Year 2019, Volume , Issue 14, Pages 241 - 257 2019-03-27

Abubakr Effendi: An Ottoman Scholar in South Africa in the Nineteenth Century
On Dokuzuncu Yüzyılda Güney Afrika’da Bir Osmanlı Alimi Ebubekir Efendi

Yusuf Yıkmaz [1]

42 68

Since the end of the 15th century, South Africa and Cape of Hope has become a colony of Western countries such as Portugal, Netherland and the United Kingdom, and it has always kept the attention of the colonists due to its geographical location. It is known that the existence of the Muslim population in the region dates back to the 16th century. It is known that the Ottoman Empire was interested in the Far East, Javanese and South Africa regions in the 16th century and then trying to establish a relationship. The direct relationship between the Ottoman Empire and South Africa in the 19th century, upon the request of the Muslim people and England, was formed by sending Abubakr Effendi. The Muslims, who have been in conflict with various religious issues have found the remedy to ask a scholar from the Ottoman Empire through England. After all, Abubakr Effendi reached Cape Town in 1862 and tried to resolve the conflicts among the Muslim people. The traces of the Ottoman Empire and the Abubakr Effendi are still alive in South African history. Abubakr Effendi's journey and the activities he performed at the Cape of Good Hope provide important clues for understanding the effects of the Ottoman Empire on the region.

Güney Afrika ve Ümit Burnu 15. asrın sonlarından itibaren; Portekiz, Hollanda, İngiltere gibi Batılı ülkelerin sömürgesi olmuş ve bulunduğu coğrafi konum sebebiyle de sömürgecilerin dikkatini her daim üzerine çekmiştir. Bölgede yaşayan Müslümanların varlığının ise 16. asra kadar dayandığı bilinmektedir. Yine Osmanlı Devleti’nin 16. asır ve sonrasında Uzakdoğu, Cava ve Güney Afrika dolayları ile ilgilendiği ve ilişki kurmaya çalıştığı bilinmektedir. Osmanlı Devleti’nin bu bölge ile doğrudan ilişkisi ise 19. asırda bölge Müslüman halkının ve İngiltere’nin talepleri üzerine Osmanlı Devleti’nin Ebubekir Efendi’yi göndermesiyle gerçekleşmiştir. Çeşitli dini konularda ihtilafa düşen ve kendi aralarında çatışan Müslümanlar çareyi İngiltere aracılığı ile Osmanlı’dan bir alim istemekte bulmuşlardı. Bu gelişmeler üzerine Güney Afrika’ya gönderilen Ebubekir Efendi 1862 yılında Cape Town’a ulaşmış ve Müslüman halk arasındaki ihtilafları çözmeye çalışmıştır. Güney Afrika tarihinde Osmanlı Devleti’nin ve gönderdiği Ebubekir Efendi’nin izleri bugün dahi canlılığını korumaktadır. Ebubekir Efendi’nin yolculuğu ve Ümit Burnu’nda yaptığı faaliyetler Osmanlı Devleti’nin bölgeye yönelik etkilerini anlamak bakımından önem arz etmektedir.

