Year 2018, Volume 8, Issue 2, Pages 115 - 135 2018-12-29

Türkiye Ekonomisinde İhracat, İthalat ve İstihdam Düzeyi İlişkisinin Uygulamalı Analizi

Fatih Ayhan [1]

82 200

Çalışmada dış ticaret ve istihdam ilişkisi önce teorik olarak incelenmiştir. Çalışmanın verisetinde Türkiye ekonomisi için Ocak 2005-2014 Şubat dönemine ait aylık verileri kullanılmıştır. Uygulamalı analiz için sanayi üretimi endeksi, ihracat, ithalat, reel döviz kuru ve istihdam değişkenleri kullanılmıştır. Yapılan uygulamalı analizde öncelikle modelde kullanılan değişkenlerin durağanlık analizi yapılmıştır. Farklı dereceden durağan olan değişkenler nedeniyle eşbütünleşme analizinde Sınır Testi yaklaşımı kullanılmıştır. Çalışmada modeldeki tüm değişkenler arasındaki eşbütünleşme ilişkisinin tespit edilmesini takiben uzun ve kısa dönem ilişki analizinin yapılabilmasi amacıyla ARDL (Autoregresive Distributed Lags) modeli oluşturulmuştur. Modelin ampirik sonuçlarına göre,  sanayi üretimi ve ihracatın istihdam düzeyini pozitif, reel kur ve ithalatın ise istihdamı negatif etkilediği tespit edilmiştir. 

İstihdam, Dış Ticaret, İhracat, İthalat, İşgücü Piyasası
  • KAYNAKÇA Abraham, F. ve Brock, E. (2003). Sectoral Employment Effects Of Trade And Productivity In Europe. Applied Economics, 35, 223-238.Ayaş, N. ve Çeştepe, H.(2010). Dış Ticaretin İstihdam Üzerindeki Etkileri: Türk İmalat Sanayi Örneği, Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi,15, 2.Bayar, G., Güloğlu B. ve Selman T.S.(2011). Sanayi Sektörü İstihdamının Temel Belirleyicileri ve Dış Ticaret: Türkiye Örneği, Ekonomik Yaklaşım Kongreler Dizisi:VII.Bella, M. ve Quintieri, B. (2000), The Effect of Trade on Employment and Wages in Italian Industry, Labor, 14(2), 291-310.Chinembiri, Evans K. (2010). An Empiricial Assess¬ment Of The Impact Of Trade Liberalization On Employment in South Africa, Trade & Industrial Policy Strategies, January 2010.Dutt, P. and Mitra, D. and Ranjan, P. (2008). International Trade and Unemployment: Theory and Cross-National Evidence (January 21,2008). INSEAD Business School Research Paper No. 2008/06/EPS. Erlat, G. (2000). Measuring The Impact Of Trade Flows On Employment In The Turkish Manufacturing Industry, Applied Economics, 32(9), 1169-1180.Felbermayr, G. J. Prat, H.-J. Schmerer(2009). Trade and Unemployment: What do the data say?, IZA Discussion Paper, 4184.Freeman, R. ve Ana R.(2004). How Much has LDC Trade Affected Western Job Markets?, içinde: Trade and Jobs in Europe, Eds. Mathias Dewatripont, Andre Sapir and Khalid Sekkat, Oxford, Oxford University Press.Gibson, B.(2010). Assessing The Impact Of Trade On Employment. Erişim Adresi:http://www2.uvm.edu/~wgibson/Research/Gibson_Trade_Employment.pdf Erişim Tarihi:20.12.2014.Greenaway, D., Hine, R.C. ve Wright, P. (1998). An Empirical Assessment of the Impact of Trade on Employment In The United Kingdom, European Journal of Political Economy, 15, 485-500.Gül, E. Ve Kamacı A. (2012). Dış Ticaretin İstihdam Üzerindeki Etkileri: Bir Panel Veri Analizi, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,12,4(23-32).Gürak, H. (2006). Ekonomik Büyüme ve Küresel Ekonomi. Bursa: Ekin Kitapevi.Hoekman B, Winters LA(2005). Trade and Employment: Stylized Facts And Research Findings (Policy Research Working Paper 3676). Washington: World Bank. Erişim Adresi; http://www.un.org/esa/desa/papers/2005/wp7_2005.pdf, Erişim Tarihi: 15.10.2017.Jenkins, R.O. ve Sen, K. (2006). International Trade and Manufacturing Employment in the South: Four Country Case Studies, Oxford Development Studies,34, 299-322.Kamacı, A.(2012). Dış Ticaretin Büyüme, İstihdam Ve Reel Ücretler Üzerine Etkisi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Sakarya.Karaçor, Z. ve Saraç, T.B.(2011). Dış Ticaret ile Sanayi Sektörü İstihdam Oranı Arasındaki Kısa ve Uzun Dönem İlişkisi: Türkiye Örneği (1963-2009), Celal Bayar Ünv. Yönetim ve Ekonomi Dergisi,18(2),181-194.Karagöz, K. ve Murat K. (2009). Türkiye’nin Küresel Ticaret Potansiyeli: Çekim Modeli Yaklaşımı, Cumhuriyet Ünv.İİBF Dergisi, 10(2), 127-144.Kien, T.N. ve Heo, Y. (2009). Impacts Of Trade Liberalization On Employment In Vietnam: A System Generalized Method Of Moments Estimation, The Developing Economies 47, No:1.Kiyota, K. (2011). Trade and Employment in Japan, OECD Trade Policy Working Papers, 127, 1-40.Leamer, E.E. (1998). In Search of Stolper-Samuelson Linkages Between International Trade and Lower Wages, In: Imports, Exports, and the American Worker, (Ed. Susan Collins), Washington, D.C.:Brookings Institution.Mangır, F. ve Ertuğrul, H.M. (2013). Sermaye Hareketliliği, Tasarruf ve Yatırım İlişkisi: Türkiye Örneği, İktisat İşletme ve Finans, 27(317), 61-87.McMillan, M. And Verduzco, I.(2011(. New Evidence On Trade And Employment: An Overview. In: Jansen, Marion, Peters, Ralf, Manuel Salazar-Xirinachs, José (Eds.), Trade and Employment: From Myths to Facts. International Labor Organization, Geneva, 23–60.Napoles, P.R. (2004). Exports, Growth And Employment In Mexico:1978-2000, Journal of Post Keynesian Economics, 27(1), 105-124.Pesaran, M.H., Shin, Y., Smith, R.J. (2001). Bounds Testing Approaches to the Analysis of Level Relationships. Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289-326.Polat Ö., Uslu E.E. ve Aydemir C.(2011). İmalat Sanayinde Dış Ticaret ve İstihdamın Panel Veri Analizi, Business and Economics Research Journal 2(3), 161-171. Polat, Ö. ve Uslu, E.E. (2010). Türkiye İmalat Sanayinde Dış Ticaretin İstihdam Üzerindeki Etkisi, Gaziantep Ünv.Sos.Bil. Dergisi, 9(3), 489-504.Sandalcılar, A.R. ve Yalman İ.N.(2012). Turkiye’de Dış Ticaretteki Serbestleşmenin İşgücü Piyasaları Üzerindeki Etkileri, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, Ekim 2012, 7(2), 49-65.Sandrey, R., Punt, C., Jensen, H.G., and Vink, N. (2011). Agricultural trade and employment in South Africa. OECD Trade Policy Working Papers, 130, 1-36.Sen, K. (2009). International Trade and Manufacturing Employment : Is India Following the Footsteps of Asia or Africa?, Review of Development Economics, 13(4), 765-777.Şenesen, G.G. (1998). An Input-Output Analysis Employment Structure in Turkey: 1973-1990, Economic Research Forum Conference for Arab Countries, Iran and Turkey, Working Paper, No: 9809.Uslu, E.E. ve Polat, Ö.(2012). The Impact Of Foreign Trade On The Labor Market: Evidence From Turkish Economy, Journal of Economic Cooperation and Development, 33(1), 79-94.Yanıkkaya, H. (2008). Is Trade Liberalization A Solution To The Unemployment Problem, Turkish Economic Association, Discussion Paper, 2008/17.
Primary Language tr
Subjects Economics
Journal Section Karatekin İİBF
Authors

