Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nin sahibi olduğu Cumhuriyet International Journal of Education Dergisi, 2017 yılı Nisan ayından itibaren yeni sayfamız http://dergipark.gov.tr/cije  üzerinden yayın hayatına devam edecek ve bu sayfa üzerinden online makale kabulünü sürdürecektir.