Editor

Editor-in Chef:

Prof.Dr. Bilal-i Habeş GÜMÜŞ 


Editor:

Assoc. Prof. Elgin TÜRKÖZ ULUER

Danışma Kurulu

Dr. Ahmet DİRİCAN

Manisa Celal Bayar Üniversitesi

Dr. Beyhan ÖZYURT

Manisa Celal Bayar Üniversitesi

Dr. Bilal GÜMÜŞ

Manisa Celal Bayar Üniversitesi

Dr. Cengiz KURTMAN

Ankara Üniversitesi

Dr. Cüneyt GÜNŞAR

Manisa Celal Bayar Üniversitesi

Dr. Duygu ILGIN

Manisa Celal Bayar Üniversitesi

Dr. Elmas KASAP

Manisa Celal Bayar Üniversitesi

Dr. Emel KURT

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Dr. Emre YANIKKEREM

Manisa Celal Bayar Üniversitesi

Dr. Erol OZAN

Manisa Celal Bayar Üniversitesi

Dr. Fatih ÖZCAN

Manisa Celal Bayar Üniversitesi

Dr. Fatih ŞAHİN

Manisa Celal Bayar Üniversitesi

Dr. Kemal GÖRAL

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Dr. Murat TAŞ

Manisa Celal Bayar Üniversitesi

Dr. Osman YILMAZ

Dokuz Eylül Üniversitesi

Dr. Özgür AKGÜL

Manisa Celal Bayar Üniversitesi

         Dr. Mustafa CERRAHOĞLU             Manisa Celal Bayar Üniversitesi

         Dr. Naci Kemal KUŞÇU                    Manisa Celal Bayar Üniversitesi

Yayın Koordinatörü

Dergi Arşivimiz İçin Tıklayınız...