Year 2019, Volume , Issue 14, Pages 259 - 282 2019-03-27

Haji Hasan Dinç and Some Sufistic Views of Him
Hacı Hasan Dinç ve Bazı Tasavvufi Görüşleri

Muhammed Ali Yıldız [1]

33 100

In this article, some of the mystic views of Hacı Hasan Dinç are discussed. In this article, Hacı Hasan Dinç’s life is mentioned briefly before his Sufi view. Then, the mystical ideas within the framework of such concepts as ego, heart, brotherhood, generosity, and direction are examined and finally the results obtained within the scope of the study are included.

Bu makalede, genel olarak Hacı Hasan Dinç’in bazı tasavvufi görüşleri ele alınmaktadır. Hacı Hasan Dinç’in tasavvufi görüşlerine geçmeden önce hayatından kısaca bahsedilmektedir. Daha sonra ise nefis, kalp, kardeşlik, cömertlik ve istikamet gibi kavramlar çerçevesindeki tasavvufi görüşleri irdelenmekte ve en sonunda çalışma kapsamında ulaşılan sonuçlara yer verilmektedir.

 • Akyüz, Yahya. Türk Eğitim Tarihi. Pegem Akademi. Ankara, 2010.
 • Cebecioğlu, Ethem. Tasavvuf Terimleri ve Deyimleri Sözlüğü. Rehber Basın Yayın Organizasyon. Ankara, 1997. Diriliş Postası. 27 Ocak 2017.
 • Dinç, Hacı Hasan. Sohbetler. Mavi Yayıncılık. İstanbul, 2006.
 • Dinç, Hacı Hasan. Gönül Âleminden. Mavi Yayıncılık. İstanbul, 2011.
 • Dinç, Ali Ramazan. Kalender Camii. Yahyalı/Kayseri, 2018.
 • Eren Şadi. Kalp Ülkesi. Nesil Yayınları. İstanbul, 2005.
 • Fîruzâbâdî, Mecidüddin Muhammed b. Yakup. Kâmûsi’l-Muhît. Darü’l-Marife. Beyrut, 2005.
 • Frager, Robert. Kalp, Nefs ve Ruh. İbrahim Kapaklıkaya. Gelenek. İstanbul, 2005.
 • Gözcü, Alev. İkinci Dünya Savaşı Türkiye’sinde Ekonomik Durumun Sosyal Hayata Etkilerine Dair Bazı Tespitler. Ankara, 2017.
 • İnce, Abdullah. “Cumhuriyet Sonrası Dini Grupların İnsan Yetiştirme Modeli Yahyalılı Hacı Hasan Efendi Örneği”. International Journal of Science Culture and Sport (IntJSCS), Issue 3. July 2015.
 • Komisyon. Dinî Terimler Sözlüğü. Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları. Editör: Ahmet Nedim Serinsu. Ankara, 2009.
 • Komisyon. İslam Ansiklopedisi. Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. İstanbul, 1997.
 • Kuşeyrî, Abdulkerim. Kuşeyrî Risalesi. Dergâh Yayınları. İstanbul, 1978.
 • Millî Gazete. Çağını Aydınlatanlar. İstanbul, 2015.
 • Özcan, Zeynep. Cumhuriyet Dönemi Dini Hayat. Doktora Tezi. Erzurum, 2014.
 • Sürmeli, Mehmet. Hacı Hasan Efendi ve Tasavvuf Anlayışı. MGV yayınları. Ankara, 2018.
 • Uludağ, Süleyman. “Kalb”. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi. TDV yayınları. İstanbul, 2001.
 • Yıldız, Muhammed Ali. Akşemseddin’de Allah, Kâinat ve İnsan. Kalem Neşriyat. Ankara, 2017.
 • Yılmaz, Hasan Kâmil. Ana Hatlarıyla Tasavvuf ve Tarikatlar. Ensar Neşriyat. İstanbul, 2017.
 • Zengin, Mahmut. “Türkiye’de Cumhuriyet Dönemi Eğitimi Politikalarının Din Dersi Öğretim Programlarına Etkileri”. Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. SAUIFD. Cilt: XIX. Sayı: 36. Aralık 2017.
Primary Language tr
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Muhammed Ali Yıldız (Primary Author)

Bibtex @research article { comuifd545163, journal = {Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi}, issn = {2147-2521}, address = {Çanakkale Onsekiz Mart University}, year = {2019}, volume = {}, pages = {259 - 282}, doi = {}, title = {Hacı Hasan Dinç ve Bazı Tasavvufi Görüşleri}, key = {cite}, author = {Yıldız, Muhammed Ali} }
APA Yıldız, M . (2019). Hacı Hasan Dinç ve Bazı Tasavvufi Görüşleri. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, (14), 259-282. Retrieved from http://dergipark.org.tr/comuifd/issue/44171/545163
MLA Yıldız, M . "Hacı Hasan Dinç ve Bazı Tasavvufi Görüşleri". Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (2019): 259-282 <http://dergipark.org.tr/comuifd/issue/44171/545163>
Chicago Yıldız, M . "Hacı Hasan Dinç ve Bazı Tasavvufi Görüşleri". Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (2019): 259-282
RIS TY - JOUR T1 - Hacı Hasan Dinç ve Bazı Tasavvufi Görüşleri AU - Muhammed Ali Yıldız Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 259 EP - 282 VL - IS - 14 SN - 2147-2521- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Hacı Hasan Dinç ve Bazı Tasavvufi Görüşleri %A Muhammed Ali Yıldız %T Hacı Hasan Dinç ve Bazı Tasavvufi Görüşleri %D 2019 %J Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi %P 2147-2521- %V %N 14 %R %U
ISNAD Yıldız, Muhammed Ali . "Hacı Hasan Dinç ve Bazı Tasavvufi Görüşleri". Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi / 14 (March 2019): 259-282.