Year 2018, Volume 8, Issue 2, Pages 199 - 222 2018-12-29

Doğrudan Yabancı Yatırımlar ve Gelir Eşitsizliği: Teori, Tartışma ve Analiz
Foreign Direct Investment and Income Inequality: Theory, Debate and Analysis

Umut Üzar [1]

54 183

Küreselleşme adı altında vücut bulan serbestleşme ve entegrasyon süreci doğrudan yabancı yatırımların geniş bir coğrafyaya yayılmasına neden olmuştur. Uluslararası sermaye hareketlerinin dünya ekonomisi içinde önemli bir olgu olmaya başladığı dönemle birlikte, gelir dağılımında da ciddi bir bozulma gerçekleşmiştir. Bu bağlamda doğrudan yabancı yatırımlar ve gelir dağılımı arasındaki ilişkinin sistematik analizi giderek önem kazanmıştır. Buradan hareketle çalışmanın amacı, seçilmiş 36 ülkede doğrudan yabancı yatırım girişlerinin gelir dağılımı üzerindeki etkisini ortaya koymaktır. Bu amaç doğrultusunda çalışmada 1998-2007 dönemi, panel regresyon analiziyle incelenmiştir. Çalışma bulgularına göre, kurulan tüm modellerde, doğrudan yabancı yatırım girişlerinin gelir dağılımını bozduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca Kuznets’in ters U hipotezinin geçersizliğiyle birlikte ticari açıklık ve işsizlik oranında meydana gelen artışların gelir dağılımını olumsuz etkilediği, çalışmanın diğer önemli bulgularıdır. 

The process of deregulation and integretion which came into existence under the title of globalisation, has led FDI to spread over a broad area. With the period when international capital mobilisation became a significant matter in global economy, there have been a serious deterioration in income distribution. In this regard, systematical analysis of relationship between FDI and income distribution has gained importance. The purpose of this study is to search the effect of FDI inflows on income distribution in selected 36 countries. In line with this purpose, the period between 1998-2007 has been examined with panel regression analysis. Findings of all equations used in this study shows that FDI inflows has been detrimental to income distribution. Another important finding of this study is, along with the invalidity of reverse U hypothesis of Kuznets, increases in  trade openness and unemployment has a negative effect on income distribution.

 • Alderson, A. ve Nielsen, F. (1999). Income Inequality, Development, and Dependence: A Reconsideration. American Sociological Review, Vol. 64, No. 4, 606-631.
 • Alderson, A. ve Nielsen, F. (2002). Globalization and the Great U-turn: Income Inequality Trends in 16 OECD Countries. American Journal of Sociology, vol. 107, no. 5, 1244–1299.
 • Arellano, M. (2004). Panel Data Econometrics. Oxford University Press.
 • Baltagi, B. (2005). Econometric Analysis of Panel Data. Chichester West Sussex, John Wiley & Sons Ltd.
 • Basu, P. ve Guariglia A. (2007). Foreign Direct Investment, Inequality, and Growth. Journal of Macroeconomics, 29, 824–839.
 • Chintrakarn, P., Herzer, D. ve Nunnenkamp, P. (2012). FDI and Income Inequality from a Panel of U.S. States. Economic Inquiry, 50, 788–801.
 • Choi, C. (2006). Does Foreign Direct Investment Affect Domestic Income Inequality?. Applied Economics Letters, 13, 811–814.
 • Dağdemir, Ö. (2008). Küreselleşmenin Gelişmekte Olan Ülkelerde Gelir Dağılımı Üzerindeki Etkileri. İktisat İşletme ve Finans, 23(265), 114-129.
 • Dünhaupt, P. (2017). Determinants of Labour’s Income Share in the Era of Financialisation. Cambridge Journal of Economics, 41, 283–306.
 • Figini, P. ve Gorg, H. (2011). Does foreign direct investment affect wage inequality? An empirical investigation. The World Economy, 34, 1455–1475.
 • Hausman, J. A. (1978). Specification Test in Econometrics. Econometrica, Vol. 46, No.6, 1251-1271.
 • Herzer, D., Hühne, P. ve Nunnenkamp, P. (2012). FDI and Income Inequality - Evidence from Latin American Economies. Kiel Working Papers, No. 1791, 1-36.
 • Jayadev, A. (2007). Capital Account Openness and the Labour Share of Income. Cambridge Journal of Economics, 31, 423-443.
 • Jensen, N. M. ve Rosas, G. (2007). Foreign direct investment and income inequality in Mexico, 1990–2000. International Organisation, 61, 467–487.
 • Karabıyık, C. ve Dilber, İ. (2016). Gelir Eşitsizliği ve Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları İlişkisi: Panel Veri Analizi. Journal of Yasar University, 11/44, 316-325.
 • Kaulihowa, T. ve Adjasi, C. (2017). FDI and Income Inequality in Africa. Oxford Development Studies, 1-16.
 • Köhler, K., Guschanski, A. ve Stockhammer, E. (2016). How does financialization affect functional income distribution? A theoretical clarification and empirical assessment. Socio-Economic Review, Vol. 00, 1-26.
 • Kuznet, S. (1955). Economic Growth and Income Inequality. American Economic Review, 45(1), 1–28.
 • Lessmann, C. (2013). Foreign direct investment and regional inequality: A panel data analysis. China Economic Review, 24 (2013) 129–149.
 • Mihaylova, S. (2015). Foreign Direct Investment and Income Inequality in Central and Eastern Europe. Theoretical and Applied Economics, Volume XXII, No. 2(603), 23-42.
 • Milanovic, B. (2002). True world income distribution, 1988 and 1993: First calculation based on household serveys alone. The Economic Journal, 112, 51–92.
 • Nargelecekenler, M. (2011). Hisse Senedi Fiyatları ve Fiyat/Kazanç Oranı İlişkisi: Panel Verilerle Sektörel Bir Analiz. Business and Economics Research Journal, Volume 2, Number 2, 165-184.
 • Onaran, Ö. (2007). Wage Share, Globalization, and Crisis: The Case of the Manufacturing Industry in Korea, Mexico, and Turkey. Political Economy Research Institute (PERI), Working Paper Series, No.132, 1-44.
 • Ongan, T. H. (2004). Gelir Eşitsizliği, Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları ve Ters U Eğrisi. İktisat Fakültesi Mecmuası, 54 (1), 153–65.
 • Palley T. I. (2012). From Financial Crisis to Stagnation – The Destruction of Shared Prosperity and the Role of Economics. New York, Cambridge University Press.
 • Rivera, C. G. J. ve Castro, G. A. (2013). Foreign Direct Investment in Mexico Determinants and its Effect on Income Inequality. Contaduría y Administración, 58 (4), 201-222.
 • Stiglitz, J.E. (2016). Eşitsizliğin Bedeli: Bugünün Bölünmüş Toplumu Geleceğimizi Nasıl Tehlikeye Atıyor?. (O. İşler, çev.). İstanbul, İletişim Yayınları. (Orijinal çalışma basım tarihi 2012).
 • Stockhammer, E. (2017). Determinants of the Wage Share: A Panel Analysis of Advanced and Developing Economies. British Journal of Industrial Relations, 55:1, 3-33.
 • Sylwester, K. (2005). Foreign direct investment, growth and income inequality in less developed countries. International Review of Applied Economics, 19, 289–300.
 • Tatoğlu, F. Y. (2016). Panel Veri Ekonometrisi. İstanbul, Beta Yayınları.
 • Trinh, N. H. (2016). The Effect of Foreign Direct Investment on Income Inequality in Vietnam. International Journal of Economics, Commerce and Management, 4(12), 158-173.
 • Tsai, P. L. (1995). Foreign Direct Investment and Income Inequality: Further Evidence. World Development, 23, 469–483.
 • Ucal, M., Bilgin, M. H. ve Haug, A. A. (2014). Income Inequality and FDI: Evidence with Turkish Data. Economics Discussion Papers, No. 1407,University of Otago, 1-28.
 • Üzar, U. (2014). Türkiye’de Finansallaşma ve Ekonomik Büyüme İlişkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul: İstanbul Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Wu, J-Y ve Hsu, C-C. (2012). Foreign direct investment and income inequality: Does the relationship vary with absorptive capacity?, Economic Modelling. 29, 2183–2189.
Primary Language tr
Subjects Economics
Journal Section Karatekin İİBF
Authors

