Editor-in-Chief
Name: Assoc.Prof.Dr. Suat Uğur
E-mail: ybd@comu.edu.tr
Phone: 02863358738
Address:

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Biga İİBF, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü


Co-Editor
Name: Assoc.Prof.Dr. Özgür Topkaya
E-mail: ybd@comu.edu.tr
Phone: 02863358738
Address:

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü