Year 2018, Volume 8, Issue 2, Pages 305 - 329 2018-12-29

Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği ve Bölgesel Kalkınma-TR82 Bölgesi Örneği

Hasan Dağlar [1]

58 208

Bu çalışmanın amacı; kamu üniversite sanayi işbirliği çalışmalarını incelemek ve bu çalışmaların bölgesel kalkınmayla olan ilişkilerini araştırmaktır. Bu çalışma; TR82 bölgesindeki Çankırı, Kastamonu ve Sinop illerindeki kamu üniversite sanayi işbirliğini ve bunun bölgesel kalkınmaya etkilerini kapsamaktadır. Çalışmanın yöntemi; TR82 bölgesindeki bölgesel kalkınma ajansı, üniversiteler,  ticaret ve sanayi odaları, bilim sanayi ve teknoloji il müdürlüklerinin kamuya açık kaynaklarından yararlanarak mevcut durumu ve önerileri tespit etmektir. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı’nın olduğu TR82 Bölgesinde üniversite sanayi işbirliğine dönük gayretler vardır. Bu illerdeki üniversitelerin öğrenci sayıları, akademik ve idari personelleri ile bölgesel kalkınmaya büyük katkı sağladığı söylenebilir. Kamu üniversite sanayi işbirliği çalışmaları sonrasında, bölgedeki öğretim elemanı sayısında önemli artış olduğu ve bölgedeki işsizlik oranlarının Türkiye seviyesinin oldukça altında kaldığı tespit edilmiştir

Üniversite Sanayi İşbirliği, Kalkınma Ajansı
 • Arı, A. (2006). Bölgesel kalkınma politikaları ve yeni dinamikler. İstanbul: Derin Yayınları.
 • Çankırı’da Üniversite-Sanayi İşbirliği Çalıştayı Sonuç Raporu, (13 Haziran 2013). (Erişim Tarihi: 15.03.2015), http://usic.karatekin.edu.tr
 • Çankırı Karatekin Üniversitesi İdari Faaliyet Raporu, (Erişim Tarihi: 11.04.2017) http://strateji.karatekin.edu.tr/faaliyet-raporu-4885-sayfasi.karatekin
 • Dağlar, H., Durukan, T. (2011). Üniversitenin kent ekonomisine katkısı ve üniversite öğrencilerinin harcamalarının analizi. Çankırı Araştırmaları Dergisi, 6(7), 57-73.
 • DPT, (2013). Onuncu Kalkınma Planı (2014–2018), 06.07.2013 Tarih ve 28699 Mükerrer Sayılı Resmi Gazete, Ankara.
 • Erdil, E., Pamukçu, M.T., Akçomak, İ.S., Erden Y. (2013). Değişen üniversite-sanayi işbirliğinde üniversite örgütlenmesi, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 68(2), 95-127. DOI: http://dx.doi.org/10.1501/SBFder_0000002281
 • Han, E. ve Kaya, A. A. (2012). Kalkınma ekonomisi. Ankara: Nobel Yayınevi.
 • Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği Portalı (KÜSİP) (Erişim Tarihi: 03.07.2018) https://kusip.gov.tr/kusip/views/hakkinda.htm
 • Kara, M. (2008). Bölgesel rekabet edebilirlik kavramı bölgesel kalkınma politikalarının yansımaları, Ankara: DPT Yayınları, No: 2774.
 • Kastamonu Üniversitesi İdari Faaliyet Raporu, (Erişim Tarihi: 15.03.2015), https://www.kastamonu.edu.tr/index.php/tr/idari-birimler/anamenu-sgdb-tr
 • Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansının Kuruluşu, (Erişim Tarihi: 05.01.2018) https://www.kuzka.gov.tr/
 • Sakınç, S., Aybarç Bursalıoğlu, S. (2011). Bölgesel kalkınmada üniversite sanayi işbirliği stratejileri. Uluslararası Yükseköğretim Kongresi: Yeni Yönelişler ve Sorunlar Bildiri Kitabı, UYK- 2011, İstanbul, 2163-2169.
 • Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Kanun No.7033, (Erişim Tarihi: 05.12.2017) http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/07/20170701-21.htm
 • Sinop Üniversitesi İdari Faaliyet Raporu, (Erişim Tarihi: 15.03.2015), https://www.sinop.edu.tr/Strateji_Gelistirme_Daire_Baskanligi-51
 • Tunalı, H., Toprak, B. (2017). Dünyada ve Türkiye’de üniversite sanayi işbirliği ve yenilikçi üretim, Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, (5)4, 237-257.
 • Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 3. Sanayi Şurası Raporu, 20-22 Kasım 2013, Ankara.
 • T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı OSB Bilgi Sitesi, (Erişim Tarihi: 10.04.2017), https://osbbs.sanayi.gov.tr/
 • Türkiye Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği (KÜSİ) Stratejisi ve Eylem Planı (2015-2018), (Erişim Tarihi: 29.12.2017) https://kusip.gov.tr/kusip/yonetici/hakkindaEkGoster.htm?id=6
 • Türkiye İstatistik Kurumu Bölgesel İstatistikler, (Erişim Tarihi: 29.12.2017) https://biruni.tuik.gov.tr/bolgeselistatistik/
 • Üçler, Y.T. (2014). Bölgesel kalkınmada üniversite-sanayi işbirliğinin sanayiye devlete ve üniversiteye yararları: Konya ili özelinde bir araştırma, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (41), 107-120.
 • Yıldırım, N. (2014). Üniversitelerde yenilikçilik, üniversite-sanayi işbirliği ve bölgesel kalkınma yönelimleri üzerine bir araştırma. Marmara Üniversitesi Öneri Dergisi, 11(42), 157-174. DOI: http://dx.doi.org/10.14783/od.v11i42.5000065512
Primary Language tr
Subjects Economics
Journal Section Karatekin İİBF
Authors

