Year 2018, Volume 13, Issue 2, Pages 277 - 295 2018-12-31

Sporun Kamu Diplomasisi Açısından Türkiye’nin İmajına Etkisi
Sport's Effect on Turkey's Image from the Point of Public Diplomacy

Halil Erdem AKOĞLU [1] , Tonguç Osman MUTLU [2]

74 228

İletişim teknolojilerinin hızla gelişmesi ile dünya üzerinde yaşanan her olaya tüm dünya neredeyse anında ve canlı olarak kolayca ulaşabilmektedir. Kamu diplomasi aktörlerinin de günümüz teknolojisine ayak uydurmaları onları devletlerin önemli bir gücü haline getirmektedir. İnsanların en çok ilgi duyduğu ve takip ettiği büyük spor organizasyonlarını kullanarak kamu diplomasisi uygulamalarını yürütmek birçok gelişmiş ve gelişmekte olan ülkenin öncelikleri arasına girmiştir. Sportif başarı, son 20 yıldır uluslararası ilişkiler literatüründe yumuşak güç unsuru olarak yerini almış ve spor, ülkelerin uluslararası alandaki imajlarının oluşumunda önemli bir etken olmaya başlamıştır. Bu bilgiler doğrultusunda bu çalışmanın amacı, sporun kamu diplomasisi aracı olarak Türkiye’nin imajına etkisini incelemektir. Bu kapsamda uluslararası spor organizasyonlarında yer almış spor yöneticileri, uluslararası hakemler, spor yazarlarını ile çeşitli branşlarda milli takımlarda yer almış veya almakta olan sporcuları ve antrenörleri kapsayan 394 kişiye Gök (2016) tarafından geliştirilen İmaj Ölçeği uygulanmıştır. Uygulanan ölçek analiz edilmiş ve sonuçları değerlendirilmiştir. Sonuç olarak araştırmaya katılan kişiler, Türkiye’nin ülke imajı olarak tesisleşme, uluslararası organizasyonları başarıyla düzenleme, spor alanında zengin bir kültürel mirasa sahip olma ifadelerinde daha olumlu görüş bildirirken, spor kültürünün, spor biliminin yeterli düzeyde oluşmadığı ve spor alanında teknolojinin geri kaldığı bir ülke imajının olduğunu belirtmişlerdir.

With the rapid development of communication technologies, the world is able to reach almost all worlds almost instantly and live. The fact that the public diplomacy actors keep pace with today's technology makes them an important power of states. Operating public diplomacy by using large sports organizations that people are most interested in and following is one of the priorities of many developed and developing countries. Sportive success has taken its place as an element of soft power in the international relations literature for the last 20 years and sports has become an important factor in the formation of countries' international image. In the light of this information, the aim of this study is to examine the effect of the sport as an instrument of the public diplomacy on the image of the Turkey. In this context, the Image Scale developed by Gök (2016) was applied to 394 people including sports managers, international referees, sports writers and sportsmen and coaches in various sports branches of international sports organizations. The questionnaires were analyzed and the results were evaluated. In conclusion, it appears that while persons participated in the survey express positive opinion about the image of Turkey in the view of sports facilities, the successfully hosting of international sports organizations, the possessive of the rich cultural heritages in sport field; it has been seen as a country image that sport culture and sport sciences have been able to not reach to an adequate level and it is left behind at technology level in sport field.

