Year 2018, Volume 6, Issue 2, Pages 35 - 45 2018-12-25

Amasya İli Merkez İlçede Süt Sığırcılığı Yapan Tarım İşletmelerinin Sosyo-Ekonomik Özellikleri ve İklim Değişikliği ile İlgili Düşünceleri

ERGÜN ŞİMŞEK [1] , KEREM TUNCER [2]

40 137

Bu çalışmanın amacı Amasya ilinde faaliyette bulunan süt sığıcılığı işletmelerinin mevcut sosyal ve ekonomik durumlarının belirlenmesi ve kuraklığın oluşması konusundaki düşünce ve davranışlarını incelemektir. Bu amaçla Amasya ili Merkez ilçede süt sığırcılığı yapan 68 işletmeden anketler yoluyla veriler toplanmış olup elde edilen veriler grafikler haline getirilerek yorumlama yoluna gidilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre Amasya ilindeki süt sığırcılığı yapan işletmecilerin tecrübelerin yeterli düzeyde olduğu ve orta yaş kuşağında oldukları ortaya çıkmıştır. İşletmecilerin eğitim durumu tarım sektörü için oldukça yüksek düzeyde bulunmuştur. Üreticiler, kuraklığın nedenleri ve oluşturduğu etkiler konusunda yeterli bir bilgiye sahip olup bilgiyi de en fazla oranda TV programlarından almaktadırlar. Bölgedeki süt sığırcılığı yapan işletmeler için en büyük maliyet unsuru yem giderleri olup, yem teminini üreticilerin önemli bir kısmı dışarıdan satın almak suretiyle gidermektedirler. Bu nedenle kuraklık yem ihtiyacını kendi işletmesinde karşılayan işletmeleri olduğu gibi dışarıdan satın alan işletmeleri de etkilemiştir. Üreticiler süt pazarlama kanalları içinde en fazla oranda aracıları kullanmaktadır. Bu nedenle hem yem ihtiyacını işletmenin karşılayacağı ve hem de süt satışını kendilerinin yapacağı bir sistemi oluşturmaları konusunda gerekli teknik ve ekonomik desteğin üreticilere verilmesi uygun olacaktır. 

Kuraklık, Süt Sığırcılığı İşletmeleri
 • Ağaçayak, T., Öztürk, L., 2017. Türkiye’de Tarım Sektöründen Kaynaklanan Sera Gazı Emisyonlarının Azaltılmasına Yönelik Stratejiler, Sabancı Üniversi, İstanbul Politikalar Merkezi Stiftung Mercator Girişim Eylül 2017
 • Akalın, Mehmet, (2014). “İklim Değişikliğinin Tarım Üzerindeki Etkileri: Bu Etkileri Gidermeye Yönelik Uyum ve Azaltım Stratejileri”, Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl 7, Sayı 2, ss. 351-377.
 • Çiçek, A., Erkan, O.,1996. Tarım Ekonomisinde Araştırma ve Örnekleme Yöntemleri. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, (12).
 • Erdal Yaylak , Yusuf Konca , Nursel Koyubenbe (2015), İzmir İli Ödemiş İlçesindeki Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Üyesi İşletmelerde Sağlık Koruma Uygulamaları ve Sağlık Sorunları Üzerine Bir Araştırma, Hayvansal Üretim Dergisi , 57(1), s.28-40
 • Erkuş, A., Kral, T., 1991. Türkiye’de tarımsal yapı, bu yapı içerisinde hayvancılığın önemi ve geleceği. II. Hayvancılık Kongresi. TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası. Ankara.
 • Erkuş, A., A. Turan, A. Eliçin, H. Tanrıvermiş, A. Özçelik ve E. Gündoğmuş, 1996. Tekirdağ İli Tarım İşletmelerinde İthal ve Kültür Melezi Süt Sığırları ile Üretim Yapan İşletmelerde Süt Sığırcılığı Faaliyetlerinin Karşılaştırmalı Ekonomik Analizi. Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği ve Vakfı Yayınları. No:14.Ankara.
 • Gardner, R.H., Hargrove, W.G. Turner, M.G. Romme, W.H.,1996. “Climate Change, Disturbances and Landscape Dynamics”), Global Change and Terrestrial Ecosystems. Cambridge University Press, Great Britain, 149-172.
 • Gürler, A.Z, Erdal, G., Erdal, H., Doğan, H.G., Ayyıldız, B., Gürel, E., Akboğa, N., Aslan, S., 2016. İklim Değişikliği ve Kuraklığın Türkiye’deki Bitkisel Üretime Etkileri: Yeşilırmak Tarım Havzası Örneği, TAGEM AR-GE Projesi, Proje No: TAGEM14/ARGE/50, Ankara.
 • IEA., 2017. CO₂ Emissions From Fuel Combustion Highlights (2017 edition)
 • IPCC., 2013. Intergovernmental Panel on Climate Change, Synthesis Report.
 • TGHB., 201. Büyükbaş Hayvancılık https://www.tarim.gov.tr/Konular/Hayvancilik/ Buyukbas-Hayvancilik Erişim tarihi 7 Mayıs 2018
 • Tilki M, Sarı M, Aydın E, Işık S, Aksoy AR. 2013. Kars İli Sığır İşletmelerinde Barınakların Mevcut Durumu ve Yetiştirici Talepleri: I. Mevcut Durum. Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 19(1):109- 116.
 • TÜİK, 2016. Hayvancılık İstatistikleri, https://biruni.tuik.gov.tr/hayvancilikapp/hayvancilik.zul, , Erişim Tarihi 07 Mayıs 2018
 • TÜİK, 2017. Haber Bülteni Sayı: 24588 17 Nisan 2017 http://www.tuik.gov.tr/PreHaber Bultenleri.do?id= 24588, Erişim Tarihi 2 Mayıs, 2018.Walter, H. and H. Lieth. 1960-1967.; (1960). Klimadiagramm - Weltatlas, Fischer, Stuttgart (3vols).
Primary Language tr
Subjects Agriculture, Dairy and Animal Science
Journal Section Articles
Authors

