Year 2019, Volume 6, Issue 2, Pages 106 - 110 2019-06-28

Educatıon In The Hıgh Realıstıc Patıent Sımulator: The Assessment Of The Satısfactıon And Self-Relıabılıty In Learnıng Of Nursıng Students
Yüksek Gerçeklikli Hasta Simülatöründe Eğitim: Hemşirelik Öğrencilerinin Memnuniyeti Ve Öğrenmede Kendine Güvenlerinin Değerlendirilmesi

Elif Karahan [1] , Sevim Çelik [2] , Dilek Yıldım Tank [3] , Fatih Göğüş [4]

19 34

Aim: The aim of this study is to describe the satisfaction and self-confidence of nursing students who practice in a high-reality patient simulator.

Method: The sample of the study consisted of 130 second grade students who agreed to participate in the study. Student Identification Form and Student Satisfaction and Self-Confidence in Learning Scale  were used as data collection tools. In the evaluation of data, descriptive statistical methods such as number, percentage and average were used.

Results: It was determined that the students got 50.32±8.65 points from the Student Satisfaction and in Learning Scale. It was determined that the students got 20.72±4.00 points from the satisfaction subscale of the scale. It was found that the students got an average of 29.60 ± 4.98 points from the self-confidence subscale of the scale.

Conclusion: The findings of the study showed that the students were very satisfied with the training performed with the high-reality patient simulator and the simulation training was effective in the development of self-confidence.

Amaç: Bu çalışmanın amacı, yüksek gerçeklikli hasta simülatöründe uygulama yapan hemşirelik öğrencilerinin memnuniyeti ve öğrenmede kendine güvenlerini tanımlamaktır.

Yöntem: Araştırmanın örneklemini çalışmaya katılmayı kabul eden toplam 130 ikinci sınıf düzeyinde olan öğrenciler oluşturmuştur. Veri toplama aracı olarak öğrenci tanıtım formu ve Öğrenci Memnuniyeti ve Öğrenmede Kendine Güven Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde sayı, yüzde, ortalama gibi tanımlayıcı istatistiksel yöntemler kullanılmıştır.

Bulgular: Öğrenci Memnuniyeti ve Öğrenmede Kendine Güven Ölçeği’nden öğrencilerin 50.32 ± 8.65 puan aldıkları belirlenmiştir. Öğrencilerin ölçeğin memnuniyet alt bölümünden 20.72 ± 4.00 puan aldıkları saptanmıştır. Öğrencilerin eğitim sonrası ölçeğin güven alt boyutu bölümünden ortalama 29.60 ± 4.98 puan aldıkları bulunmuştur.

Sonuç: Çalışma bulguları, öğrencilerin yüksek gerçeklikli hasta simülatörü eşliğinde yapılan eğitimden oldukça memnun olduklarını ve özgüvenlerin gelişmesinde simülasyon eğitiminin etkili olduğunu göstermiştir.

