Year 2017, Volume 12, Issue 2, Pages 91 - 107 2017-12-25

Spor Bilimleri Alanında Nitelikli Öğretim Üyelerinin Yetiştirilmesi
Development of Qualified Academicians in the Field of Sport Sciences

Mehmet Akif ZIYAGIL [1]

178 689

Bu çalışma, ulusal etkili spor sisteminin temelini oluşturan nitelikli spor bilimcilerin veya öğretim üyelerinin yetiştirilme süreçlerini analiz etmeyi amaçlamaktadır. Beden eğitimi öğretmeni, serbest zaman eğitmeni, antrenör ve spor yöneticilerini spor bilimciler yetiştirmektedir. Nitelikli öğretim üyelerinin yetiştirilmesinde öğretim üyesinin temel etkinlikleri olan eğitim, araştırma, yönetim ve topluma hizmet ekseninde yeterlilikler belirlenmelidir. Türkiye; Yükseköğretim Sistemini Spor Genel Müdürlüğü, ulusal spor federasyonları ile toplumun sağlık ve fiziksel uygunluk ihtiyaçlarını Sağlık Bakanlığı ile işbirliği içerisinde Dünya ve Avrupa Birliği standartlarına uygun hale getirmelidir.

 Sonuç olarak, spor bilimleri alanında doçentlik kriterlerinde yapılacak her türlü düzenleme öğretim üyesinin temel etkinliklerinin kalitesine etkisi dikkate alınarak yapılmalıdır. Üniversitelerarası Kurul (UAK) Doçentlik Başvuru Koşulları, nitelikli öğretim üyelerinin seçimine yönelik yeniden düzenlenmelidir. Sahte ve bilimsel niteliği düşük dergilerle “dergi kalite kontrol komisyonu” ile mücadele edilebilir. Beden eğitimi ve spor bilimleri alanında lisans ve lisansüstü düzeydeki programların, Dünya ve Avrupa Birliği standartları ile uyumlaştırma çalışmaları acilen yapılmalıdır. Mevcut lisans ve lisansüstü eğitim veren yüksekokul ve fakültelerin sayısı azaltılmalıdır. Ulusal düzeyde kaliteli lisans ve lisansüstü eğitim için merkezi “spor bilimleri enstitüsü” veya “spor üniversitesi” kurulmalıdır.  

This study analyzes the developmental processes of qualified sports scientists or teaching staff forming the basis of the effective national sport system. Physical education teachers, free time instructor for health and fitness, coaches and sports managers have been educated by sports scientists in higher education system. In the training of qualified scientists and lecturers, qualifications should be determined on the basis of education, research, management and social duties services which are the main activities of the faculty member. Turkey should adapt the higher education system to World and the European Union Standards taking into account the health and physical fitness needs of the society with the General Directorate of Sports and national sports federations.

In conclusion, all kinds of arrangements to be made in the criterias of associate professorship should be made taking into account the effects on the quality of teacher’s the basic activities in the sport sciences. The Council of Interuniversity (UAK) should be rearranged for the requirements for associate professorship applications toward the selection of qualified teaching members. "Commission on scientific journal quality control" can fight against the fake and lower quality journals. Turkey should align its own undergraduate and graduate programs in the field of sport sciences to world and European standards in higher education system with cooperation of national sports federations and authority. Also there is a need to lower the number of these faculties and school of physical education and sports. A central "sports science institute" or “sport university”should be established for quality graduate and postgraduate training at national level. 

