Year 2018, Volume 4, Issue 2, Pages 83 - 113 2018-12-30

A Study on Traditional Urban Fabric of Conservation Site in Ordu
Ordu Kentsel Sit Alanının Doku Özellikleri Üzerine Bir İnceleme

Türkan Özgür [1] , Füsun Kocatürk [2]

53 120

In recent years, developments in industrialization, information and technology have brought along a new change and transformation and caused the population to increase in cities. Spatial requirements for the new population in the city have increased the pressure over urban site in the city center. As the result of this pressure, urban site have been changed either radically or have lost their originality with additions. Urban sites are important in respect of providing the spatial continuity and forming the identity of the city with their unique pattern characteristic. Therefore conservation of traditional building area is on the agenda in Turkey like in the world. In this study, Ordu Urban Site that experiences a rapid urbanization and has lost its originality has been analyzed, the study covers have been made spatial analysis of urban site. Also the general speciality of layout, street form, connection of street and building, location of parcel, rates of structuring, speciality of front of 32 houses are scrutinized in the study area. The study results, recommendations have been made for providing protection by revealing spatial and traditional tissue of Ordu Urban Site.

Son yıllarda, bilgi ve teknolojideki gelişmeler kentlerde yeni bir değişim ve dönüşüm sürecini beraberinde getirmiş, nüfusun artmasına neden olmuştur. Kentteki yeni nüfus için mekânsal gereksinimler kent merkezindeki sit alanları üzerindeki baskıyı artırmıştır. Baskı sonucunda, kentsel sit alanları ya köklü olarak değiştirilmiş ya da ilaveler ile özgünlüğünü kaybetmiştir. Sit alanları; özgün karakteristiği ile kent kimliğinin biçimlenmesi ve mekânsal sürekliliği sağlaması açısından büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle, geleneksel yerleşim alanlarının korunması dünyada olduğu gibi Türkiye’nin de gündeminde yer almıştır. Çalışmada, hızlı kentleşme yaşayan ve kendine özgü değerlerini yitirme noktasına gelen Ordu Kentsel Sit Alanı incelenmiş, çalışma kapsamında alanının mekânsal analizler yapılmıştır. Ayrıca çalışma alanında, 32 konutta, yerleşim özellikleri, sokak formu, yapı-sokak ilişkisi, parsel konumu, yapılaşma durumu, cephe özellikleri detaylı şekilde incelenmiştir. Çalışmanın sonucunda, Ordu Kentsel Sit Alanı’nın mekânsal ve geleneksel doku karakteristikleri ortaya konulmuş olup kentsel sit alanının korunmasına yönelik önerilerde bulunulmuştur.
  • Ayyıldız, Sonay, Ertürk, Filiz, “Kentsel Kimlik Bileşenleri ile Yerel Kimliğin İzlerini Sürmek: Kapanca Sokak Örneği”, Mimarlık ve Yaşam Dergisi, 2(1), 2017, s. 65-88. Ahunbay, Zeynep, Tarihi Çevre Koruma ve Restorasyon, İstanbul 1996. Bullen, Peter A.. “Adaptive Reuse and Sustainability of Commercial Buildings”, Facilities, (25/1-2), 2007, s. 20-31. Daily,Gretchen C., Ehrlich, Paul R., “Population, sustainability, and Earth's carrying capacity”, BioScience, 42(10), 1992, s. 761-771. Deffner, Alex, Metaxas, Theodore, “Place Marketing, Local Identity, and Cultural Planning: The CultMark INTERREG IIIc Project”, Discussion Paper Series, 13(16), 2007, s. 367-380. ICOMOS, 1965. International Charter for the Conservation and Restoration of Monuments and Sites (The Venice Charter 1964), Venice, Italy. ICOMOS, 1996. Declaration of San Antonio, San Antonio/ABD. Demir, Necati, “Ordu İlinin Eski Adı "Kotyora" ve Tarihî Alt Yapısı”, Türkoloji Araştırmaları Dergisi, 14(2), 2007, s. 179-184. Kuhlman, Tom, Farrington, John, “What is sustainability?”, Sustainability, 2(11), 2010, s. 3436-3448. Mcdonough, William, The Hannover Principles Design For Sustainability, Hannover 1992. Meadowcroft, James, “Planning, Democracy and the Challenge of Sustainable Development”, International Political Science Review, 18(2) ,1997, s. 167-189. Oliver, Paul, “Gereksinim ve Süreklilik”, (Çev. T. Selin Tağmat), Mimarlık Dergisi, 304, 2002, s. 33-34 Ordu Büyükşehir Belediyesi arşivinden elde edilen veriler, 2014. Ordu İlave ve Revizyon İmar Planı 1/5000-1/1000 Araştırma ve Açıklama Raporu, Ordu Belediyesi Yayınları, Ordu, 2013. “Ordu İli Tarihçesi”, http://www.ordukulturturizm. gov.tr/TR,106500/tarihce.html. [Erişim tarihi Nisan 12, 2018]. Ordu İli Yatırım Olanakları Yatırım ve İş Alanları Raporu, Ordu Valiliği Yayınları, Ordu, 2012. “Ordu İlinin Tarihi”, http://ordu.gov.tr/ordunun-tarihcesi [Erişim tarihi Nisan 10, 2018]. Ordu Koruma Amaçlı İmar Planı Açıklama Raporu, Ordu Belediyesi yayını, Ordu, 1988. Ordu Koruma Amaçlı İmar Planı Revizyonu Açıklama Raporu, Ordu Belediyesi yayını, Ordu, 1996. Ordu Taşınmaz Kültür Varlıkları Envanteri, Ordu Valiliği Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü yayını, Ordu, 2010. Özgen, Süleyman, Sağsöz, Ayşe, Kocatürk, Füsun, “Geleneksel Türk Kentlerindeki Tarihi Yapıların ve Elemanların Kamusal Mekânların Oluşumuna Etkisi: Erzurum Kenti Üç Kümbetler ve Çevresi Üzerine Bir Çalışma”, Turkish Studies, 10(14), 2015, s. 613-634. Özgür, Türkan, Ordu Kentsel Sit Alanı Koruma Planlaması ve Uygulama Sorunları, Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Kayseri 2016. Shao, Yuhan, Lange, Eckart, Thwaites, Kevin. Liu, Binyi, “Defining Local İdentity”, Landscape Architecture Frontiers, 5(2), 2017, s. 24-41. Tekeli, İlhan, Sürdürülebilirlik Kavramı Üzerinde İrdelemeler, Ankara 2001.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Türkan Özgür (Primary Author)
Institution: Ordu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

