Year 2015, Volume 10, Issue 1, Pages 66 - 74 2015-03-01

Examining the Relationship between Physical/Kinesthetic Intelligence and Academic Successes of Physical Education and Sport Students
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Bedensel/Kinestetik Zekâsı ile Akademik Başarılarının İncelenmesi

Hande BABA KAYA [1] , Gizem KARAKAŞ [2] , Simge GİZDEM [3]

170 557

The purpose of the study is to investigate the relationship between academic success and physical/kinesthetic intelligence zone of physical education and sports student. The sample of the study consists of totally 163 students (Xage= 22.90 ± 1.68) (Xmarkaverage= 2.61 ± 0.48). The students were chosen from third and fourth grades (60 women and 103 men) of Sakarya University Physical Education and Sports teaching department, training department, sport management and recreation department. While 80 (%49.1) students were chosen from third grades, 83 (%50.9) were chosen from fourth grades. Personal information form prepared by the researchers for the purposes of the study. Self-Assessment Scale in Multıple-Intellıgence Fıelds, which was formed by Gardner (1983), was used in the study. Turkish adaptation of the scale was done by Seber (2001). In the scale physical/kinesthetic intelligence zone was used. After applying descriptive statistical procedures (mean and standard deviation) to the obtained data, a correlation analysis to determine the relationship between physical/kinesthetic intelligence and academic success and Independent Samples T-test to determine the differences between variables was done. Significance level was determined as 0.05. When examining the correlation analysis a significant correlation was found between academic success and positive physical/kinesthetic intelligence (p<0.05). No significances differences were found among participants in physical/kinesthetic intelligence in terms of gender and grade (p>0.05)
Bu çalışmanın amacı, beden eğitimi ve spor yüksekokulu öğrencilerinin bedensel/kinestetik zekâ alanlarının farklı değişkenler açısından incelenmesi ve akademik başarı arasındaki ilişkisinin belirlenmesidir. Çalışmaya Sakarya Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nda üçüncü ve dördüncü sınıflarda öğrenim gören 60 kadın ve 103 erkek olmak üzere toplam 163 öğrenci (Xyaş:22.90±1.68) (Xnotortalaması:2.61±0.48) gönüllü olarak katılmıştır. Öğrencilerden 80’i (%49.1) üçüncü sınıfa devam ederken, 83’ü (%50.9) ise son sınıfta okumaktadır. Çalışmanın amaçları doğrultusunda araştırmacı tarafından hazırlanan kişisel bilgi formu ve Gardner (1983) tarafından geliştirilen ve Seber (2001) tarafından tekrar revize edilen Çoklu Zekâ Alanlarında Kendini Değerlendirme Ölçeği’nin Bedensel/Kinestetik Zekâ Alanı kullanılmıştır. Elde edilen verilere betimsel istatistiksel işlemler (aritmetik ortalama ve standart sapma) uygulandıktan sonra bedensel/kinestetik zeka ile akademik başarı arasındaki ilişkiyi incelemek için pearson korelasyon analizi, değişkenler arasındaki farklılıkları tespit etmek amacıyla da Independent Samples T-test analizleri yapılmıştır. Tüm analizlerde anlamlılık düzeyi olarak 0.05 kullanılmıştır. Yapılan pearson korelasyon analizleri incelendiğinde bedensel/kinestetik zeka ile akademik başarı arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur (p<0.05). Katılımcıların cinsiyet, sınıf ve spor türü değişkenine göre bedensel/kinestetik zekâları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunamamıştır (p>0.05).
Other ID JA93RM47MR
Journal Section Research Article
Authors

Author: Hande BABA KAYA

Author: Gizem KARAKAŞ

Author: Simge GİZDEM

Dates

Publication Date: March 1, 2015

Bibtex @ { cbubesbd357837, journal = {CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi}, issn = {}, eissn = {2149-1046}, address = {MCBÜ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ}, year = {2015}, volume = {10}, pages = {66 - 74}, doi = {}, title = {Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Bedensel/Kinestetik Zekâsı ile Akademik Başarılarının İncelenmesi}, key = {cite}, author = {KAYA, Hande BABA and KARAKAŞ, Gizem and GİZDEM, Simge} }
APA KAYA, H , KARAKAŞ, G , GİZDEM, S . (2015). Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Bedensel/Kinestetik Zekâsı ile Akademik Başarılarının İncelenmesi. CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 10 (1), 66-74. Retrieved from http://dergipark.org.tr/cbubesbd/issue/32241/357837
MLA KAYA, H , KARAKAŞ, G , GİZDEM, S . "Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Bedensel/Kinestetik Zekâsı ile Akademik Başarılarının İncelenmesi". CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 10 (2015): 66-74 <http://dergipark.org.tr/cbubesbd/issue/32241/357837>
Chicago KAYA, H , KARAKAŞ, G , GİZDEM, S . "Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Bedensel/Kinestetik Zekâsı ile Akademik Başarılarının İncelenmesi". CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 10 (2015): 66-74
RIS TY - JOUR T1 - Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Bedensel/Kinestetik Zekâsı ile Akademik Başarılarının İncelenmesi AU - Hande BABA KAYA , Gizem KARAKAŞ , Simge GİZDEM Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 66 EP - 74 VL - 10 IS - 1 SN - -2149-1046 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Bedensel/Kinestetik Zekâsı ile Akademik Başarılarının İncelenmesi %A Hande BABA KAYA , Gizem KARAKAŞ , Simge GİZDEM %T Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Bedensel/Kinestetik Zekâsı ile Akademik Başarılarının İncelenmesi %D 2015 %J CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi %P -2149-1046 %V 10 %N 1 %R %U
ISNAD KAYA, Hande BABA , KARAKAŞ, Gizem , GİZDEM, Simge . "Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Bedensel/Kinestetik Zekâsı ile Akademik Başarılarının İncelenmesi". CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 10 / 1 (March 2015): 66-74.
AMA KAYA H , KARAKAŞ G , GİZDEM S . Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Bedensel/Kinestetik Zekâsı ile Akademik Başarılarının İncelenmesi. CBÜ BESBD. 2015; 10(1): 66-74.
Vancouver KAYA H , KARAKAŞ G , GİZDEM S . Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Bedensel/Kinestetik Zekâsı ile Akademik Başarılarının İncelenmesi. CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi. 2015; 10(1): 74-66.