Year 2018, Volume 2, Issue 1, Pages 30 - 33 2018-06-30

Ankara'da (Türkiye) Kış Mevsiminde Olağandışı Bir Büyük Orman Kartalı (Clanga clanga) Kaydı
An Unusual Record of Greater Spotted Eagle (Clanga clanga) in Winter in Ankara, Turkey

Esra Per [1] , Emre Ulusoy [2] , Doğanay Vural [3]

182 231

IUCN’e göre Büyük orman kartalı’nın tüm dünyada popülasyonu Hassas (VU)’dır. Bu türün popülasyonu azalma eğilimindedir. Kışlama dağılımı hala Anadolu’da ve Orta Doğu'da yeterince incelenmemiştir. Bu tür Türkiye’nin batı ile güney kesimlerindeki sulak alanlarda ve çevresinde lokal olarak kış ziyaretçisidir. Bu çalışmanın temel amacı, olağan dışı bir gözlem hakkında bilgi vermek ve bu türün Türkiye'deki tarihsel kışlama kayıtlarını değerlendirmektir. Ankara'da 24 Ocak 2017'de Soğuksu Milli Parkı'nda 1670 m rakımda bir yaban domuzu karkasının etrafındaki Sarıçam (Pinus sylvestris) ağacına tünemiş olan, Ukrayna halkalı bir büyük orman kartalı gözlenmiş ve fotoğraflanmıştır. Türkiye'de bu tür hakkında spesifik bir araştırma yoktur. Sadece kuş gözlem kayıtları mevcuttur. Türkiye'de 1990-2017 yılları arasında kışlayan bireylerin ortalama sayısı 50'dir. Kışlama popülasyon eğilimlerini belirlemek için spesifik araştırmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Önümüzdeki yıllarda Türkiye'de kışlama dağılımı hakkındaki araştırmalar genişletilmelidir.

The population of the Greater Spotted Eagle is considered vulnerable (VU) globally according to the IUCN. Its population trend is decreasing. The wintering distribution still has not been studied enough in Anatolia and in the Middle East. This species is a local winter visitor around wetlands in western and southern Turkey. The main aim of this study is to give information about the new unusual record and evaluate historical wintering records for this species in Turkey. An adult Greater Spotted Eagle with Ukrainian ring was observed and photographed while it was roosting on the Scots Pine (Pinus sylvestris) tree around the wild boar carcass at an altitude of 1670 m in Soğuksu National Park, Ankara on January 24, 2017. There were no specific studies on this species in Turkey before. Only bird watching records are available about the species. The average number of wintering individuals in Turkey between 1990 and 2017 is 50. Specific surveys are needed to determine wintering population trends. Researches on wintering distribution in Turkey should be extended in the following years.

 • Alivizatos, H., Papandropoulos, D., & Zogaris S. (2004). Winter diet of the Greater Spotted Eagle (Aquila clanga) in the Amvrakikos wetlands, Greece. Journal of Raptor Research 38: 371-374.
 • BirdLife International. (2001). Threatened birds of Asia: The BirdLife International Red Data Book. Cambridge, UK: BirdLife International, 3038p.
 • BirdLife International. (2004). Birds in Europe: population estimates, trends and conservation status. BirdLife Conservation Series No. 12. Cambridge, UK: BirdLife International, 374 p.
 • BirdLife International. (2018). Species factsheet: Clanga clanga. Retrieved from http://www.birdlife.org on 16/02/2018.
 • Meyburg, B. U., & Meyburg, C. (2005). Tracking the endangered Greater Spotted Eagle. Tracker News 6(2): 4.
 • Dravecký, M., Sellis, U., Bergmanis, U., Dombrovski, V., Lontkowski, J., Maciorowski, G., Maderič, B., Meyburg, B. U., Mizera, T., Stój, M., Treinys, R., & Wójciak, J. (2008): Colour ringing of the Spotted Eagles (Aquila pomarina, Aquila clanga and their hybrids) in Europe – a review. Slovak Rapt J 2008, 2: 37–52.
 • eBird. (2012). eBird: An online database of bird distribution and abundance [web application], Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, New York. Retrieved from http://www.ebird.org. on 02.02.2018.
 • Ferguson-Lees, J. & Christie, D.A. (2001) Raptors of the world. Houghton Mifflin Company, New York. 992 p.
 • Karakaş, R., & Kılıç, A. (2002). Birds of Göksu Dam (Diyarbakır) and new records in south-east Turkey. Sandgrouse 24:38-43.
 • Kirwan, G. M., Boyla, K. A., Castell, P., Demirci, B., Özen, M., Welch, H., & Marlow, T. (2008). The birds of Turkey: a study of the distribution, taxonomy and breeding of Turkish Birds, Christopher Helm, London, 512 p.
 • Kılıç, D. T., & Eken, G. (2004). Turkey’s Important Bird Areas—2004 Update. Doğa Derneği-BirdLife International, Ankara. [In Turkish]
 • Leronymidou, C., Pople, R., Burfield, I., & Ramirez, I. (2016). The European Red List of Birds 2015. Bird Census News 2015, 28/1: 3–19.
 • Maciorowski, G., Lontkowski, J., & Mizera, T. (2014). The spotted eagle – vanishing bird of the marshes. Agencja Promocyjno-Wydawnicza UNIGRAF, Bydgoszcz, 303 p.
 • Maciorowski. G., Galanaki. A., Kominos. T., Dretakis. M., & Mirski. P. (2018). The importance of wetlands for the Greater Spotted Eagle Clanga clanga wintering in the Mediterranean Basin, Bird Conservation International, 1 – 9.
 • Meyburg, B. U., Haraszthy, L., Strazds, M., & Schäffer, N. (1997). European species action plan for Greater Spotted Eagle (Aquila clanga). European Union, Europe. 16 p.
 • Meyburg, B. U., Haraszthy, L., Strazds, M., & Schäffer, N. (2001). European species action plan for Greater Spotted Eagle (Aquila clanga). In Schäffer, N., & Gallo-Orsi, U. (Eds). European Union action plans for eight priority bird species (pp. 1 - 16). Luxembourg. European Commission, 247 p.
 • Pérez-García, J. M., Sellis, U., & Väli, Ü. (2014). Winter ranging behaviour of a greater spotted eagle (Aquila clanga) in southeast Spain during four consecutive years. Slovak Raptor Journal 8, 123–128.
 • Snow. D.W., Perrins. C.M. (1998). Birds of the Western Palearctic (Concise Edition 2 vols.), Volume 1. Oxford University Press, Oxford. 1694 p.
 • Trakuş (2018). Anonymous Information about the Species of Birds Living in Turkey's Natural Environment. Available from: http://www.trakus.org/ [Accessed 02.02.2018]
Primary Language en
Subjects Biology
Journal Section Articles
Authors