 • 1. Park H, Yu S. Policy issues in simulation-based nursing education and technology development. Health Policy and Technology 2018; 7(3): 318–321.
 • 2. Terzioğlu F, Kapucu S, Özdemir L, Boztepe H, Duygulu S, Tuna Z, Akdemir N. Simülasyon yöntemine ilişkin hemşirelik öğrencilerinin görüşleri. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Dergisi 2012; 16-23.
 • 3. Edeer Durmaz A, Sarıkaya A. Hemşirelik eğitiminde simülasyon kullanımı ve simülasyon tipleri. Hemşirelikte Eğitim Ve Araştırma Dergisi 2015; 12 (2): 121-125.
 • 4. Bogossianae F, Cooper S, Kelly M, Levett-Jones T, McKennaae L, Slark J, Seatong P. Best practice in clinical simulation education − are we there yet? A cross-sectional survey of simulation in Australian and New Zealand pre-registration nursing education. Collegian 2018; 25(3): 327-334.
 • 5. Karaçay P, Kaya H. Simülasyonla eğitimde kullanılan Öğrenci Memnuniyeti Ve Öğrenmede Kendine Güven Ölçeği’nin Türkçe’ye uyarlanması. Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi 2017; 25(2): 95-103.
 • 6. The International Nursing Association for Clinical Simulation and Learning (INACSL). INACSL standards of best practice: Simulation_Simulation design. Clinical Simulation in Nursing 2016;12: 1- 50.
 • 7. Uzelli Yılmaz D, Akın Korhan E. Hemşirelik eğitiminde simülasyon yönteminin etkinliği: bir sistematik inceleme. Türkiye Klinikleri J Nurs Sci 2017; 9(3):218-226.
 • 8. Ömer T. Nursing students’ perceptions of satisfaction and self-confidence with clinical simulation experience. Journal of Education and Practice 2016;7(5):131-138.
 • 9. Kim MY, Park S. Associations of stress, self-esteem, and collective efficacy with flow in simulation among nursing students: A descriptive cross-sectional study. Nurse Education Today 2018;71:193-197.
 • 10. Padilha JM, Machado PP, Ribeiro AL, Ramos JL. Clinical virtual simulation in nursing education. Clinical Simulation in Nursing 2018; 15: 13-18.
 • 11. Crowe S, Ewart L, Derman S. The impact of simulation based education on nursing confidence, knowledge and patient outcomes on general medicine units. Nurse Education Today 2018; 29:70-75.
 • 12. Lee H, Park J, Kim S, Han J. Cortisol as a predictor of simulation-based educational outcomes in senior nursing students: A pilot study. Clin Simul Nurs 2016;12(2):44-8.
 • 13. Cummings C, Connelly LK. Can nursing students' confidence levels increase with repeated simulation activities?. Nurse Education Today 2016; 36: 419–421.
 • 14. Laschinger S, Medves J, Pulling C, McGraw DR, Waytuck B, Harrison MB, Gambeta K. Effectiveness of simulation on health profession students' knowledge, skills, confidence and satisfaction. Int J Evid Based Healthc 2008; 6(3):278-302.
 • 15. Alinier G, Hunt B, Gordon R, Harwood C. Effectiveness of intermediate-fidelity simulation training technology in undergraduate nursing education. J Adv Nurs. 2006; 54(3):359-369.
 • 16. Bearnson CS, Wiker KM. Human patient simulators: a new face in baccalaureate nursing education at Brigham Young University. J Nurs Educ. 2005;44(9):421-425.
 • 17. Hicks FD, Merritt SL, Elstein AS. Critical thinking and clinical decision making in critical care nursing: a pilot study. Heart and Lung 2003; 32: 169-180.
 • 18. Hart P, Spira L, Moreno N. Psychometric properties of clinical decision making self-confidence scale. Journal of Nursing Management 2014; 22: 312-322.
 • 19. Australian Commission on Quality and Safety in Healthcare (ACSQHC). National Consensus Statement: Essential Elements for recognizing and responding to clinical deterioration. Canberra Australia 2010.
Primary Language tr
Subjects Medicine
Journal Section Araştırma Makalesi
Authors

Orcid: 0000-0002-6371-871X
Author: Elif Karahan (Primary Author)
Institution: Zonguldak Bülent Ecevit Ünivesitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-2016-5828
Author: Sevim Çelik
Institution: Zonguldak Bülent Ecevit Ünivesitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-7966-5395
Author: Dilek Yıldım Tank
Institution: Zonguldak Bülent Ecevit Ünivesitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-0283-0094
Author: Fatih Göğüş
Institution: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Palyatif Bakım Uygulama ve Araştırma Merkezi
Country: Turkey


