Year 2018, Volume 6, Issue 2, Pages 58 - 65 2018-12-25

Denizli – Tavas Ovasında Yapılan Bazı Arazi Toplulaştırma Çalışmalarının Değerlendirilmesi

Safiye Pınar Tunalı [1] , Necdet Dağdelen [2]

29 192

Bu çalışma, Denizli iline bağlı Tavas ovasında uygulanan arazi toplulaştırma (AT) ve tarla içi geliştrime hizmetleri (TİGH) çalışmalarının değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır. Bu amaçla Denizli – Tavas Ovası 1. Kısım AT ve TİGH Projesine ait proje verileri incelenmiştir. 8 köyün arazi toplulaştırma projesi (ATP) öncesi ve sonrasına ait işletmelerin ortalama parsel büyüklüklerindeki değişim, işletme başına düşen parsel sayısında meydana gelen azalma miktarı belirlenmiştir. ATP öncesi ortalama parsel büyüklüğü 5.56 da iken, bu değer ATP sonrasında 8.63 da’a yükselmiştir. Proje alanında TİGH’nin yapılabilmesi için çiftçilerden alınan kesinti miktarları karşılaştırılmış, proje alanı toplulaştırma oranı % 35.5 (adet/adet) olarak bulunmuştur. Türkiye’de yapılan diğer AT çalışmalarında olduğu gibi bu proje kapsamında da parsellere ulaşımın sağlanması amacıyla yapılan yollar irdelenmiş, birim alana isabet eden yol uzunluğunda % 94 (m/m)’lük bir artış olduğu gözlenmiştir. Çalışmada ayrıca proje alanında tamamlanmış olan sulama kanallarının yeterlilik durumunu belirlemek amacıyla toplulaştırma alanı sulama oranı değerleri de belirlenmiştir.

Arazi Toplulaştırması, Toplulaştırma Oranı, Birim Alana İsabet Eden Yol, Sulama oranı
 • Abacı, M., 2009. Sinop Boyabat Durağan Katılımcı Arazi Toplulaştırma Projesi Yayınlanmamış Değerlendirme Özeti. Tarım Reformu Bölge Müdürlüğü, Samsun.
 • Anonim, 2013. Onuncu kalkınma planı (2014 – 2018). T.C. Kalkınma Bakanlığı, Ankara. http://kkp.tarim.gov.tr/Default.aspx Erişim tarihi: 27.02.2018.
 • Anonim, 2014. Kırsal kalkınma eylem planı, 2010 – 2013 değerlendirme raporu. T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, Ankara. http://kkp.tarim.gov.tr/Default.aspx# Erişim Tarihi: 21.03.2018.
 • Anonim, 2017a. 2017 yılı brifing raporu. T.C. Denizli İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Denizli. https://denizli.tarim.gov.tr/Sayfalar/Detay.aspx?TermStoreId=368e785b-af33-487d-a98d-c11d5495130b&TermSetId=915efe03-1863-4767-adf2-240bb34bc5be&TermId=376fbf32-576f-4ed6-994a-045d0ff5a02e&UrlSuffix=40/Brifing-Raporu Erişim tarihi: 15.07.2017.
 • Anonim, 2017b. 2017 yılı faaliyet raporu. T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Ankara. https://www.tarim.gov.tr/ Erişim Tarihi: 01.03.2018.
 • Anonim, 2018a. 2018 – 2022 Stratejik plan. T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Strateji Geliştirme Başkanlığı, Ankara. https://www.tarim.gov.tr/ Erişim tarihi: 01.03.2018.
 • Anonim, 2018b. Arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme projeleri. T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, Ankara. https://www.tarim.gov.tr/TRGM/Menu/11/Projeler Erişim tarihi: 01.03.2018.
 • Anonim, 2018c. 2018 yılı bütçe sunumu. T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Ankara. https://www.tarim.gov.tr/Sayfalar/Detay.aspx?SayfaId=30 Erişim tarihi: 01.03.2018.
 • Anonim, 2018d. 2017 yılı faaliyet raporu. T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Ankara. https://www.tarim.gov.tr/ Erişim tarihi: 01.03.2018.
 • Arıcı, İ., 1994. Arazi Toplulaştırması. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ders Notları: 60. 121s. Bursa.
 • Arıcı, İ., Akkaya Aslan Ş.T., 2014. Arazi Toplulaştırması Planlama ve Projelemesi. Dora Basım-Yayın Dağıtım ve Ltd. Şti. 237 s. Bursa.
 • Arslan, H., Tunca, E., 2013. Arazi toplulaştırmasının sulama projelerinin performansı üzerine etkileri. Anadolu Tarım Bilim. Dergisi. 28 (3): 126-133.
 • Çay, T., Çevik, H., 2009. Arazi düzenleme sonuçlarının anketlerle analizi. Selçuk Üniversitesi Mühendislik, Bilim ve Teknoloji Dergisi. 24 (3): 11-18.
 • DSİ, 2017. 2017 yılı performans programı. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı, Ankara. http://strateji.dsi.gov.tr/performans-programı Erişim tarihi: 18.02.2018
 • FAO, 2014. Statistical data of FAO. http://www.fao.org/countryprofiles/index/en/?iso3=TUR Access date: 05.03.2018.
 • GEKA, 2009. Güney Ege İlçelerinde Genel Sosyo-Ekonomik Durum, Güney Ege Kalkınma Ajansı Ekonomik Araştırmalar ve Planlama Birimi, Denizli. http://geka.gov.tr/ Erişim tarihi: 18.01.2018.
 • Karakayacı, Z., Aydın, A., Gönül, C., Uğur, E., 2016. Arazi toplulaştırmasının arazi değerine etkisi; Konya ili Klanözü kasabası örneği. Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. 21 (2): 157-167.
 • Kır, M., 2012. Sinop Boyabat Cemalettin köyü arazi toplulaştırmasının tarımsal altyapı hizmetleri yönünden değerlendirilmesi. Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi. 79 s.
 • Kumbasaroğlu, H., Dağdemir, V., 2007. Erzurum Merkez ilçede tarım arazilerinde parçalılık durumuna göre tarım işletmelerinin ekonomik analizi. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. 38 (1): 49-58.
 • Takka, S., 1993. Arazi Toplulaştırması. Kültürteknik Derneği Yayınları No: 1. 248s. Ankara.
 • Yağanoğlu A.V., Okuroğlu, M., Hanay, A., 2000. Arazi Toplulaştırması. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ders Yayınları: 159. 169 s. Erzurum.
Primary Language tr
Subjects Agricultural, Engineering
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-9698-0987
Author: Safiye Pınar Tunalı
Institution: ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-7116-3718
Author: Necdet Dağdelen (Primary Author)
Institution: ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: December 25, 2018

