Year 2014, Volume 2, Issue 1, Pages 45 - 54 2014-06-01

A Research on Implementations of Current Agricultural Policies in Çanakkale Province
Uygulamada Olan Tarım Politikaları Kapsamında Çanakkale’nin Mevcut Durumunun İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma

Sibel Tan [1] , Ümit Ortan [2] , Bengü Everest [3]

216 560

Throughout the historical development of Turkish agricultural policies, systematic policies have been observed since the beginning of Planned Period in 1963. Since then, agricultural support programs have been implemented as five–year plans and annual programs. The agricultural policies, long been implemented as price, input and credit support, have reshaped within the perspective of agricultural reform pursuits since the years 2000s. Agricultural Reform Implementation Project (ARIP) was initiated in the year 2000 and since then Direct Income Support (DIS) and Rural development Supports have come into prominence. Today, agricultural and livestock supports provided by the Ministry of Food Agriculture and Livestock diversified as livestock supports, organic agriculture and good agricultural practices supports, diesel fuel support, fertilizer support, soil analysis support, certified seed and sapling support, agricultural consultancy support and basin–based supports. In this study, current implementations of such support programs in Çanakkale Province were analyzed and evaluated. Results revealed that support programs have been implemented efficiently in Çanakkale Province and complied with the national implementations
Türkiye’de uygulanan tarım politikalarının tarihi gelişimi incelendiğinde özellikle Planlı Dönemin başladığı 1963 yılından itibaren sistematik uygulamaların yapıldığı görülmektedir. Bu dönemden itibaren tarımda destekleme politikaları beşer yılık planlar ve yıllık programlar şeklinde uygulanmıştır. Uzun yıllar fiyat, girdi ve kredi desteği şeklinde sürdürülen tarım politikaları özellikle 2000 yılından itibaren tarımda reform arayışları çerçevesinde yeniden şekillenmiştir. Tarım Reformu Uygulama Projesi’nin (TRUP) başladığı 2000’li yıllardan itibaren Doğrudan Gelir Desteği (DGD) ve Kırsal Kalkınma Destekleri önem kazanmıştır. Günümüzde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından uygulanan tarım politika ve destekleri hayvancılık, organik tarım ve iyi tarım, mazot, gübre, toprak analizi, sertifikalı fidan ve tohum desteği, tarımsal danışmanlık destekleri ve havza bazlı destekler olmak üzere çok kapsamlı uygulamalardır. Bu çalışmada Türkiye’de uygulanan destekleme politikaları kapsamında Çanakkale’nin mevcut durumu incelenmiştir
 • Abay, C., Sayan, S., Miran, B., Bayaner, A., 2001. Türkiye’deki Tarımsal Destek Harcamalarının Enflasyonist, Etkilerinin Ekonometrik Analizi, TEAE Yayınları, Ankara.
 • Anonim, 2005. Tarım Sigortaları Kanunu (5363), 21.06.2003 Tarih, 25852 Sayılı Resmi Gazete.
 • Anonim, 2006. Tarım Kanunu, 18.04.2006 Tarih, 5488 Sayılı Resmi Gazete.
 • Anonim, 2012. Çanakkale İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Verileri, Çanakkale.
 • Anonim, 2013. Çanakkale İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Verileri, Çanakkale.
 • Anonim, 2014. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, desteklemeler, http://www.tarim.gov.tr/Sayfalar/Icerikler. aspx?rid=481&NodeValue=481&KonuId=481&zGroup=0&ListName=Icerikler (Erişim: 05 Mart 2014).
 • DPT, 2000. Sekizinci Beş yıllık Kalkınma Planı, 2001–2005, DPT Yayınları, Ankara.
 • Tan, S., Kumuk, T., Savran, F., Everest, B., 2010. Türkiye’de 2000 Yılı Sonrası Uygulanan Tarım Politikaları:
 • Tarım Reformu Uygulama Projesi – ARIP. Türkiye IX. Tarım Ekonomi Kongresi, Şanlıurfa.
 • Tan, S., 2011. Türkiye’de Uygulanan Tarım Politikaları Kapsamında Çanakkale’nin Mevcut Durumu, Çanakkale Tarımı Sempozyumu, Çanakkale.
 • Yalçınkaya, N., Yalçınkaya, M., Çılbant, Ç., 2006. Avrupa Birliğine Yönelik Düzenlemeler Çerçevesinde Türk Tarım Politikaları ve Sektörün Geleceği Üzerine Etkisi, Yönetim ve Ekonomi Dergisi, Cilt:13, Sayı:2, Celal Bayar Üniversitesi, Manisa.
 • Yan, L., 2012. Strategies for Development of Shaanxi’s Agricultural Insurance Industry, Asian Agricultural Resarch, 4(1):45–48.
 • Yavuz, F., 2006. “Türkiye’de Tarım” Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Strateji Geliştirme Başkanlığı Yayınları Ankara.
Other ID JA82YF59BT
Journal Section Articles
Authors

