Year 2018, Volume 8, Issue 2, Pages 137 - 155 2018-12-29

Meslek Etiği Dersinin Öğrencilerin Hile Karşısındaki Tutumları ve Raporlama Eğilimleri Üzerindeki Etkisi

Hüseyin Temiz [1] , Tansel Hacıhasanoğlu [2] , Nurettin Özdemir [3]

41 136

Meslek etiği dersi ve dersi alan öğrenciler üzerindeki etkileri farklı disiplinler açısından literatürde incelenen bir konudur. Yaşanan ekonomik skandallar meslek etiğinin güncelliğini korumasına neden olmaktadır. Bu çalışmanın amacı, meslek etiği dersinin öğrencilerin belirli senaryolar karşısındaki etik değerlendirme ve raporlama eğilimleri üzerindeki etkilerinin incelenmesidir. Bu kapsamda 170 işletme bölümü öğrencisine anket uygulanmıştır. Öğrenciler meslek etiği dersi alan ve almayan öğrencilerden oluşmaktadır. Elde edilen bulgular üç başlık altında ifade edilebilir. Birincisi, meslek etiği dersi alan öğrencilerin almayan öğrencilere göre etik değerlendirmeleri ve raporlama eğilimleri daha yüksektir. İkincisi, kız öğrencilerin belirli senaryolarda erkek öğrencilere göre etik değerlendirmeleri ve raporlama eğilimleri daha yüksektir. Üçüncü ve son olarak, öğrencilerin bir senaryoyu etik dışı değerlendirmeleri ve bu senaryoları raporlama eğilimleri arasında anlamlı ilişkiler tespit edilmiştir.

Meslek Etiği, Etik Değerlendirme, Raporlama Eğilimi
 • Adkins, N., & Radtke, R. R. (2004). Students' and faculty members' perceptions of the importance of business ethics and accounting ethics education: Is there an expectations gap? Journal of Business Ethics, 51(3), 279-300.
 • Ahmed, M. M., Chung, K. Y., & Eichenseher, J. W. (2003). Business students' perception of ethics and moral judgment: A cross-cultural study. Journal of Business Ethics, 43(1), 89-102.
 • Ahmad, N. L., & Ahmed, H. (2017). The Acceptability and Impact of Sharia Foundation of Islamic Ethics in Accounting Education. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 7(2), 494-506.
 • Baird, J. E. Ve Zelin, R. (2008), Understanding Employee Perceptions of Fradulent Activitiesand Their Propensity to Report Those Activities Using Anonymous Tip Lines: The Influence of Fraud Type, Propetrator Gender, and Observer Demographics, Southern Business Review, 33, 1-14.
 • Cameron, R. A., & O'leary, C. (2015). Improving ethical attitudes or simply teaching ethical codes? The reality of accounting ethics education. Accounting Education, 24(4), 275-290.
 • Dellaportas, S., Cooper, B. J., & Leung, P. (2006). Measuring moral judgement and the implications of cooperative education and rule-based learning. Accounting & Finance, 46(1), 53-70.
 • Dönmez, A. & Karausta, T. (2011). Çalışanların Mesleki Hile Algısı Ve İhbar Hattı Kullanarak Rapor Etme Eğilimleri Üzerine Akdeniz Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesinde Yapılan Bir Araştırma, Mali Çözüm Dergisi, 104, 17-41.
 • Eweje, G., & Brunton, M. (2010). Ethical perceptions of business students in a New Zealand university: do gender, age and work experience matter? Business Ethics: A European Review, 19(1), 95-111.
 • Gill, S. (2010). Is gender inclusivity an answer to ethical issues in business? An Indian stance. Gender in Management: An International Journal, 25(1), 37-63.
 • Hacıhasanoğlu, T. & Karaca N. (2015). Potansiyel Muhasebe Meslek Mensuplarının Hile Algısı Üzerine Bozok Üniversitesi’nde Yapılan Bir Araştırma. Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 8(1), 117-130.
 • Hiltebeitel, K. M., & Jones, S. K. (1992). An assessment of ethics instruction in accounting education. Journal of Business Ethics, 11(1), 37-46.
 • Jennings, P., & Marriott, N. (2013) Ethics in Accounting. https://www.heacademy.ac.uk/system/files/ethics_in_accounting_report.pdf (Erişim tarihi: 13/01/2018)
 • Klimek, J., & Wenell, K. (2011). Ethics in accounting: an indispensable course? Academy of Educational Leadership Journal, 15(4), 107.
 • Kurnaz, N. & Gümüş, Y. (2010). Muhasebe Bölümü Öğrencilerinin Muhasebe Mesleği İle İlgili Etik Dışı Davranışlara İlişkin Algı Analizi: Dumlupınar Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Örneği, Muhasebeve Finansman Dergisi, 46, 157-174.
 • Liu, C., Yao, L. J., & Hu, N. (2012). Improving ethics education in accounting: Lessons from medicine and law. Issues in Accounting Education, 27(3), 671-690.
 • Mcphail, K., & Walters, D. (2009). Accounting and business ethics: An introduction: Routledge.
 • Şımga-Mugan, C. & Önkal-Atay, D. (2003). Contextual Effects on Ethical Sensitivity and Penalty Judgments, Teaching Business Ethics, 7(4), 341-363.
 • Uyar, S., Kahveci, A. & Yetkin M. (2015). Öğrencilerin Muhasebe Meslek Etiği Algısı: ALTSO Meslek Yüksekokulu Örneği, Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 8(2), 237-247.
 • Yarahmadi, H., & Bohloli, A. (2015). Ethics in Accounting. International Journal of Accounting and Financial Reporting, 5(1), 356-360.
 • Yıldız, G. (2011). Muhasebe Mesleğinde Meslek Etiği ve Kayseri İl Merkezinde Bir Uygulama. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi,36, 155-178.
 • http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts&view=bts&kategori1=veritbn&kelimesec=118065 (TDK, Erişim tarihi: 10.01.2018)
 • http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.5a6c8d4a4b15e1.27366686 (TDK, Erişim Tarihi: 10.01.2018)
 • ACFE, 2016 https://www.acfe.com/rttn2016/docs/2016-report-to-the-nations.pdf (Erişim Tarihi: 07.01.2018)
Primary Language tr
Subjects Economics
Journal Section Karatekin İİBF
Authors

