Editörler

Dr. Öğretim Üyesi Osman Murat DENİZ

Dr. Öğretim Üyesi Hülya ÇETİN

Editör Yardımcıları

Kitap Tanıtım Editörü

Ar. Gör. Rananur FIRAT

Editör Yardımcıları

Ar. Gör. Yusuf YIKMAZ

Ar. Gör. Serap USLU

Yayın Kurulu

Prof. Dr. Şevket YAVUZ

Prof. Dr. Hidayet IŞIK

Doç. Dr. Nimetullah AKIN

Doç. Dr. M. Ali YARGI

Dr. Öğr. Üyesi Ahmed AL- ADAWY

Dr. Öğr. Üyesi Sema ÖZDEMİR

Dr. Öğr. Üyesi Selahattin AKTI

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet YILMAZ

Dr. Öğr. Üyesi Osman Murat DENİZ

Dr. Öğr. Üyesi Hülya ÇETİN