 • Akçadağ, E. (2010). Dünya’da ve Türkiye’de kamu diplomasisi. [Available online at: http://www.kamudiplomasisi.org/pdf/emineakcadag.pdf], Erişim Tarihi: 15 Temmuz 2017.
 • Akçadağ, E (2013). Bir kamu diplomasisi örneği olarak Güney Kore.[Available online at:http://www.bilgesam.org/incele/124/-bir-kamu-diplomasisi-ornegi-olarak-guney-kore/#.Vb-jvYuRObg], Erişim Tarihi: 28 Ağustos 2017.
 • Akın, U. ve Arslan, G. (2014). İdeoloji ve Eğitim: Devlet-Eğitim İlişkisine Farklı Bir Bakış. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (4), 81-90.
 • Alpar, R. (2006). Spor bilimlerinde uygulamalı istatistik. Ankara: Nobel Yayınları.
 • Arı, T. (2013). Uluslararası ilişkiler kuramları I. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
 • Arıkan, R. (2016). Araştırma teknikleri ve rapor hazırlama. Ankara: Asil Yayın Dağıtım.
 • Bainvel, S. (2005). Sport and Politics: A study of the relationship between International Politics and Football. Yayınlanmış yüksek lisans tezi, Linköping Üniversitesi. İşletme ve Mühendislik Bölümü, Linköping.
 • Bayar, F. (2008). Küreselleşme kavramı ve küreselleşme sürecinde Türkiye. Uluslararası Ekonomik Sorunlar Dergisi (32), 25-34.
 • Başıbüyük, O. (2014). Algı yönetimi. B. Karabulut. (Eds) İçinde, Algı yönetimi ve bilgi savaşlarında sosyal medyanın rolü (ss.39-64). İstanbul: Alfa.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2017). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem.
 • Çetin, C. (2014). Spor iletişimi "Spor-Tv birlikteliği sattırıyor". Ankara: Nobel.
 • Çil, B. (2008). İstatistik. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Gök, Y. (2016). Türkiye'nin gençlik ve spor alanındaki kamu diplomasisi etkinliği. Yayınlanmış doktora tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Kalın, İ. (2010). Türk dış politikası ve kamu diplomasisi.[ https://kdk.gov.tr/sag/turk-dis-politikasi-ve-kamu-diplomasisi/20], Erişim Tarihi: 08 Ağustos 2017.
 • KONDA (2011). Siyasette kadın temsili araştırması. [http://kasaum.ankara.edu.tr/files/2013/11/2011_04_KONDA_Siyasette_Kadin_Temsili_Raporu.pdf], Erişim Tarihi: 12 Aralık 2017
 • Kotler, P., Armstrong, G., Sounders, J. ve Wony, V. (1999). Principles of marketing: Second European Edition. Prentice-Hall: Europe.
 • Köksoy, E. (2013). Halkla ilişkiler bağlamında kamu diplomasisi yönetimi Türkiye'nin kamu diplomasisindeki yetkinlik incelemesi. Yayınlanmış doktora tezi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul.
 • Kurt, G. (2014). Türkiye’de spor ve medya. V. Ekin. (Eds) içinde, Spor diplomasisi aracı olarak futbol, Galatasaray profesyonel futbol takımı ve ülke markası ilişkisi üzerine bir araştırma (ss.135-164). İstanbul: Köprü Kitapları.
 • Nye, J. S. (2005). Dünya siyasetinde başarının yolu yumuşak güç. (Çev.R. İnan Aydın), Ankara: Elips.
 • Nye, J. S. (2011). The Future of power. New York: Public Affairs.
 • Özkan, A. (2014). Ülke markası inşasında kamu diplomasisinin stratejik rolü. [http://www.kamudiplomasisi.org/ makaleler/makaleler/138-uelke-markas-nasnda-kamu-diplomasisinin-stratejik-rolue], Erişim Tarihi: 25 Ağustos 2017.
 • Sancar, G. (2012). Kamu diplomasisi ve uluslararası halkla ilişkiler. İstanbul: Beta.
 • Şeyhanlıoğlu, H. (2014). Algı yönetimi. B. Karabulut. (Eds) içinde, Siyasi partiler ve liderler: Türkiye’den algı ve imaj yönetimi örnekler (ss.331-353). İstanbul: Alfa.
 • Yao, J. (2010). The effect of hosting the Olympics on national image: An analysis of US newspaper coverage of host countries with reputation problems. Yayınlanmış yüksek lisans tezi, Iowa State University, Iowa.
Primary Language tr
Subjects Sport Sciences
Published Date Güz
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-0818-7143
Author: Halil Erdem AKOĞLU (Primary Author)
Institution: SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-1270-6978
Author: Tonguç Osman MUTLU
Institution: Muğla Sıtkı Kocman Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi
Country: Turkey


Dates

Publication Date: December 31, 2018

Bibtex @research article { cbubesbd461184, journal = {CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi}, issn = {}, eissn = {2149-1046}, address = {MCBÜ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ}, year = {2018}, volume = {13}, pages = {277 - 295}, doi = {10.33459/cbubesbd.461184}, title = {Sporun Kamu Diplomasisi Açısından Türkiye’nin İmajına Etkisi}, key = {cite}, author = {AKOĞLU, Halil Erdem and MUTLU, Tonguç Osman} }
APA AKOĞLU, H , MUTLU, T . (2018). Sporun Kamu Diplomasisi Açısından Türkiye’nin İmajına Etkisi. CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 13 (2), 277-295. DOI: 10.33459/cbubesbd.461184
MLA AKOĞLU, H , MUTLU, T . "Sporun Kamu Diplomasisi Açısından Türkiye’nin İmajına Etkisi". CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 13 (2018): 277-295 <http://dergipark.org.tr/cbubesbd/issue/41343/461184>
Chicago AKOĞLU, H , MUTLU, T . "Sporun Kamu Diplomasisi Açısından Türkiye’nin İmajına Etkisi". CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 13 (2018): 277-295
RIS TY - JOUR T1 - Sporun Kamu Diplomasisi Açısından Türkiye’nin İmajına Etkisi AU - Halil Erdem AKOĞLU , Tonguç Osman MUTLU Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.33459/cbubesbd.461184 DO - 10.33459/cbubesbd.461184 T2 - CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 277 EP - 295 VL - 13 IS - 2 SN - -2149-1046 M3 - doi: 10.33459/cbubesbd.461184 UR - https://doi.org/10.33459/cbubesbd.461184 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi Sporun Kamu Diplomasisi Açısından Türkiye’nin İmajına Etkisi %A Halil Erdem AKOĞLU , Tonguç Osman MUTLU %T Sporun Kamu Diplomasisi Açısından Türkiye’nin İmajına Etkisi %D 2018 %J CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi %P -2149-1046 %V 13 %N 2 %R doi: 10.33459/cbubesbd.461184 %U 10.33459/cbubesbd.461184
ISNAD AKOĞLU, Halil Erdem , MUTLU, Tonguç Osman . "Sporun Kamu Diplomasisi Açısından Türkiye’nin İmajına Etkisi". CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 13 / 2 (December 2019): 277-295. https://doi.org/10.33459/cbubesbd.461184
AMA AKOĞLU H , MUTLU T . Sporun Kamu Diplomasisi Açısından Türkiye’nin İmajına Etkisi. CBÜ BESBD. 2018; 13(2): 277-295.
Vancouver AKOĞLU H , MUTLU T . Sporun Kamu Diplomasisi Açısından Türkiye’nin İmajına Etkisi. CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi. 2018; 13(2): 295-277.