Bibtex @research article { comuagri421985, journal = {ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi}, issn = {2147-8384}, eissn = {2564-6826}, address = {Çanakkale Onsekiz Mart University}, year = {2018}, volume = {6}, pages = {58 - 65}, doi = {}, title = {Denizli – Tavas Ovasında Yapılan Bazı Arazi Toplulaştırma Çalışmalarının Değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {Tunalı, Safiye Pınar and Dağdelen, Necdet} }
APA Tunalı, S , Dağdelen, N . (2018). Denizli – Tavas Ovasında Yapılan Bazı Arazi Toplulaştırma Çalışmalarının Değerlendirilmesi. ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, 6 (2), 58-65. Retrieved from http://dergipark.org.tr/comuagri/issue/41582/421985
MLA Tunalı, S , Dağdelen, N . "Denizli – Tavas Ovasında Yapılan Bazı Arazi Toplulaştırma Çalışmalarının Değerlendirilmesi". ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi 6 (2018): 58-65 <http://dergipark.org.tr/comuagri/issue/41582/421985>
Chicago Tunalı, S , Dağdelen, N . "Denizli – Tavas Ovasında Yapılan Bazı Arazi Toplulaştırma Çalışmalarının Değerlendirilmesi". ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi 6 (2018): 58-65
RIS TY - JOUR T1 - Denizli – Tavas Ovasında Yapılan Bazı Arazi Toplulaştırma Çalışmalarının Değerlendirilmesi AU - Safiye Pınar Tunalı , Necdet Dağdelen Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 58 EP - 65 VL - 6 IS - 2 SN - 2147-8384-2564-6826 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi Denizli – Tavas Ovasında Yapılan Bazı Arazi Toplulaştırma Çalışmalarının Değerlendirilmesi %A Safiye Pınar Tunalı , Necdet Dağdelen %T Denizli – Tavas Ovasında Yapılan Bazı Arazi Toplulaştırma Çalışmalarının Değerlendirilmesi %D 2018 %J ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi %P 2147-8384-2564-6826 %V 6 %N 2 %R %U
ISNAD Tunalı, Safiye Pınar , Dağdelen, Necdet . "Denizli – Tavas Ovasında Yapılan Bazı Arazi Toplulaştırma Çalışmalarının Değerlendirilmesi". ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi 6 / 2 (December 2018): 58-65.
AMA Tunalı S , Dağdelen N . Denizli – Tavas Ovasında Yapılan Bazı Arazi Toplulaştırma Çalışmalarının Değerlendirilmesi. ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi. 2018; 6(2): 58-65.
Vancouver Tunalı S , Dağdelen N . Denizli – Tavas Ovasında Yapılan Bazı Arazi Toplulaştırma Çalışmalarının Değerlendirilmesi. ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi. 2018; 6(2): 65-58.