Orcid: 0000-0002-7447-5506
Author: Fatih Ayhan (Primary Author)
Institution: Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi
Country: Turkey


Bibtex @research article { ckuiibfd398753, journal = {Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Dergisi}, issn = {1308-5549}, eissn = {2147-4206}, address = {Cankiri Karatekin University}, year = {2018}, volume = {8}, pages = {115 - 135}, doi = {10.18074/ckuiibfd.398753}, title = {Türkiye Ekonomisinde İhracat, İthalat ve İstihdam Düzeyi İlişkisinin Uygulamalı Analizi}, key = {cite}, author = {Ayhan, Fatih} }
APA Ayhan, F . (2018). Türkiye Ekonomisinde İhracat, İthalat ve İstihdam Düzeyi İlişkisinin Uygulamalı Analizi. Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Dergisi, 8 (2), 115-135. DOI: 10.18074/ckuiibfd.398753
MLA Ayhan, F . "Türkiye Ekonomisinde İhracat, İthalat ve İstihdam Düzeyi İlişkisinin Uygulamalı Analizi". Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Dergisi 8 (2018): 115-135 <http://dergipark.org.tr/ckuiibfd/issue/41863/398753>
Chicago Ayhan, F . "Türkiye Ekonomisinde İhracat, İthalat ve İstihdam Düzeyi İlişkisinin Uygulamalı Analizi". Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Dergisi 8 (2018): 115-135
RIS TY - JOUR T1 - Türkiye Ekonomisinde İhracat, İthalat ve İstihdam Düzeyi İlişkisinin Uygulamalı Analizi AU - Fatih Ayhan Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.18074/ckuiibfd.398753 DO - 10.18074/ckuiibfd.398753 T2 - Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 115 EP - 135 VL - 8 IS - 2 SN - 1308-5549-2147-4206 M3 - doi: 10.18074/ckuiibfd.398753 UR - https://doi.org/10.18074/ckuiibfd.398753 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Journal of the Faculty of Economics and Administrative Sciences Türkiye Ekonomisinde İhracat, İthalat ve İstihdam Düzeyi İlişkisinin Uygulamalı Analizi %A Fatih Ayhan %T Türkiye Ekonomisinde İhracat, İthalat ve İstihdam Düzeyi İlişkisinin Uygulamalı Analizi %D 2018 %J Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Dergisi %P 1308-5549-2147-4206 %V 8 %N 2 %R doi: 10.18074/ckuiibfd.398753 %U 10.18074/ckuiibfd.398753
ISNAD Ayhan, Fatih . "Türkiye Ekonomisinde İhracat, İthalat ve İstihdam Düzeyi İlişkisinin Uygulamalı Analizi". Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Dergisi 8 / 2 (December 2018): 115-135. https://doi.org/10.18074/ckuiibfd.398753