 • Argun, Selim. “The Life and Contribution of The Osmanlı Scholar Abu Bakr Effendi”. Master’s Theses. Universty of Juhannesburg. 2008.
 • Babb, Glenn. “Abubakr Effendi – Among The Young Turks in Afrikaans”. Quarterly Bulletin Of The National Library Of South Africa, 2010. ss. 16-30.
 • Dangor, Suleyman. “The Expression of Islam in South Africa”. Journal of Muslim Minorty Affairs. Published by Tylor and Francis. London, 1997. Vol. 17. ss. 141-151.
 • Dalby, Andrew. Dictionary Of Languages. A&C Black Publishers. London, 1998.
 • Haron, Mohammed. “The Making Preservation and Study Of South African Ajami MMS and Text”. Sudanic Africa. Published by Brill. 2001. Vol. 12. ss. 1-14.
 • Kavas, Ahmet. “Afrika’da İslam’ın Yaşatılmasında Türkler’in Hayati Önemi”. Uluslararası Türk Dünyasının İslamiyet’e Katkıları Sempozyumu. Isparta, 2007. ss. 87-90.
 • Kavas, Ahmet. “Afrika’da Misyonerlik Faaliyetleri”. Dinler Tarihi Araştırmaları 3. Dinler Tarihi Derneği Yayınları. Ankara, 2001. ss. 447-452.
 • Kettani, Houssain. “Muslim Population in Africa: 1950 – 2020”. International Journal of Environmental Science and Development. Vol. 1, No. 2, 2009. ss. 136-142.
 • Lütfi, Ömer. Yayına Hazırlayan Hüseyin Yorulmaz. Yüz Yıl Önce Güney Afrika. Kitapevi Yayınları. İstanbul, 2006.
 • Mandivenga, Ephraim C.. “The Cape Muslims and The Indian Muslims of South Africa: A Comparative Analysis”. Journal of Muslim Minorty Affairs. Published by Tylor and Francis. London, 2000. Vol. 17. ss 347-352.
 • Naude, Jacobus A.. “Güney Afrika’da Tasavvufa Karşı Muhalefetin Tarihsel Seyri”. Çev, Orhan Ş. Koloğlu. Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. Bursa, 2003. ss. 431-460.
 • Oliver, Erna. Oliver, Willem H.. “The Colonisation of South Africa: A Unique Case”, HTS Theological Studies. 2017. ss. 1-8.
 • Öztuna, Yılmaz. Büyük Türkiye Tarihi. C. 6. Ötüken Yayınları. İstanbul, 1978.
 • Selms, A. Van. “Güney Afrika’da Bir Türk Alimi”. Diyanet Dergisi. C. 17. 1976. ss. 168-173.
 • Sonn, Tamara. “Güney Afrika’da İslami Çalışmalar”. İslami Sosyal Bilimler Dergisi. C. 2, İstanbul, 1994, ss. 123-130.
 • Tayob, Abdoukader. Islam in South Africa. University Press of Florida. Gaineswille, 1999.
 • Uçar, Ahmet. Güney Afrika’da Osmanlılar. Çamlıca Yayınları. İstanbul, 2008.
Primary Language tr
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Yusuf Yıkmaz (Primary Author)

Bibtex @research article { comuifd545157, journal = {Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi}, issn = {2147-2521}, address = {Çanakkale Onsekiz Mart University}, year = {2019}, volume = {}, pages = {241 - 257}, doi = {}, title = {On Dokuzuncu Yüzyılda Güney Afrika’da Bir Osmanlı Alimi Ebubekir Efendi}, key = {cite}, author = {Yıkmaz, Yusuf} }
APA Yıkmaz, Y . (2019). On Dokuzuncu Yüzyılda Güney Afrika’da Bir Osmanlı Alimi Ebubekir Efendi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, (14), 241-257. Retrieved from http://dergipark.org.tr/comuifd/issue/44171/545157
MLA Yıkmaz, Y . "On Dokuzuncu Yüzyılda Güney Afrika’da Bir Osmanlı Alimi Ebubekir Efendi". Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (2019): 241-257 <http://dergipark.org.tr/comuifd/issue/44171/545157>
Chicago Yıkmaz, Y . "On Dokuzuncu Yüzyılda Güney Afrika’da Bir Osmanlı Alimi Ebubekir Efendi". Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (2019): 241-257
RIS TY - JOUR T1 - On Dokuzuncu Yüzyılda Güney Afrika’da Bir Osmanlı Alimi Ebubekir Efendi AU - Yusuf Yıkmaz Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 241 EP - 257 VL - IS - 14 SN - 2147-2521- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi On Dokuzuncu Yüzyılda Güney Afrika’da Bir Osmanlı Alimi Ebubekir Efendi %A Yusuf Yıkmaz %T On Dokuzuncu Yüzyılda Güney Afrika’da Bir Osmanlı Alimi Ebubekir Efendi %D 2019 %J Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi %P 2147-2521- %V %N 14 %R %U
ISNAD Yıkmaz, Yusuf . "On Dokuzuncu Yüzyılda Güney Afrika’da Bir Osmanlı Alimi Ebubekir Efendi". Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi / 14 (March 2019): 241-257.