Author: ERGÜN ŞİMŞEK (Primary Author)
Country: Turkey


Author: KEREM TUNCER
Country: Turkey


Dates

Publication Date: December 25, 2018

Bibtex @research article { comuagri421864, journal = {ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi}, issn = {2147-8384}, eissn = {2564-6826}, address = {Çanakkale Onsekiz Mart University}, year = {2018}, volume = {6}, pages = {35 - 45}, doi = {}, title = {Amasya İli Merkez İlçede Süt Sığırcılığı Yapan Tarım İşletmelerinin Sosyo-Ekonomik Özellikleri ve İklim Değişikliği ile İlgili Düşünceleri}, key = {cite}, author = {ŞİMŞEK, ERGÜN and TUNCER, KEREM} }
APA ŞİMŞEK, E , TUNCER, K . (2018). Amasya İli Merkez İlçede Süt Sığırcılığı Yapan Tarım İşletmelerinin Sosyo-Ekonomik Özellikleri ve İklim Değişikliği ile İlgili Düşünceleri. ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, 6 (2), 35-45. Retrieved from http://dergipark.org.tr/comuagri/issue/41582/421864
MLA ŞİMŞEK, E , TUNCER, K . "Amasya İli Merkez İlçede Süt Sığırcılığı Yapan Tarım İşletmelerinin Sosyo-Ekonomik Özellikleri ve İklim Değişikliği ile İlgili Düşünceleri". ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi 6 (2018): 35-45 <http://dergipark.org.tr/comuagri/issue/41582/421864>
Chicago ŞİMŞEK, E , TUNCER, K . "Amasya İli Merkez İlçede Süt Sığırcılığı Yapan Tarım İşletmelerinin Sosyo-Ekonomik Özellikleri ve İklim Değişikliği ile İlgili Düşünceleri". ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi 6 (2018): 35-45
RIS TY - JOUR T1 - Amasya İli Merkez İlçede Süt Sığırcılığı Yapan Tarım İşletmelerinin Sosyo-Ekonomik Özellikleri ve İklim Değişikliği ile İlgili Düşünceleri AU - ERGÜN ŞİMŞEK , KEREM TUNCER Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 35 EP - 45 VL - 6 IS - 2 SN - 2147-8384-2564-6826 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi Amasya İli Merkez İlçede Süt Sığırcılığı Yapan Tarım İşletmelerinin Sosyo-Ekonomik Özellikleri ve İklim Değişikliği ile İlgili Düşünceleri %A ERGÜN ŞİMŞEK , KEREM TUNCER %T Amasya İli Merkez İlçede Süt Sığırcılığı Yapan Tarım İşletmelerinin Sosyo-Ekonomik Özellikleri ve İklim Değişikliği ile İlgili Düşünceleri %D 2018 %J ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi %P 2147-8384-2564-6826 %V 6 %N 2 %R %U
ISNAD ŞİMŞEK, ERGÜN , TUNCER, KEREM . "Amasya İli Merkez İlçede Süt Sığırcılığı Yapan Tarım İşletmelerinin Sosyo-Ekonomik Özellikleri ve İklim Değişikliği ile İlgili Düşünceleri". ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi 6 / 2 (December 2018): 35-45.
AMA ŞİMŞEK E , TUNCER K . Amasya İli Merkez İlçede Süt Sığırcılığı Yapan Tarım İşletmelerinin Sosyo-Ekonomik Özellikleri ve İklim Değişikliği ile İlgili Düşünceleri. ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi. 2018; 6(2): 35-45.
Vancouver ŞİMŞEK E , TUNCER K . Amasya İli Merkez İlçede Süt Sığırcılığı Yapan Tarım İşletmelerinin Sosyo-Ekonomik Özellikleri ve İklim Değişikliği ile İlgili Düşünceleri. ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi. 2018; 6(2): 45-35.