Author: Esra Per (Primary Author)
Institution: Gazi University, Faculty of Science, Department of Biology
Country: Turkey


Author: Emre Ulusoy
Institution: DEDE Nature Team
Country: Turkey


Author: Doğanay Vural
Institution: DEDE Nature Team
Country: Turkey


Dates

Application Date: March 26, 2018
Acceptance Date: May 16, 2018
Publication Date: June 30, 2018

Bibtex @research article { commagene409441, journal = {Commagene Journal of Biology}, issn = {}, eissn = {2602-456X}, address = {ABADER (Adıyaman Bilimsel Araştırmalar Derneği)}, year = {2018}, volume = {2}, pages = {30 - 33}, doi = {10.31594/commagene.409441}, title = {An Unusual Record of Greater Spotted Eagle (Clanga clanga) in Winter in Ankara, Turkey}, key = {cite}, author = {Per, Esra and Ulusoy, Emre and Vural, Doğanay} }
APA Per, E , Ulusoy, E , Vural, D . (2018). An Unusual Record of Greater Spotted Eagle (Clanga clanga) in Winter in Ankara, Turkey. Commagene Journal of Biology, 2 (1), 30-33. DOI: 10.31594/commagene.409441
MLA Per, E , Ulusoy, E , Vural, D . "An Unusual Record of Greater Spotted Eagle (Clanga clanga) in Winter in Ankara, Turkey". Commagene Journal of Biology 2 (2018): 30-33 <http://dergipark.org.tr/commagene/issue/37919/409441>
Chicago Per, E , Ulusoy, E , Vural, D . "An Unusual Record of Greater Spotted Eagle (Clanga clanga) in Winter in Ankara, Turkey". Commagene Journal of Biology 2 (2018): 30-33
RIS TY - JOUR T1 - An Unusual Record of Greater Spotted Eagle (Clanga clanga) in Winter in Ankara, Turkey AU - Esra Per , Emre Ulusoy , Doğanay Vural Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.31594/commagene.409441 DO - 10.31594/commagene.409441 T2 - Commagene Journal of Biology JF - Journal JO - JOR SP - 30 EP - 33 VL - 2 IS - 1 SN - -2602-456X M3 - doi: 10.31594/commagene.409441 UR - https://doi.org/10.31594/commagene.409441 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Commagene Journal of Biology An Unusual Record of Greater Spotted Eagle (Clanga clanga) in Winter in Ankara, Turkey %A Esra Per , Emre Ulusoy , Doğanay Vural %T An Unusual Record of Greater Spotted Eagle (Clanga clanga) in Winter in Ankara, Turkey %D 2018 %J Commagene Journal of Biology %P -2602-456X %V 2 %N 1 %R doi: 10.31594/commagene.409441 %U 10.31594/commagene.409441
ISNAD Per, Esra , Ulusoy, Emre , Vural, Doğanay . "An Unusual Record of Greater Spotted Eagle (Clanga clanga) in Winter in Ankara, Turkey". Commagene Journal of Biology 2 / 1 (June 2018): 30-33. https://doi.org/10.31594/commagene.409441
AMA Per E , Ulusoy E , Vural D . An Unusual Record of Greater Spotted Eagle (Clanga clanga) in Winter in Ankara, Turkey. Comm. J. Biol.. 2018; 2(1): 30-33.
Vancouver Per E , Ulusoy E , Vural D . An Unusual Record of Greater Spotted Eagle (Clanga clanga) in Winter in Ankara, Turkey. Commagene Journal of Biology. 2018; 2(1): 33-30.