Accepted Submissions

 • The Investigation Of Social Studies Candidates Perceptions On Conceptions About Natural Disaster Though The Word Associations Tests
  Ufuk KARAKUŞ Jun 9, 2019
 • Türkçe Öğretmenlerinin Konuşma Becerisi Yeterlikleri (Sakarya Örneği)
  Ömer KAYA, B. Ümit BOZKURT Jun 11, 2019
 • Öğretim Programlarında Yer Alan Yeterliliklere İlişkin Öğretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi
  Faysal Özdaş Jun 28, 2019
 • Scientific Reasoning Skills Test
  İbrahim Yüksel, Salih ATEŞ Jun 28, 2019
 • English-Medium Instruction in a State University and Students’ English Self-Efficacy Beliefs
  Duygu İşpınar Akçayoğlu, Omer Ozer, İ. Efe Efeoğlu Jul 5, 2019
 • Does Happiness Predict Aggression? A Structural Equation Model With University Students
  Ragıp Ümit YALÇIN, Başaran GENÇDOĞAN Jul 8, 2019
 • The Effect of Ethical Climate on Organizational Commitment and Teacher Performance in Schools
  Mehmet Yaşar Kılıç Jul 10, 2019
 • The Effects with Scientific Discussion Focused Activities on Students' Academic Achievement, Their Science Attitudes and The Level of Their Understanding of the Nature of Science
  Ahmet Turan Orhan, Emine Bahçeci Jul 20, 2019
 • Examination of the Preparation Process of Storybook Series Used in Shared Reading with Children with Hearing Loss
  ASLI GEREK, Halise Pelin Karasu, Ümit Girgin Jul 26, 2019
 • The Relationship Between In-Class Teacher Leadership and Learner Autonomy: The Case of EFL Classrooms
  Didem ERDEL, Mehmet TAKKAÇ Jul 29, 2019
 • The Problem-Solving and Enquiry Learning Skills and Their Relationship with STEM Perceptions and Attitudes
  Gülşah Öner, Yasemin Özdem Yılmaz Jul 31, 2019
 • Teaching Young Learners English in a British Multilingual Classroom
  Vildan İnci Kavak Jul 31, 2019
 • Okulöncesi Eğitimi Alanındaki Araştırmaların Yönelimleri: Bir İçerik Analizi
  Mehtap ÇİFÇİ, Mustafa Ersoy Aug 2, 2019
 • The Correspondence Between Beliefs and Practices of an EFL Teacher Regarding L2 Grammar Teaching
  Hande Serdar Tülüce Aug 2, 2019
 • Development of Prospective Middle School Mathematics Teachers’ Knowledge of Instructional Strategies on Algebra*
  Ömer Şahin, Yasin SOYLU Aug 6, 2019
 • Opinions of Preservice Teachers about Ethical Values: The Case of Manisa Celal Bayar University
  Derya GÖĞEBAKAN YILDIZ, Aynur PALA Aug 7, 2019