Dates

Publication Date: June 28, 2019

Bibtex @research article { cbusbed528867, journal = {Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9607}, address = {Celal Bayar University}, year = {2019}, volume = {6}, pages = {106 - 110}, doi = {10.34087/cbusbed.528867}, title = {Yüksek Gerçeklikli Hasta Simülatöründe Eğitim: Hemşirelik Öğrencilerinin Memnuniyeti Ve Öğrenmede Kendine Güvenlerinin Değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {Karahan, Elif and Çelik, Sevim and Yıldım Tank, Dilek and Göğüş, Fatih} }
APA Karahan, E , Çelik, S , Yıldım Tank, D , Göğüş, F . (2019). Yüksek Gerçeklikli Hasta Simülatöründe Eğitim: Hemşirelik Öğrencilerinin Memnuniyeti Ve Öğrenmede Kendine Güvenlerinin Değerlendirilmesi. Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 6 (2), 106-110. DOI: 10.34087/cbusbed.528867
MLA Karahan, E , Çelik, S , Yıldım Tank, D , Göğüş, F . "Yüksek Gerçeklikli Hasta Simülatöründe Eğitim: Hemşirelik Öğrencilerinin Memnuniyeti Ve Öğrenmede Kendine Güvenlerinin Değerlendirilmesi". Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi 6 (2019): 106-110 <http://dergipark.org.tr/cbusbed/issue/46483/528867>
Chicago Karahan, E , Çelik, S , Yıldım Tank, D , Göğüş, F . "Yüksek Gerçeklikli Hasta Simülatöründe Eğitim: Hemşirelik Öğrencilerinin Memnuniyeti Ve Öğrenmede Kendine Güvenlerinin Değerlendirilmesi". Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi 6 (2019): 106-110
RIS TY - JOUR T1 - Yüksek Gerçeklikli Hasta Simülatöründe Eğitim: Hemşirelik Öğrencilerinin Memnuniyeti Ve Öğrenmede Kendine Güvenlerinin Değerlendirilmesi AU - Elif Karahan , Sevim Çelik , Dilek Yıldım Tank , Fatih Göğüş Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.34087/cbusbed.528867 DO - 10.34087/cbusbed.528867 T2 - Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 106 EP - 110 VL - 6 IS - 2 SN - -2147-9607 M3 - doi: 10.34087/cbusbed.528867 UR - https://doi.org/10.34087/cbusbed.528867 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 CBU-SBED: Celal Bayar University-Health Sciences Institute Journal Yüksek Gerçeklikli Hasta Simülatöründe Eğitim: Hemşirelik Öğrencilerinin Memnuniyeti Ve Öğrenmede Kendine Güvenlerinin Değerlendirilmesi %A Elif Karahan , Sevim Çelik , Dilek Yıldım Tank , Fatih Göğüş %T Yüksek Gerçeklikli Hasta Simülatöründe Eğitim: Hemşirelik Öğrencilerinin Memnuniyeti Ve Öğrenmede Kendine Güvenlerinin Değerlendirilmesi %D 2019 %J Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi %P -2147-9607 %V 6 %N 2 %R doi: 10.34087/cbusbed.528867 %U 10.34087/cbusbed.528867
ISNAD Karahan, Elif , Çelik, Sevim , Yıldım Tank, Dilek , Göğüş, Fatih . "Yüksek Gerçeklikli Hasta Simülatöründe Eğitim: Hemşirelik Öğrencilerinin Memnuniyeti Ve Öğrenmede Kendine Güvenlerinin Değerlendirilmesi". Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi 6 / 2 (June 2019): 106-110. https://doi.org/10.34087/cbusbed.528867
AMA Karahan E , Çelik S , Yıldım Tank D , Göğüş F . Yüksek Gerçeklikli Hasta Simülatöründe Eğitim: Hemşirelik Öğrencilerinin Memnuniyeti Ve Öğrenmede Kendine Güvenlerinin Değerlendirilmesi. CBU-SBED: Celal Bayar University-Health Sciences Institute Journal. 2019; 6(2): 106-110.
Vancouver Karahan E , Çelik S , Yıldım Tank D , Göğüş F . Yüksek Gerçeklikli Hasta Simülatöründe Eğitim: Hemşirelik Öğrencilerinin Memnuniyeti Ve Öğrenmede Kendine Güvenlerinin Değerlendirilmesi. Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 2019; 6(2): 110-106.