Year 2019, Volume 2, Issue 1, Pages 1 - 24 2019-06-29

Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenen Suriyeli Öğrencilerin Ev Ödevleri Hakkındaki Görüşleri

Bekir Sıttık KILIÇ [1]

131 331

Bu çalışmada Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen Suriyeli öğrencilerin ders dışı faaliyetlerden olan ev ödevleri hakkındaki görüşlerinin alınması amaçlanmıştır.  Araştırma, Kilis 7 Aralık Üniversitesi TÖMER’de (Türkçe ve Yabancı Diller Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi) eğitimlerine devam eden on Suriyeli öğrenci üzerinden yürütülmüştür. Araştırma nitel yöntem ile gerçekleştirilmiş, veriler öğrencilerden yarı yapılandırılmış görüşme yoluyla toplanmıştır. Görüşme formu Türkçe öğretimi alanında görev yapan bir iki öğretim üyesinden uzman görüşü alınarak düzenlenmiştir. Öğrencilerden alınan yanıtlarla oluşturulan veriler kod, kategori, temalara ayrılmış daha sonra veriler içerik analizine tabi tutulmuştur. Öğrencilerden alınan cevaplardan hareketle ev ödevlerin kontrollerinin düzenli yapılmadığı, ödevler verilirken belli dil becerileri üzerinde yoğunlaşıldığı, ev ödevlerinin dil öğrenimini çeşitli yönlerden etkilediği vb. sonuçlara ulaşılmıştır.

Yabancılara Türkçe öğretimi, ev ödevi, öğrenci görüşleri, Suriyeli öğrenciler
 • Anagün, Ş. S. (2008). İlköğretim beşinci sınıf öğrencilerinde yapılandırmacı öğrenme yoluyla fen okuryazarlığının geliştirilmesi: Bir eylem araştırması. Yayınlanmamış doktora tezi, Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Aydın, F. (2011). Coğrafya dersinde verilen ödevlerin öğrenci görüşlerine göre değerlendirilmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2 (29), 27-41.
 • Babadoğan, C. (1990). Ev ödevlerinin eğitim programları içindeki yeri. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 23(2), 745-766.
 • Büyüktokatlı, N. (2009). İlköğretimde ev ödevi uygulamalarına ilişkin öğretmen görüşlerinin incelenmesi. (Yayımlanmamış doktora tezi). Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Clark, R. M. (1993). Homework-focused parenting practices that positively affect student achievement. Families and schools in a pluralistic society, 85-105.
 • Creswell, J. W. (2014). Araştırma Deseni (S. B. Demir, Çev.). Ankara: Eğiten Kitap Yayınları.
 • Erdoğan, K. (2013). Eğitim kurumlarında gerçekleştirilen ders dışı etkinliklerin sınıflandırılmasına yönelik bir öneri. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi, 2(2), 336-353.
 • Eroğlu, S. ve Bektaş, O. (2016). STEM eğitimi almış fen bilimleri öğretmenlerinin stem temelli ders etkinlikleri hakkındaki görüşleri. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi-Journal of Qualitative Research in Education, 4(3), 43-67.
 • Ersoy, A. ve Anagün, Ş. S. (2009). Sınıf öğretmenlerinin fen ve teknoloji dersi ödev sürecine ilişkin görüşleri. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 3(1), 58-79.
 • Güler, A., Halıcıoğlu, B. ve Taşğın, S. (2013). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Ilgar, Ş. (2005). Ev ödevlerinin öğrenci eğitimi açısından önemi. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı l, 119-134.
 • Kapıkıran, Ş. ve Kıran, H. (1999). Ev ödevinin öğrencinin akademik başarısına etkisi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(5), 54-60.
 • Özben, B. (2006). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin fen bilgisi dersindeki başarılarına ev ödevi çalışmalarının etkisi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İlköğretim Bölümü, Fen Bilgisi Eğitimi Ana Bilim Dalı, Ankara.
 • Patton, M. Q. (2014). Nitel Araştırma ve Değerlendirme Yöntemleri (M. Bütün, S. B. Demir, Çev.). Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Şahin, Ç. ve Altınay, Y. B. (2008). İlköğretimde ev ödevlerine yönelik etüt çalışmaları: kavramsal bir analiz. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(1), 41-52.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yuladır, C. ve Doğan, S. (2009). Fen ve teknoloji dersinde öğrencilerin ev ödevi performansını arttırmaya yönelik bir eylem araştırması. Bakikaya University Journal of Law, 12(2), 211-236.
 • Yücel, A. S. (2004). Ortaöğretim düzeyindeki öğrencilerin kimya derslerinde verilen ev ödevlerine karşı tutumlarının incelenmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24(1), 147-159.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-3959-1867
Author: Bekir Sıttık KILIÇ
Institution: KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: June 29, 2019

Bibtex @research article { ceded522437, journal = {Çocuk Edebiyat ve Dil Eğitimi Dergisi}, issn = {}, address = {Oğuzhan YILMAZ}, year = {2019}, volume = {2}, pages = {1 - 24}, doi = {}, title = {Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenen Suriyeli Öğrencilerin Ev Ödevleri Hakkındaki Görüşleri}, key = {cite}, author = {KILIÇ, Bekir Sıttık} }
APA KILIÇ, B . (2019). Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenen Suriyeli Öğrencilerin Ev Ödevleri Hakkındaki Görüşleri. Çocuk Edebiyat ve Dil Eğitimi Dergisi, 2 (1), 1-24. Retrieved from http://dergipark.org.tr/ceded/issue/43113/522437
MLA KILIÇ, B . "Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenen Suriyeli Öğrencilerin Ev Ödevleri Hakkındaki Görüşleri". Çocuk Edebiyat ve Dil Eğitimi Dergisi 2 (2019): 1-24 <http://dergipark.org.tr/ceded/issue/43113/522437>
Chicago KILIÇ, B . "Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenen Suriyeli Öğrencilerin Ev Ödevleri Hakkındaki Görüşleri". Çocuk Edebiyat ve Dil Eğitimi Dergisi 2 (2019): 1-24
RIS TY - JOUR T1 - Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenen Suriyeli Öğrencilerin Ev Ödevleri Hakkındaki Görüşleri AU - Bekir Sıttık KILIÇ Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Çocuk Edebiyat ve Dil Eğitimi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 24 VL - 2 IS - 1 SN - - M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Çocuk Edebiyat ve Dil Eğitimi Dergisi Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenen Suriyeli Öğrencilerin Ev Ödevleri Hakkındaki Görüşleri %A Bekir Sıttık KILIÇ %T Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenen Suriyeli Öğrencilerin Ev Ödevleri Hakkındaki Görüşleri %D 2019 %J Çocuk Edebiyat ve Dil Eğitimi Dergisi %P - %V 2 %N 1 %R %U
ISNAD KILIÇ, Bekir Sıttık . "Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenen Suriyeli Öğrencilerin Ev Ödevleri Hakkındaki Görüşleri". Çocuk Edebiyat ve Dil Eğitimi Dergisi 2 / 1 (June 2019): 1-24.
AMA KILIÇ B . Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenen Suriyeli Öğrencilerin Ev Ödevleri Hakkındaki Görüşleri. ÇEDED. 2019; 2(1): 1-24.
Vancouver KILIÇ B . Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenen Suriyeli Öğrencilerin Ev Ödevleri Hakkındaki Görüşleri. Çocuk Edebiyat ve Dil Eğitimi Dergisi. 2019; 2(1): 24-1.