Year 2018, Volume , Issue 13, Pages 133 - 142 2018-11-26

İzmirli İsmail Hakkı’da “Tasavvur”un Anlamı
The Meaning of “Imagination” in İzmirli İsmail Haqqi

Remziye Selçuk [1]

50 96

İzmirli İsmail Hakkı (1869-1946) Felsefe Dersleri adlı eserinde mantık konularını tasavvurat ve tasdikat şeklinde ikiye ayırarak inceler. Tasavvurat bölümüne giriş yapmadan önce tasavvurun ne demek olduğunu ve diğer bazı kavramlardan farkını ortaya koyar. ‘Tasavvur’ kelimesini ‘lafız’ olarak ele almaz. Ona göre lafız, tasavvurun dille ifadesidir. Ayrıca, hayal, imaj gibi kelimelerden de oldukça farklıdır. İzmirli, tasavvurun anlamını ve diğer bahsettiğimiz kelimelerden farkını İlm-i Mantık ve Mi’yaru-l Ulum adlı eserlerinde ele alır.

In his work of Felsefe Dersleri, İzmirli İsmail Hakkı (Haqqı) considers subject of logic as in two parts: Tasawwurat (concept of idea) and tasdiqat (assent). Before he starts about chapter of tasawwurat, he reveals what tasawwur means and shows differences from some other terms. He doesn’t examine tasavvur as vocable. According to İzmirli, vocable is verbalization of tasawwur. It’s also very different than “imagination, image”. He takes the meaning of tasawwur and it’s difference from other words that mentioned above on his work, İlm-i Mantık and Mi’yaru-l Ulum.

 • Ali b. Ömer Kâtibî, El-Risâletü’ş-Şemsiyye fi’l-kava’idi’l-Mantıkiyye, Thk. Muhsin Bîdarfer, 3. bsk., Kum, Menşûrat-ı Bîdarfer, 2005.
 • Ali Rıza Şahin, Zeynuddin El-Keşşî’nin Hadâiku’l-Hakâikadlı Eserinin Mantık Bölümünün Tasavvurat Kısmının Tahkîki, Tercümesi ve Değerlendirmesi, Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2017.
 • Cürcani, Tarifat, Ter. Arif Erkan, Bahar Yay., İstanbul, 1997.
 • Fârâbî, Kitâbü’l-Burhân, çev. Ömer Türker, Ömer Mahir Alper, Ankara, 2008.
 • İbni Sina, Kitabuş-Şifa, Mantığa Giriş, çev. Ömer Türker, Litera Yay. İstanbul, 2006.
 • İbrahim Çapak, “Kavramlar Mantığı”, Ed. İsmail Köz ve Ali Çetin, Mantık El Kitabı, Grafiker Yay. Ankara, 2016.
 • İzmirli, İsmail Hakkı, Felsefe Dersleri, Tâbi‘ ve Nâşiri: Hukuk Kitapçısı, Der Saâdet: Bâb-ı Âlî Ebu’s-Suûd Caddesi, 1330.
 • İzmirli, İsmail Hakkı, İlm-i Mantık, (Basılmamış eseri, Süleymaniye Kütüphanesi, Kayıt no: 3746.
 • Köz, İsmail, Ali Çetin, Mantık El Kitabı, Grafiker Yayınları, Ankara, 2016.
 • Mahmut Kaya, "Tasavvur", Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, Cilt 40, 2011, s. 126-127.
 • Necip Taylan, "Bilgi", Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, Cilt 6, 1992, s. 157-161. Özel, Aytekin, “İki Farklı Mantık: Kavramlar Mantığı ve Tasavvurlar Mantığı”, VII Mantık Çalıştayı Kitabı, Mantık Derneği Yay. İstanbul, 2017.
 • Sözlük, www.arapçasözlük.gen.tr. (Erişim: 15.01.2018.).
 • Sözlük, https://www.etimolojiturkce.com, (Erişim: 14.01.2018.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Remziye Selçuk (Primary Author)

Dates

Publication Date: November 26, 2018

Bibtex @research article { comuifd488033, journal = {Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi}, issn = {2147-2521}, address = {Çanakkale Onsekiz Mart University}, year = {2018}, volume = {}, pages = {133 - 142}, doi = {}, title = {İzmirli İsmail Hakkı’da “Tasavvur”un Anlamı}, key = {cite}, author = {Selçuk, Remziye} }
APA Selçuk, R . (2018). İzmirli İsmail Hakkı’da “Tasavvur”un Anlamı. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, (13), 133-142. Retrieved from http://dergipark.org.tr/comuifd/issue/40600/488033
MLA Selçuk, R . "İzmirli İsmail Hakkı’da “Tasavvur”un Anlamı". Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (2018): 133-142 <http://dergipark.org.tr/comuifd/issue/40600/488033>
Chicago Selçuk, R . "İzmirli İsmail Hakkı’da “Tasavvur”un Anlamı". Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (2018): 133-142
RIS TY - JOUR T1 - İzmirli İsmail Hakkı’da “Tasavvur”un Anlamı AU - Remziye Selçuk Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 133 EP - 142 VL - IS - 13 SN - 2147-2521- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi İzmirli İsmail Hakkı’da “Tasavvur”un Anlamı %A Remziye Selçuk %T İzmirli İsmail Hakkı’da “Tasavvur”un Anlamı %D 2018 %J Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi %P 2147-2521- %V %N 13 %R %U
ISNAD Selçuk, Remziye . "İzmirli İsmail Hakkı’da “Tasavvur”un Anlamı". Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi / 13 (November 2018): 133-142.
AMA Selçuk R . İzmirli İsmail Hakkı’da “Tasavvur”un Anlamı. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. 2018; (13): 133-142.
Vancouver Selçuk R . İzmirli İsmail Hakkı’da “Tasavvur”un Anlamı. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. 2018; (13): 142-133.