Author: Umut Üzar (Primary Author)
Institution: KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, GİRESUN İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, İKTİSAT PR.
Country: Turkey


Bibtex @research article { ckuiibfd421844, journal = {Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Dergisi}, issn = {1308-5549}, eissn = {2147-4206}, address = {Cankiri Karatekin University}, year = {2018}, volume = {8}, pages = {199 - 222}, doi = {10.18074/ckuiibfd.421844}, title = {Doğrudan Yabancı Yatırımlar ve Gelir Eşitsizliği: Teori, Tartışma ve Analiz}, key = {cite}, author = {Üzar, Umut} }
APA Üzar, U . (2018). Doğrudan Yabancı Yatırımlar ve Gelir Eşitsizliği: Teori, Tartışma ve Analiz. Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Dergisi, 8 (2), 199-222. DOI: 10.18074/ckuiibfd.421844
MLA Üzar, U . "Doğrudan Yabancı Yatırımlar ve Gelir Eşitsizliği: Teori, Tartışma ve Analiz". Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Dergisi 8 (2018): 199-222 <http://dergipark.org.tr/ckuiibfd/issue/41863/421844>
Chicago Üzar, U . "Doğrudan Yabancı Yatırımlar ve Gelir Eşitsizliği: Teori, Tartışma ve Analiz". Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Dergisi 8 (2018): 199-222
RIS TY - JOUR T1 - Doğrudan Yabancı Yatırımlar ve Gelir Eşitsizliği: Teori, Tartışma ve Analiz AU - Umut Üzar Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.18074/ckuiibfd.421844 DO - 10.18074/ckuiibfd.421844 T2 - Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 199 EP - 222 VL - 8 IS - 2 SN - 1308-5549-2147-4206 M3 - doi: 10.18074/ckuiibfd.421844 UR - https://doi.org/10.18074/ckuiibfd.421844 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Journal of the Faculty of Economics and Administrative Sciences Doğrudan Yabancı Yatırımlar ve Gelir Eşitsizliği: Teori, Tartışma ve Analiz %A Umut Üzar %T Doğrudan Yabancı Yatırımlar ve Gelir Eşitsizliği: Teori, Tartışma ve Analiz %D 2018 %J Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Dergisi %P 1308-5549-2147-4206 %V 8 %N 2 %R doi: 10.18074/ckuiibfd.421844 %U 10.18074/ckuiibfd.421844
ISNAD Üzar, Umut . "Doğrudan Yabancı Yatırımlar ve Gelir Eşitsizliği: Teori, Tartışma ve Analiz". Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Dergisi 8 / 2 (December 2018): 199-222. https://doi.org/10.18074/ckuiibfd.421844