Author: Hasan Dağlar
Institution: ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Bibtex @research article { ckuiibfd505056, journal = {Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Dergisi}, issn = {1308-5549}, eissn = {2147-4206}, address = {Cankiri Karatekin University}, year = {2018}, volume = {8}, pages = {305 - 329}, doi = {10.18074/ckuiibfd.505056}, title = {Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği ve Bölgesel Kalkınma-TR82 Bölgesi Örneği}, key = {cite}, author = {Dağlar, Hasan} }
APA Dağlar, H . (2018). Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği ve Bölgesel Kalkınma-TR82 Bölgesi Örneği. Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Dergisi, 8 (2), 305-329. DOI: 10.18074/ckuiibfd.505056
MLA Dağlar, H . "Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği ve Bölgesel Kalkınma-TR82 Bölgesi Örneği". Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Dergisi 8 (2018): 305-329 <http://dergipark.org.tr/ckuiibfd/issue/41863/505056>
Chicago Dağlar, H . "Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği ve Bölgesel Kalkınma-TR82 Bölgesi Örneği". Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Dergisi 8 (2018): 305-329
RIS TY - JOUR T1 - Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği ve Bölgesel Kalkınma-TR82 Bölgesi Örneği AU - Hasan Dağlar Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.18074/ckuiibfd.505056 DO - 10.18074/ckuiibfd.505056 T2 - Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 305 EP - 329 VL - 8 IS - 2 SN - 1308-5549-2147-4206 M3 - doi: 10.18074/ckuiibfd.505056 UR - https://doi.org/10.18074/ckuiibfd.505056 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Journal of the Faculty of Economics and Administrative Sciences Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği ve Bölgesel Kalkınma-TR82 Bölgesi Örneği %A Hasan Dağlar %T Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği ve Bölgesel Kalkınma-TR82 Bölgesi Örneği %D 2018 %J Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Dergisi %P 1308-5549-2147-4206 %V 8 %N 2 %R doi: 10.18074/ckuiibfd.505056 %U 10.18074/ckuiibfd.505056
ISNAD Dağlar, Hasan . "Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği ve Bölgesel Kalkınma-TR82 Bölgesi Örneği". Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Dergisi 8 / 2 (December 2018): 305-329. https://doi.org/10.18074/ckuiibfd.505056