Author: Füsun Kocatürk
Institution: Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık Bölümü

Bibtex @research article { cihannuma505532, journal = {Cihannüma: Tarih ve Coğrafya Araştırmaları Dergisi}, issn = {2149-0678}, eissn = {2148-8843}, address = {Izmir Katip Celebi University}, year = {2018}, volume = {4}, pages = {83 - 113}, doi = {10.30517/cihannuma.505532}, title = {Ordu Kentsel Sit Alanının Doku Özellikleri Üzerine Bir İnceleme}, key = {cite}, author = {Özgür, Türkan and Kocatürk, Füsun} }
APA Özgür, T , Kocatürk, F . (2018). Ordu Kentsel Sit Alanının Doku Özellikleri Üzerine Bir İnceleme. Cihannüma: Tarih ve Coğrafya Araştırmaları Dergisi, 4 (2), 83-113. DOI: 10.30517/cihannuma.505532
MLA Özgür, T , Kocatürk, F . "Ordu Kentsel Sit Alanının Doku Özellikleri Üzerine Bir İnceleme". Cihannüma: Tarih ve Coğrafya Araştırmaları Dergisi 4 (2018): 83-113 <http://dergipark.org.tr/cihannuma/issue/41918/505532>
Chicago Özgür, T , Kocatürk, F . "Ordu Kentsel Sit Alanının Doku Özellikleri Üzerine Bir İnceleme". Cihannüma: Tarih ve Coğrafya Araştırmaları Dergisi 4 (2018): 83-113
RIS TY - JOUR T1 - Ordu Kentsel Sit Alanının Doku Özellikleri Üzerine Bir İnceleme AU - Türkan Özgür , Füsun Kocatürk Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.30517/cihannuma.505532 DO - 10.30517/cihannuma.505532 T2 - Cihannüma: Tarih ve Coğrafya Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 83 EP - 113 VL - 4 IS - 2 SN - 2149-0678-2148-8843 M3 - doi: 10.30517/cihannuma.505532 UR - https://doi.org/10.30517/cihannuma.505532 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Cihannuma: Journal of History and Geography Studies Ordu Kentsel Sit Alanının Doku Özellikleri Üzerine Bir İnceleme %A Türkan Özgür , Füsun Kocatürk %T Ordu Kentsel Sit Alanının Doku Özellikleri Üzerine Bir İnceleme %D 2018 %J Cihannüma: Tarih ve Coğrafya Araştırmaları Dergisi %P 2149-0678-2148-8843 %V 4 %N 2 %R doi: 10.30517/cihannuma.505532 %U 10.30517/cihannuma.505532
ISNAD Özgür, Türkan , Kocatürk, Füsun . "Ordu Kentsel Sit Alanının Doku Özellikleri Üzerine Bir İnceleme". Cihannüma: Tarih ve Coğrafya Araştırmaları Dergisi 4 / 2 (December 2019): 83-113. https://doi.org/10.30517/cihannuma.505532