda Performans. CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi. 2010; 5(2): 76-70.