Amaç ve Kapsam

Amaç ve Kapsam     Editörler      Danışma Kurulu   Yazar Rehberi     İletişim      Arşiv    HakkındaCBU-SBED, tıp, hemşirelik ve sosyal hizmetler gibi sağlık bilimleri alanının farklı alanlarında yayınlar kabul etmektedir. Dergi hem temel hem de klinik araştırmaları kabul ederek bu alanlardaki konulara evrensel bir bakış salamaktadır.

CBU-SBED, sağlık bilimleri alanının elemanları olan hekim ve hemşireleri ilgilendiren temel konularda yayınları hedeflemektedir.