Author: Hüseyin Temiz (Primary Author)
Institution: Bozok Üniversitesi - İİBF
Country: Turkey


Author: Tansel Hacıhasanoğlu
Institution: Bozok Üniversitesi - İİBF
Country: Turkey


Author: Nurettin Özdemir
Institution: Bozok Üniversitesi - SBE
Country: Turkey


Bibtex @research article { ckuiibfd406439, journal = {Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Dergisi}, issn = {1308-5549}, eissn = {2147-4206}, address = {Cankiri Karatekin University}, year = {2018}, volume = {8}, pages = {137 - 155}, doi = {10.18074/ckuiibfd.406439}, title = {Meslek Etiği Dersinin Öğrencilerin Hile Karşısındaki Tutumları ve Raporlama Eğilimleri Üzerindeki Etkisi}, key = {cite}, author = {Temiz, Hüseyin and Hacıhasanoğlu, Tansel and Özdemir, Nurettin} }
APA Temiz, H , Hacıhasanoğlu, T , Özdemir, N . (2018). Meslek Etiği Dersinin Öğrencilerin Hile Karşısındaki Tutumları ve Raporlama Eğilimleri Üzerindeki Etkisi. Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Dergisi, 8 (2), 137-155. DOI: 10.18074/ckuiibfd.406439
MLA Temiz, H , Hacıhasanoğlu, T , Özdemir, N . "Meslek Etiği Dersinin Öğrencilerin Hile Karşısındaki Tutumları ve Raporlama Eğilimleri Üzerindeki Etkisi". Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Dergisi 8 (2018): 137-155 <http://dergipark.org.tr/ckuiibfd/issue/41863/406439>
Chicago Temiz, H , Hacıhasanoğlu, T , Özdemir, N . "Meslek Etiği Dersinin Öğrencilerin Hile Karşısındaki Tutumları ve Raporlama Eğilimleri Üzerindeki Etkisi". Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Dergisi 8 (2018): 137-155
RIS TY - JOUR T1 - Meslek Etiği Dersinin Öğrencilerin Hile Karşısındaki Tutumları ve Raporlama Eğilimleri Üzerindeki Etkisi AU - Hüseyin Temiz , Tansel Hacıhasanoğlu , Nurettin Özdemir Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.18074/ckuiibfd.406439 DO - 10.18074/ckuiibfd.406439 T2 - Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 137 EP - 155 VL - 8 IS - 2 SN - 1308-5549-2147-4206 M3 - doi: 10.18074/ckuiibfd.406439 UR - https://doi.org/10.18074/ckuiibfd.406439 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Journal of the Faculty of Economics and Administrative Sciences Meslek Etiği Dersinin Öğrencilerin Hile Karşısındaki Tutumları ve Raporlama Eğilimleri Üzerindeki Etkisi %A Hüseyin Temiz , Tansel Hacıhasanoğlu , Nurettin Özdemir %T Meslek Etiği Dersinin Öğrencilerin Hile Karşısındaki Tutumları ve Raporlama Eğilimleri Üzerindeki Etkisi %D 2018 %J Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Dergisi %P 1308-5549-2147-4206 %V 8 %N 2 %R doi: 10.18074/ckuiibfd.406439 %U 10.18074/ckuiibfd.406439
ISNAD Temiz, Hüseyin , Hacıhasanoğlu, Tansel , Özdemir, Nurettin . "Meslek Etiği Dersinin Öğrencilerin Hile Karşısındaki Tutumları ve Raporlama Eğilimleri Üzerindeki Etkisi". Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Dergisi 8 / 2 (December 2018): 137-155. https://doi.org/10.18074/ckuiibfd.406439