İletişim

Amaç ve Kapsam     Editörler      Danışma Kurulu   Yazar Rehberi     İletişim      Arşiv    Hakkında

Editör
Ad: Prof.Dr. Bilal-i Habeş GÜMÜŞ
E-posta: bhgumus@gmail.com
Telefon: 
Teknik İletişim
Ad: Çisem TUTAN
E-posta: cisem.ttutan@gmail.com
Telefon: 05531021985