Aim

CBU-SBED “Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi” ulusal nitelikte bir dergi olup ulusal indeksler tarafından taranmakta ve yılda dört sayı halinde olmak üzere Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarının son gününde  yayınlanmaktadır. Dergimiz sağlık alanında çok sayıda araştırmacı ve akademisyenden oluşan hakem, bilim ve danışma kurulu üyelerine sahiptir.
Sağlık Bilimleri alanlarına giren bütün çalışmalar yapılan tüm temel ve klinik bilimlerde araştırma makalesi, olgu sunumu, derlemeler  yayınlanmak üzere dergimiz bünyesinde değerlendirmeye alınmaktadır. 

Scope

CBU,SBED Tıp Hemşirelik ve Sosyal Hizmetler gibi Sağlık Bilimleri Alanınında  Yayınlar kabul edip temel ve klinik araştırmalar alanlardaki konulara evrensel bir bakış açısı sağlamayı hedeflemektedir. Sağlık Bilimleri Alanının elemanları olan hekim ve hemşireleri ilgilendiren temel konularda yayınları hedeflemektedir.