Author: Sibel Tan

Author: Ümit Ortan

Author: Bengü Everest

Dates

Publication Date: June 1, 2014

Bibtex @ { comuagri270759, journal = {ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi}, issn = {2147-8384}, eissn = {2564-6826}, address = {Çanakkale Onsekiz Mart University}, year = {2014}, volume = {2}, pages = {45 - 54}, doi = {}, title = {Uygulamada Olan Tarım Politikaları Kapsamında Çanakkale’nin Mevcut Durumunun İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma}, key = {cite}, author = {Tan, Sibel and Ortan, Ümit and Everest, Bengü} }
APA Tan, S , Ortan, Ü , Everest, B . (2014). Uygulamada Olan Tarım Politikaları Kapsamında Çanakkale’nin Mevcut Durumunun İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma. ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, 2 (1), 45-54. Retrieved from http://dergipark.org.tr/comuagri/issue/25671/270759
MLA Tan, S , Ortan, Ü , Everest, B . "Uygulamada Olan Tarım Politikaları Kapsamında Çanakkale’nin Mevcut Durumunun İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma". ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi 2 (2014): 45-54 <http://dergipark.org.tr/comuagri/issue/25671/270759>
Chicago Tan, S , Ortan, Ü , Everest, B . "Uygulamada Olan Tarım Politikaları Kapsamında Çanakkale’nin Mevcut Durumunun İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma". ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi 2 (2014): 45-54
RIS TY - JOUR T1 - Uygulamada Olan Tarım Politikaları Kapsamında Çanakkale’nin Mevcut Durumunun İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma AU - Sibel Tan , Ümit Ortan , Bengü Everest Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 45 EP - 54 VL - 2 IS - 1 SN - 2147-8384-2564-6826 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi Uygulamada Olan Tarım Politikaları Kapsamında Çanakkale’nin Mevcut Durumunun İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma %A Sibel Tan , Ümit Ortan , Bengü Everest %T Uygulamada Olan Tarım Politikaları Kapsamında Çanakkale’nin Mevcut Durumunun İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma %D 2014 %J ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi %P 2147-8384-2564-6826 %V 2 %N 1 %R %U
ISNAD Tan, Sibel , Ortan, Ümit , Everest, Bengü . "Uygulamada Olan Tarım Politikaları Kapsamında Çanakkale’nin Mevcut Durumunun İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma". ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi 2 / 1 (June 2014): 45-54.
AMA Tan S , Ortan Ü , Everest B . Uygulamada Olan Tarım Politikaları Kapsamında Çanakkale’nin Mevcut Durumunun İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma. ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi. 2014; 2(1): 45-54.
Vancouver Tan S , Ortan Ü , Everest B . Uygulamada Olan Tarım Politikaları Kapsamında Çanakkale’nin Mevcut Durumunun İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma. ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi. 2014; 2(1): 54-45.