Dergimiz Temmuz 2017'de yayınlanacak 3. cilt 1. sayısından itibaren, kabul aldığı The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS), Scientific Indexing Service (SIS), Academic Resource Index (ResearchBib), CiteFactor (Academic Scientific Journals) tarafından indekslenmeye ve taranmaya başlanacaktır.

Dergimizin Temmuz 2017'de yayınlanacak III/1 sayısı için makale kabulü başlamıştır. Makalelerinizi Dergipark üzerinden Makale gönder butonunu kullanarak gönderebilirsiniz.