Yayın İlkeleri

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi ulusal nitelikte bir dergi olup temel ve klinik bilimlerde araştırma makalesi, olgu sunumu, derlemeler şeklinde  ve yılda 4 sayı halinde yayınlanmaktadır. 

2006  yılında yayın hayatına başlayan  Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi hakemli bir dergidir. 

Dergiler yayınladıkları makalelerde konu ile ilgili en yüksek etik ve bilimsel standartlarda olması ve ticari kaygılarda olmaması şartını taşımaktadırlar. Yayınlamak için gönderilen makalelerin daha önce başka bir yerde yayınlanmamış veya yayınlanmak üzere gönderilmemiş olması gerekmektedir. Dergi tüm bilimsel yayınları editör ön kontrolünden sonra en az iki hakemden oluşan bir değerlendirme sürecine tabi tutmaktadır. 

Makale yayınlanmak üzere dergiye gönderildikten sonra yazarlardan hiçbiri tüm yazarların yazılı izni olmadan yazar listesinden silinemez ayrıca hiçbir isim yazar olarak eklenemez ve yazar sırası değiştirilemez. 

Dergi Sistemine yüklenen yazılar editör değerlendirmesinden geçtikten sonra en az iki hakemden oluşan bir değerlendirme sürecine tabi tutulur. Editör uygun bulmadığı çalışmaları hakem değerlendirmesine sevk etmeden red edebilir veya hakem önerilerine ek olarak ilave düzeltmeler yapabilir.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi yayım dili Türkçe ve İngilizce’dir. Dergiye gönderilen tüm bilimsel çalışmalar Türkçe veya İngilizce olması fark etmeksizin Türkçe ve İngilizce özetlerini mutlaka içermelidir. Türkçe olarak gönderilen çalışmalarda yazarlar mümkün olabildiğince duru bir dil kullanmaya özen göstermeli: Misyon, vizyon gibi sözcüklerin kullanımından kaçınmalıdır.