 • Aksoy, Y. ve Ziyagil, M.A. (2015). Samsun il merkezindeki farklı yaşlardaki erkek ve kadınların egzersiz davranış değişim aşamaları. Uluslararası Spor Bilimleri Araştırma Kongresi (USBAK) 10-13 Eylül 2015, s,54.
 • Armour, K. & Macdonald, D. (2012) Research Methods in Physical Education and Youth Sport New York:Routledge Publishing. p, 11.
 • Chelladurai, P. (1994). Sport Management: Defining the field. European Journal of Sport Management,1, 7-21.
 • Demirel, A.H. (2013) Akademik yükseltmeler ve “sahte dergiler” sorunu. Sağlık Bilimlerinde Süreli Yayıncılık Sempozyumu. S, 25-26.
 • European Commission (2006) Key Competences For Lifelong Learning European Reference Framework. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities.
 • http://thomsonreuters.com/zoological-record/(Erişim, 15.03.2015).
 • http://www.bbc.com/sport/olympics/rio-2016/medals/countries (Erişim, 03.07.2017).
 • http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2010/07/20100721.htm (Erişim, 03.07.2017).
 • http://www.yok.gov.tr/documents/10279/21040516/YOK_Stratejik_Plan_2016_2020_ed070616.pdf (Erişim, 03.07.2017).
 • https://www.myk.gov.tr/ (Erişim, 03.07.2017).
 • https://www.uak.gov.tr/ (Erişim, 03.07.2017).Spor Bilimleri Temel Alanı 2017 Yılı Doçentlik Başvuru Şartları.
 • Martin, C. (2010) Perfect Phrases for Writing Job Descriptions. Hundreds of Ready-to-Use Phrases for Writing Effective, Informative, and Useful Job Descriptions. New York: Mc Graw Hill Publishing.5-62.
 • Öztürk, K. (2012) Şişme dergiler ve yayın etiği ihlalleri, Matematik Dünyası II, 69-75.
 • Petry, K. & Froberg, K. (2006). Overview of the project. In: Petry, K., Froberg, K. & Madella, A. (2006) Thematic Network Project AEHESIS - Report of the Third Year. Cologne. Petry, K., Froberg, K., Madella, A. & Tokarski, W. (2006) Higher Education in Sport in Europe Maidenhead: Meyer & Meyer Sport (UK) Ltd.
 • Sterling, J. A. L. (2003). World Copyright Law: Protection of Author’s Works, Performances, Phonograms, Films, Video, Broadcasts and Published Editions in National, International and Regional Law. Great Britain: Sweet & Maxwell.p, 323.
 • Van Damme, D. (2004) “Standards and Indicators in Institutional and Programme Accreditation in Higher Education: A Conceptual Framework and a Proposal”, in, L. Vlasceanu and L. C. Barrows, eds. Indicators for Institutional and Programme Accreditation in Higher/Tertiary Education.Bucharest: UNESCO- EPES, 2004, pp. 125-157.
 • Ziyagil, M.A. (2014). Spor Bilimlerinde Türkiye’deki Rekreasyon Bölümlerinin Avrupa Yükseköğretim Yapısı ile Uyumlaştırılması CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 6(2), 1-10.
 • Ziyagil, M.A. ve Sevimli, D. (2013). Avrupa Birliği ile uyum sürecinde yükseköğretimde antrenörlük eğitiminin yeniden yapılanması. Atatürk Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 15:1,9-28.
Subjects Sport Sciences
Published Date Güz
Journal Section Review
Authors

Author: Mehmet Akif ZIYAGIL
Institution: MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Bibtex @review { cbubesbd327314, journal = {CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi}, issn = {}, eissn = {2149-1046}, address = {MCBÜ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ}, year = {2017}, volume = {12}, pages = {91 - 107}, doi = {}, title = {Spor Bilimleri Alanında Nitelikli Öğretim Üyelerinin Yetiştirilmesi}, key = {cite}, author = {ZIYAGIL, Mehmet Akif} }
APA ZIYAGIL, M . (2017). Spor Bilimleri Alanında Nitelikli Öğretim Üyelerinin Yetiştirilmesi. CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 12 (2), 91-107. Retrieved from http://dergipark.org.tr/cbubesbd/issue/33059/327314
MLA ZIYAGIL, M . "Spor Bilimleri Alanında Nitelikli Öğretim Üyelerinin Yetiştirilmesi". CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 12 (2017): 91-107 <http://dergipark.org.tr/cbubesbd/issue/33059/327314>
Chicago ZIYAGIL, M . "Spor Bilimleri Alanında Nitelikli Öğretim Üyelerinin Yetiştirilmesi". CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 12 (2017): 91-107
RIS TY - JOUR T1 - Spor Bilimleri Alanında Nitelikli Öğretim Üyelerinin Yetiştirilmesi AU - Mehmet Akif ZIYAGIL Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 91 EP - 107 VL - 12 IS - 2 SN - -2149-1046 M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi Spor Bilimleri Alanında Nitelikli Öğretim Üyelerinin Yetiştirilmesi %A Mehmet Akif ZIYAGIL %T Spor Bilimleri Alanında Nitelikli Öğretim Üyelerinin Yetiştirilmesi %D 2017 %J CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi %P -2149-1046 %V 12 %N 2 %R %U
ISNAD ZIYAGIL, Mehmet Akif . "Spor Bilimleri Alanında Nitelikli Öğretim Üyelerinin Yetiştirilmesi". CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 12 / 2 (December 2017): 91-107.