Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitü Dergisi'nin yedinci sayısı (Cilt:4 Sayı:2) yayımlanmıştır.

Dergiye, http://dergipark.gov.tr/comufbed/issue/40663 bağlantısından ulaşabilirsiniz.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, yayımlanacak sayılarda yazarlardan ORCID (Open Researcher ve Contributor ID) bilgilerini isteyecektir. Makale gönderim aşamasında uluslararası kabuller gereği "ORCİD NUMARASI" kullanımı zorunlu hale getirmiştir. ORCID, Uluslararası Standart Ad Tanımlayıcı (ISNI) olarak da bilinen ISO Standardı (ISO 27729) ile uyumlu 16 haneli bir URI'dir. http://orcid.org adresinden bireysel ORCID için ücretsiz kayıt oluşturabilirsiniz. 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi’nde yayınlanan makalelere Dijital Nesne Tanımlayıcı (DOI) numarası verilmeye başlandı. Dergimizde ilk sayıdan itibaren yayınlanan tüm makalelere DOI numarası tanımlanmıştır.  

Dergimizde makaleler “i-Thenticate” intihal programı ile taranmakta olup, programdan verilen rapor ile birlikte hakem değerlendirme sürecine sunulmaktadır.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi'nin 3. sayısı yayımlanmıştır. 

Dergiye, http://dergipark.gov.tr/comufbed bağlantısından ulaşabilirsiniz.

Impact Factor for 2018 is 0.34 (CiteFactor)